• "Spelling Bee" - hláskovacia súťaž

     • Dňa 19. 05. 2022 sa naša škola už po 4.krát zúčastnila anglickej hláskovacej súťaže "Spelling Bee" v krásnych podzemných priestoroch ZŠ Hollého. V konkurencii piatich teamov si naše družstvo v zložení Leo Bartakovič, Ema Minarovičová (5.A), Vanesa Gogolová (5.B), Lukáš Lučanský a Martin Šiška (5.C) vyhláskovalo vynikajúce 2. miesto. Žiaci boli za svoje vedomosti a bojovnosť odmenení sladkou odmenou a gramatickou pomôckou z anglického jazyka. 

       

      Text a foto: Mgr. D. Svoradová 

     • Zdravotná príprava

     • Dňa 17. mája 2022 (utorok) sa žiaci 4. B triedy zúčastnili zdravotnej prípravy, kde im zdravotníci predviedli ako prebieha poskytovanie 1. pomoci. Akcia sa konala v mestskej knižnici v Topoľčanoch. Žiakom sa veľmi páčilo, bola to výborná akcia, na ktorej sa deti zabavili ale aj nabrali nové vedomosti. 

       

      Text a foto: Mgr. L. Oravcová

     • Naši víťazi

     • Dňa 11.5.2022 reprezentovali našu školu žiaci Cifra, Beňo, Božík, Michalík, Zeliska, Šagát (6.B trieda) a Kmotorka a Slaninák (7.A trieda) v okresnom kole v malom futbale v Preseľanoch. Chlapci zaslúžene získali 1. miesto a postupujú do krajského kola do Levíc, ktoré sa uskutoční 20.5.2022 

      Chlapcom držíme palce a želáme, čo najviac strelených gólov. 

      Mgr. Hana Dubná

     • „Stretnutie pri šachovnici“

     • Dňa 13. mája 2022 sa po dvoch rokoch opäť uskutočnilo v ZŠ sv. Don Bosca podujatie pod názvom „Stretnutie pri šachovnici“.

      Tejto dlhoročnej tradície školských šachových turnajov sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl.  Vzhľadom na veľký počet účastníkov sa rozhodol organizátor vytvoriť dve kategórie, a to kategóriu mladších žiakov - 1. stupeň ZŠ a starších žiakov - 2. stupeň ZŠ.

      Svieži impulz do turnaja priniesli práve najmladší žiaci. V tejto kategórii sa víťazom stal žiak našej školy – Dolhosh Oleksi zo 4.C triedy. Vyhral všetky zápasy, doslova čaroval na šachovnici, v poslednom kole prekonal aj bývalého víťaza v kategórii starších žiakov, a tak bol vyhlásený za celkového majstra tohtoročnej kráľovskej hry. Druhé miesto obsadil najmladší účastník – opäť náš žiak 1.C triedy -  Félix Rybanský.

      Zahanbiť sa nedali ani tí starší, ktorí odolávali tlaku skúsených šachistov z iných škôl, mnohokrát počas hry zaskočili svojich súperov a do umiestnenia na popredných priečkach im chýbal jeden bod.

      Gratulácia patrí všetkým účastníkom našej školy za hladký priebeh turnaja, kvalitné výkony a úspešnú reprezentáciu. Tento ročník šachového podujatia opäť ukázal, že ani pandémia či karanténa nič neubrali na kvalite predvedených výkonov všetkých zúčastnených.

      Sme nesmierne hrdí, že nám rastú nové mladé šachové talenty a víťazom ešte raz srdečne blahoželáme!

      Text: Mgr. Siposová

      Foto: Mgr. Siposová

     • "Hodina deťom" - zbierka

     • Hodina deťom je najväčšia verejná zbierka na Slovensku a cieľom je, aby deti prežívali šťastné detstvo.  Zameraná je na pomoc deťom, ktoré vyrastajú v rodine iba s jedným rodičom. Na našej škole sa dnes vyzbierala suma 88,86,-€, za ktoré ďakujeme.

     • Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy

     • Našu výzvu na hlasovanie v projekte "Čerstvé hlavičky" dokumentujeme aj obrazovým materiálom prísunom čerstvej zeleniny - alebo ovocia. 

      Prosíme za všetkých žiakov našej školy na intenzívne hlasovanie a podporu. Veríme, že nikto z nás nechce o tento benefit v školskom prostredí prísť!!!

      Minulý týždeň boli banány, dnes bola reďkovka a nabudúce hrušky.

      ĎAKUJEME!!!

     • Výzva na zvýšenú podporu hlasovania v projekte "Čerstvé hlavičky"

     • Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy,

      vyzývame a zároveň všetkých prosíme v mene všetkých vašich detí a žiakov našej školy o masívnu podporu a každodenné hlasovanie v projekte "Čerstvé hlavičky".

      Naša škola  bez vášho záujmu a denno- denného hlasovania stratí možnosť nielen vyhrať, ale hlavne získať týždenný prísun čerstvého ovocia alebo zeleniny. Túto možnosť máme 3 roky, (kedy podmienky boli oveľa náročnejšie - zbierali sa účtenky a tie sa registrovali, zbierali sme ich z košov a aj zo zeme na parkovisku a len minulý rok prebiehalo registrované hlasovanie).

      Ale tentokrát sme v ohrození. Nie však vašou nízkou podporou, ale hlavne tým, že škola, ktorá je pred nami, má tú výhodu, že má málo žiakov a každý ich hlas sa počita za 18,70 bodov a hlas z našej školy má hodnotu len 1,65 bodov. Preto je zaznamenaný taký rozdiel a sme stále na 2. mieste.  Celé hlasovanie nezaberie viac ako len pár sekúnd. Verím však, že spoločne sa pričiníme o dobrú vec a v súťaži znova obsadíme prvenstvo a zvíťazíme!!!!!!!!!!!!!

      S úctou o pomoc a podporu riaditeľka školy Mgr. Mária Bezáková

     • Milujem Slovensko

     • Dňa 06. 05. 2022 sa uskutočnila v ZŠ Hollého v Topoľčanoch súťaž "Milujem Slovensko". Zúčastnili sa na nej aj siedmaci našej školy (Marco Majgot, Bianka Káčerová a Ema Jančovičová), ktorým chýbal jeden jediný bodík k tomu, aby celú súťaž vyhrali.

      Povzbudzovať ich prišli spolužiaci zo 7. A a 7. B triedy. 

      1. ročník tohto podujatia sa naozaj vydaril a celý čas sa niesol v duchu dobrej zábavy, súťaživosti a spevu. Už teraz sa tešíme na ten ďalší. 

       

      text: Mgr. M.Síposová 

      foto: Mgr. A. Tesíková 

     • ANTIDOPING

     • Dňa  3.5.2022 sa uskutočnila  pre športovcov  a žiakov  7. ročníka  beseda na tému „Antidoping.“ Žiaci mali možnosť vypočuť si a zároveň si uvedomiť, že užívanie zakázaných látok nie je len v rozpore s „fair play“, ale ohrozuje aj ich zdravie a môže aj trvalo poškodiť organizmus. Práve v období dospievania žiaci majú športovať tak, aby si svoje zdravie chránili

     • Deň otvorených dverí Radnice Topoľčany

     • Dňa 3. mája v utorok  sa  žiaci 8.B triedy  zúčastnili   otvorených dverí, na Radnici v Topoľčanoch. V zasadacej miestnosti sa uskutočnilo privítanie pani PhDr. Vladimírou Matušikovou, s ktorou  si žiaci zahrali online kvíz o Topoľčanoch. Pani primátorka mesta JUDr. Alexandra Gieciová  porozprávala žiakom o úlohách samosprávy a  práci primátorky.    

      Následná  prehliadka radnice mala pre žiakov prekvapenie, v svadobnej  sieni  žiaci absolvovali sobáš svojich spolužiakov. Žiaci sa veľa dozvedeli o fungovaní mestské úradu a jeho úlohách. Strávili sme príjemné popoludnie.

     • 28. apríl - Deň narcisov

     • Na Slovensku je veľa zbierok, ktoré každý rok pomôžu ľuďom v ťažkej životnej situácii. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Zbierku  organizuje  Liga proti rakovine a konala sa 28. apríla .Dobrovoľníci naši žiaci E. Mokošová , J. Valent, P. Peterka a D. Ďurák žiaci ôsmeho ročníka chodili po jednotlivých  triedach. Vedenie školy, učitelia a žiaci si dobrovoľným príspevkom do pokladničky kupovali žlté narcisy. Svojim príspevkom pomohli chorým ľudom na rakovinu skvalitniť ich liečbu. Vyzbierala sa suma 171,24€.

      Ďakujeme vám za vyzbieranú sumu, ktorá pomôže a zachráni život chorým pacientom.

     • Detská osobnosť mesta Topoľčany - ocenenie

     • Slávnostné odovzdávanie cien Detská osobnosť mesta Topoľčany  sa konalo dňa  26.4.2022. Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v priestoroch Spoločenského domu v kinosále. Programom sprevádzal moderátor a herec Oliver Oswald, ktorý vytvoril výbornú atmosféru. Žiaci našej školy prišli potleskom podporiť svojich ocenených spolužiakov. Ceny odovzdávala pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová.  Ocenení žiaci boli v kategóriách: Prírodné vedy a technika

      Najlepší matematik: Tomáš Kmeťo :

      Žiak dosahoval výborné študijne výsledky, mal na vysvedčení stále samé jednotky. Úspešne reprezentoval školu v predmetových olympiádach.  Aktívne sa zapájal počas vyučovania do rôznych školských aktivít

      -Okresné kolo Matematickej olympiády- 2021 – 1.miesto

        Humanitné vedy: Najlepší olympionik v slovenskom jazyku a literatúre: Získala Terézia Ondrušková : Žiačka úspešne reprezentovala školu v krajskom kole olympiády v slovenskom jazyku a literatúre. Aktívne sa zapájala počas vyučovania do rôznych školských aktivít. Získala 1. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii Kultúra: Najlepší autor poézie/ prózy: Marianna Ibrahimi:

      -3. miesto v  celoslovenskej literárnej súťaži Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020-

      -3. miesto celoštátnej súťaži tvorba duchovnej, prózy a drámy, XXV. Gorazdov literárny Prešov

      -2. miesto v I. kategória- poézia v XXXIV. ročníka  autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2020

      -III. miesto v kategórii próza- Literárna cena Čakanky, n.o.

      -Čestné uznanie-  okresné kolo - Tribečské osvetové stredisko- Sme doma

      Prekroč svoj tieň: súrodenci Varinskí : Anton Varinský, Frederika Varinská a Lívia Varinská.

      Mimoriadne ocenenie: Alžbeta Motýlová.

       

     • "ZneužívaNIE moci"

     • Dňa 28. 04. 2022 sa žiaci zúčastnili netradičného hudobno-vzdelávacieho programu "ZneužívaNIE moci", kde priamym zážitkovým vystupovaním prežili rozdiel medzi správnym a nesprávnym a zistili ako prebrať zodpovednosť za svoje chovanie. Program bol plný porovnávania, zvažovania a formovania životných postojov. Celý program bol sprevádzaný živou hudbou, ktorá sa konkrétne zaoberá danou problematikou. 

     • Rozlúčka s kolegyňou p. uč. Kobidovou

     • Chceme dnes za všetkých povedať, aké sme mali šťastie mať takú kolegyňu, ktorá s hravosťou dieťaťa prenášala pozitívnu energiu na všetkých žiačikov vo zverenej triede. Zišli sme sa, aby sme sa Ti poďakovali za všetko vynaložené úsilie.

      Ďakujeme z celého srdca, že si nás inšpirovala. Prajeme len pevné zdravie a dni plné pozitívnych chvíľ - vedenie školy a kolegovia.

      Počas pôsobenia na našej škole si bola nepostrádateľná. Radosť, ochota a ústretovosť vyžarovali denno-denne počas vzdelávania žiakov. Dlhé roky si viedla súbor mažoretiek TOSUMA a získavala ocenenie za ocenením.

      Budeš nám veľmi chýbať.

      ĎAKUJEME, ŽE SI BOLA...

     • Upracme si Topoľčany

     • Dňa 13. 04. 2022 sa naša škola ešte pred nástupom na veľkonočné prázdniny zapojila do akcie, ktorú výhlasilo mesto Topoľčany pod názvom "Upracme si Topoľčany". Žiaci všetkých ročníkov sa poslednú vyučovaciu hodinu vybrali do ulíc v okolí školy a svojou pomocou tak vyčisltili okolie. 

     • Hviezdoslavov Kubín - 68. ročník - okresné kolo

     • Okresné kolo 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy sa uskutočnilo 12.04. 2022 v Koncertnej sále Mestského úradu v Topoľčanoch. Z našej školy sa súťaže zúčastnili traja recitátori, menovite: Nicoletta Majgotová zo 6.C, Marco Majgot zo 7. A a Tasia Liana Martošová z 9. B.  

      Súťaž bola rozdelená do troch kategórii. V I. kategórii sme nemali zastúpenie. V II. kategórii recitovala svoj prednes prózy Nicoletta Majgotová. Predstavila sa s prózou od Petra Karpinského – Žltý dom. Jej prednes bol celistvý, krásne pracovala s hlasom. Vedela veľmi dobre vystupňovať dej, a tým držala poslucháčov v napätí. Porota jej udelila za jej výkon 3. miesto.

      V III. kategórii súťažili dvaja naši žiaci. V prednese prózy recitoval svoj prednes Marco Majgot, pod názvom Dedo a ja od Kataríny Švecovej. Jeho prednes bol veľmi dobre vystavaný, s dôrazom na interpretáciu jednotlivých postáv. Marco je výborný recitátor, vie pekne pracovať s hlasom, tónom reči a dôrazom.  Umiestnil sa na výbornom 2. mieste.

      V III. kategórii, ale v prednese poézie, sa predstavila Tasia Liana Martošová prednesom s názvom Vŕby nad nami od Kataríny Demeterovej. Svoj recitátorsky talent preniesla do jedinečnej interpretácie tejto básne, kde cez prírodné obrazy vyjadrila svoj jasný nesúhlas, hnev a výčitku nad ľudstvom, ktorý si neváži matku Zem. Porota jej udelila čestné uznane.

      Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do budúcna.  

      Mgr. Zuzana Jánošová 

     • Jazykový kurz pre deti z Ukrajiny

     • V mesiaci marec naša škola zaradila do vyučovacieho procesu deti z Ukrajiny, ktoré majú status osoby s poskytnutím dočasného útočiska. O vzdelávanie požiadali rodičia a deti boli zaradené do príslušných ročníkov (3. roč., 4. roč. a 8. roč.) na základe úrovne doterajšieho vzdelávania s vytvorením čo najlepších podmienok na adaptáciu. 

      Od 5. apríla 2022 sme pre týchto žiakov začali realizovať jazykový kurz na lepšie zvládnutie jazykových bariér. Jazykový kurz vedie pani vychovávateľka Mgr. Renáta Sedlárová, ktorá sa takmer 2 týždne intenzívne pripravovala, získavala podklady na realizáciu kurzu. Vo vyučovaní je zbehlá, v minulosti vyučovala na škole ruský jazyk a tieto schopnosti dávajú predpoklad úspešne zvládnuť prípravu detí sa vzdelávať čo najskôr v štátnom jazyku.

      Prajeme pani vychovávateľke veľa trpezlivosti, zanietenia a deťom úspechy, čo najskôr rozumieť všetkým spolužiakom. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie