• OZNAM - Organizácia vyučovania od 10. 06. 2021

     • Z dôvodu klimatických podmienok a vysokých teplôt nastáva od štvrtku 10. 06. 2021 zmena v organizácii vyučovacích hodín - skrátenie na 35 minútové hodiny. Postupovať budeme podľa tejto organizačnej zmeny a vyučovací čas budeme prispôsobovať teplotám a počasiu. Organizačné zmeny vždy včas oznámime! 

      Obedy sa budú vydávať od 11,00 do 12,30 h. 

      ŠKD funguje do 15,00 hod. a po 15,00 sa budú spájať oddelenia do 17,00 hod. podľa potreby.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy

       

      Skrátené vyučovanie (35 minutové hodiny)

      1. hodina - 7,50 - 8,25 

      2. hodina - 8,30 - 9,05

      3. hodina - 9,20 - 9,55

      4. hodina - 10,00 - 10,35

      5. hodina - 10,45 - 11,20

      6. hodina - 11,25 - 12,00

      7. hodina - 12,20 - 12,55

       

       

       

     • UPOZORNENIE - platby

     • Žiadame, aby ste si skontrolovali platby vo vašich aplikáciach Edupage, nakoľko je posledný mesiac a bude sa uzatvárať školský rok. Ak ste platby zabudli uhradiť, prosíme, aby ste všetko uhradili do 10.6.2021. Tí, ktorí budú mať preplatky, tak vám budú do konca mesiaca vrátené. 

      Ďakujeme!

     • Príbeh hudby 3 - Opera letí

     • Online sledovanie 

      Naša škola si opäť pripomenula kultúru vďaka Bratislavskému chlapčenskému zboru s  Príbehom hudby - Opera letí, na ktorom sme sa v minulosti aj zúčastnili. Kvôli opatreniam a momentálnej situácii sme sa na tomto krásnom koncerte zúčastnili ako obvykle online. Sme radi takémuto projektu a tešíme sa na ďalšie pokračovanie - snáď aj naživo.

     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Milí rodičia, rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do 1 .ročníka ZŠ Škultétyho si môžete prísť osobne prevziať     od 26. 5 . – 31. 5. 2021 v čase od 8:00 – 12:00 hod. u pani Miartanovej na vrátnici školy.

      Prosíme, aby ste si doniesli prefotenú kartičku poistenca  dieťaťa, kópiu rodného listu dieťaťa (ak ste ju nepriložili v elektronickej prihláške) a Váš  Občiansky preukaz. Zamestnankyňa bude vyberať aj poplatok na predpisové zošity v sume 15 € a ak by ste si chceli objednať pomôcky do 1. ročníka , tak ponúkame túto možnosť objednania balíčka pre prváka v sume  ďalších 15 €. Ak nebudete chcieť objednať pomôcky , tak dostanete spísaný  zoznam  , ktorý si do septembra  zabezpečíte individuálne.

      Ak by Vám termín nevyhovoval , prosím napíšte mail na skola@zsskultetyho.sk a dohodnete si individuálne, ako rozhodnutie prevezmete – prípadne poštou , prípadne v inom termíne osobne , atď.

       

      Rodičia, ktorí majú doklad o špeciálnom vyšetrení dieťaťa, prípadne oslobodenie od lekára, prineste ho so sebou.

     • OZNAM pre žiakov školy

     • Dňa 21. 05. 2021 (piatok) bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. stupňa z dôvodu dezinfikovania všetkých priestorov školy. Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠJ. Všetci stravníci (žiaci aj zamestnanci) budú zo stravovania odhlásení. 

      Ďakujem za porozumenie. Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • Výstavba cyklotrasy

     • Vážení rodičia,

      v blízkosti našej základnej školy aktuálne prebieha výstavba cyklotrasy. Najmä ráno tu preto často dochádza k dopravným kolíziám.

      Aby sme sa im spoločne vyhli, prosím rodičov, aby nezastavovali svoje vozidlá na Bernolákovej ulici. Na vystúpenie/nastúpenie môžete využiť priľahlé parkoviská, odkiaľ sa dieťa bezpečne dostane do školy. Na prípadné porušenia dopravných predpisov, najmä zákazu zastavenia, bude upozorňovať mestská polícia.

      Dúfame, že deti nebudú mať problém prejsť z parkoviska cez dva vyznačené prechody pre chodcov a bezpečne prísť na vyučovanie do školy. V praxi si vyskúšajú realizáciu dopravnej výchovy – pravidlá pre chodcov, ktoré sú súčasťou prierezovej témy Školského vzdelávacieho programu.

      Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť pri budovaní cyklotrasy v Topoľčanoch.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Čerstvé hlavičky

     • Tak ako minulé roky, aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu "Čerstvé hlavičky" od spoločnosti Kaufland.

       

      HLASUJTE a podporte vaše deti, aby mali čerstvú zeleninu a ovocie každý týždeň aj budúci školský rok.

      Stačí sa zaregistrovať a zahlasovať za Základnú školu, Škultétyho 2326/11, Topoľčany.

      Ďakujeme!!!

      link tu: https://www.cerstvehlavicky.sk/#hlasujte-za-skolu

       

      Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

       

      Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

      Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

      Ďakujeme!

     • Projekt "Viem, čo zjem"

     • Viem, čo zjem – vzdelávací projekt, do ktorého sa zapojili deti 7.oddelenia ŠKD s p. vych. Renátou Sedlárovou. Deti sa zábavnou formou učili o skladovaní, hygiene, zložení a trvanlivosti potravín, zdravej výžive, vyváženej strave, pitnom režime, ale diskutovali aj o nevhodnom stravovaní. Okrem teoretických vedomostí si vyskúšali aj praktické činnosti, pripravovali si ovocné vitamínové taniere, jednoduché nátierky... Hravou formou si vyskúšali prípravu „zdravých tanierov“. Samozrejme občas sa na „zdravých tanieroch“ objavili potraviny, ktoré najviac obľubujú, sú menej zdravé, ale to deti  naviedlo k zaujímavej diskusii. Vo vzdelávacom projekte pokračujú aj naďalej.

     • 3.B

     • Aj žiaci 3.B dňa 4.5.2021 pomáhali pri úprave okolia našej skoly.

       

     • Doplatok za stravu

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Ak vám niektorým svieti poplatok "obnova zálohy 30 €", tento doplatok je generovaný automaticky u takých žiakov, ktorí si už pôvodnú zálohu vyčerpali neodhlasovali sa, alebo si stravu neprevzali.

      Nedá sa nejako vypnúť či zmazať (jedáleň odovzdáva výkaz o dotovanej strave každý mesiac). Ak si deti neprevzali jedlo, tak si vyčerpali zálohu 30 € a tú im systém už odrátal. Tým pádom, musíte doplatiť zálohu 30 €.

      Ak si dieťa zabudne čip, pri výdajnom okníčku to nahlasuje kuchárovi, ktorý nahodí dieťaťu, že si obed prevzalo.

      Treba sledovať, či máte deti odhlásené z obeda, keď chýbajú. Keď bola škola zatvorená, tak žiakov sme odhlasovali my. Pri každom nástupe, či už keď po uvoľňovaní opatrení nastúpil 1. stupeň, neskôr 8. a 9. ročník a tento týždeň všetci, tak sme písali na webovú stránku, že žiakov treba odhlásiť, ak nenastúpia.

     • Usmernenie Mesta Topoľčany k návratu žiakov do školy od 26. 04. 2021

     • Právna analýza právneho referátu MsÚ k problematike návratu do škôl od 19.04.2021 a aplikačné otázky vyhlášky ÚVZ SR č. 187

       

      1. Vydávanie vyhlášok Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

      Podľa § 59b ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“):

      „(1) Ak je potrebné nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 ods. 4 na celom území Slovenskej republiky, určitej časti jej územia alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich ministerstvo zdravotníctva [§ 4 ods. 1 písm. g)], úrad verejného zdravotníctva [§ 5 ods. 4 písm. k)] alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva [§ 6 ods. 3 písm. e)] všeobecne záväzným právnym predpisom.

      (2)Všeobecne záväzný právny predpis úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva vydávaný podľa odseku 1 sa označuje názvom vyhláška a nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.“

      Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187, ktorú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal na základe § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z., sa s účinnosťou od 19.4. 2021 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

      Rozhodnúť o protizákonnosti právneho aktu alebo opatrenia orgánu verejnej správy môže výlučne príslušný súd, k dnešnému dňu však o nezákonnosti vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo o nezákonnosti opatrení, resp. uznesení prijatých vládou Slovenskej republiky takýmto spôsobom rozhodnuté nebolo.

       

      2. Preukazovanie sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19

      Jedným z opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky cit. vyhláškou je preukazovanie sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19. Potvrdenie o negatívnom výsledku testu môže vydať iba na to oprávnená autorita, napr. poskytovatelia prevádzkujúci MOM.

      Z uvedeného je zrejmé, že t. č. nie je možné akceptovať zo strany školy na účely preukázania splnenia tejto podmienky výsledok testu, ktorý si zákonný zástupca urobí napr. doma testom z lekárne, bez príslušného potvrdenia od oprávnenej osoby.

      Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. „Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú povinné ... plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 a 4 a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva“.

      Ak je príslušnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo všeobecnosti zakázaný vstup do priestorov prevádzkovateľa (vrátane školy) s uvedenými výnimkami, medzi ktoré patrí preukazovanie sa výsledkom testu a zákonný zástupca žiaka alebo žiak by sa odmietol preukázať negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom a nešlo by o zdravotnú výnimku určenú hlavným hygienikom SR, škola, resp. školské zariadenie sú povinné podniknúť opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia ostatných zamestnancov a žiakov a  vstup takejto osoby do budovy neumožniť.

      Škola, resp. školské zariadenie nepreberá v takom prípade za žiaka zodpovednosť. Zodpovednosť za žiada , ktorého vyšle do školy zákonný zástupca bez splnenia podmienok vyhlášky č. 187, je výlučne zákonný zástupca, ktorý si má byť vedomý povinností uložených touto vyhláškou ÚVZ SR vrátane toho, že ak sa žiak, resp. zákonný zástupca  podmienkami v zmysle vyhlášky č. 187 nepreukáže, riaditeľ je povinný zakázať vstup týchto osôb do školy.

      Nerešpektovanie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky by mohlo naplniť znaky priestupku alebo správneho deliktu.

      Do pozornosti dávame ustanovenie § 3 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 187/2021, v zmysle ktorého sú prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa citovanej vyhlášky.

       

      3. Oblasť GDPR ochrany:

      Pokiaľ ide o odovzdávanie, resp. uchovávanie potvrdení o negatívnom výsledku vyššie uvedených testov uvádzame nasledujúce:

      Zo žiadneho právneho predpisu, uznesenia vlády Slovenskej republiky alebo vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nevyplýva povinnosť, aby zákonný zástupca dieťaťa, resp. žiaka kópiu tohto dokladu  - potvrdenia o negatívnom výsledku testu, odovzdal na uchovanie škole, a ani oprávnenie školy túto kópiu požadovať na odovzdanie.

      Avšak, pokiaľ ide o uchovávanie Čestných vyhlásení o bezinfekčnosti, odporúčame, aby si škola tieto ponechala pre prípad, ak sa preukáže nepravdivosť tvrdení v čestnom vyhlásení obsiahnutých. Podpísaním čestného vyhlásenia zákonný zástupca udeľuje zároveň súhlas  so spracovaním osobných údajov.

      Vzhľadom na skutočnosť, že vzor čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti bolo vypracované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je zverejnené na stránke ministerstva, odporúčame neakceptovať čestné vyhlásenia, ktoré nebudú na vzorovom tlačive alebo budú inak upravované.

     • Oznam pre žiakov a rodičov 5. až 9. ročníka ZŠ Škultétyho

     • Mesto Topoľčany zabezpečilo testovanie pre žiakov a rodičov našej školy.

      Testovanie sa uskutoční 25. 04. 2021 (t. j. nedeľa) vo vyhradenom čase od 14,00 – 15,00 hod. (pre žiakov a rodičov ZŠ Škultétyho Topoľčany) na „sídlisku F“ v priestoroch klubu dôchodcov „Slnečnica“ (vedľa lekárne Pilulka) na ulici Ľ. Podjavorinskej v Topoľčanoch.

     • Návrat žiakov 5. až 9. ročníka do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od 26. apríla 2021 sa obnovuje vyučovanie v Základných školách SR podľa COVID AUTOMATU - teda 5. až 9. ročník. Do školy ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany nastúpia žiaci terajšieho 5. až 9. ročníka.


      Podmienkou účasti na vyučovacom procese je:

       • preukázanie potvrdenia o bezinfekčnosti rodinného prostredia (viď príloha)
       • negatívny test jedného zo zákonných zástupcov 
       • negatívny test žiaka 5. až 9. ročníka 
       • potvrdenie o výnimke podľa Vyhlášky č. 187 ÚVZ SR z 19. 04. 2021 (viď príloha)
       • písomné čestné prehlásenie podľa Vyhlášky č. 187 ÚVZ SR z 19. 04. 2021 (viď príloha)

      Vyučovanie sa začína o 7,50 h. Ráno všetci účastníci prejdú - RANNÝM FILTROM - meranie teploty a dezinfekcia.

      Preukázanie potvrdeniami o bezinfekčnosti a negatívnymi testami skontrolujú triedni učitelia.

      V prvý deň v škole t. j. 26. 04. 2021 budú mať žiaci 5. až 9. ročníka 4 vyučovacie hodiny s triednymi učiteľmi bez učebníc len s písacími potrebami a v prezuvkách.

      Obed bude zabezpečený v ŠJ. V prípade neodobratia stravy je potrebné sa odhlásiť elektronicky do piatku 23. 04. 2021 do 14,00 h. 

      Ostatné organizačné pokyny o priebehu vzdelávania dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.


      Prílohy:

      cestne_vyhlasenie_rodica.pdf

      Potvrdenie_o_vynimke_1.pdf

      Pisomne_cestne_prehlasenie_2.pdf​​​​​​​

     • Pytagoriáda

     • ŽIačka 5. B triedy Martinka Mečárová sa zapojila do okresného kola Pytagoriády, kde sa umiestnila na 

      1. mieste.

      Srdečne gratulujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie