• Letný tábor "Prázdniny s tajomstvom" - 1. a 2. deň

     • Letný tábor „Prázdniny s tajomstvom“ – skupina detí 2.B a 4.A. Deti relaxujú pod vedením  p. vych. Renáty Jančekovej a p.vych. Renáty Sedlárovej. Deti majú za sebou 1. a 2. deň a zaujali ich: zoznamovacie hry, beseda so zdravotníkom, nácvik prvej pomoci a praktický nácvik, relaxačné  a športové hry, tvorivá dielnička: Výroba slizu, tvorivá dielnička: Výroba rámiku na fotografiu z tábora...  a „sladké prekvapenia“ od Šimonkovej mamičky. Ďakujeme.

     • Koniec školského roka 2020/2021

     • Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

      Je tu posledný júnový deň a to je signál, že ďalší školský rok je v svojom závere, v poradí rok 2020/2021. Opäť zvláštny, neobvyklý tým, že pretrvávajúca pandémia zabránila všetkému obyčajnému, pravidelnému a normálnemu prežívať bežné školské dni plné napätia, očakávania, ale aj radosti z poznávania naberania vedomostí, každodenných stretnutí so spolužiakmi a svojimi učiteľmi. Akosi sme si na tieto netradičné chvíle zvykli.

      Ďakujem vám všetkým, že sme to dokázali spoločne zvládať, že ste spolu so svojimi učiteľmi preberali nové učivo, písali domáce úlohy, robili malé projekty a dokázali ste riešiť aj úlohy na diaľku. Robili sme spoločne všetko preto, aby sme vždy čo najlepšie prebrali učivo, aby ste si to osvojili aj keď všetci vieme, že osobný kontakt nám všetkým najviac chýbal. Necelý 1. štvrťrok takmer do konca októbra sme boli v škole všetci a posledný štvrťrok od apríla sme sa znova stretli. Bolo to málo na utvrdenie všetkého učiva, o to viac sa budete musieť usilovať od septembra zopakovať všetko, čo počas prázdnin vyprchá z vašich pamätí. Nevieme, čo nás čaká, ale veríme vo vaše schopnosti, dúfame, že všetci zvíťazíte nad lenivosťou a domácimi metódami a pochopíte, že učenie v živote je veľmi dôležité, vedomosti sa do hláv len tak vtesnať nedajú. Všetci sa učíme celý život, vždy sa niečo dozvieme, objavíme a to je na tom živote najkrajšie. Skúste si len tak pre seba povedať a vymeniť slová – „musím sa učiť“ – za slová – „chcem sa učiť“! a hneď budeme mať my učitelia v laviciach partnerov, ktorí budú tí, ktorí nás budú neustále poháňať v získavaní vedomostí s cieľom vedieť viac a viac. To nie je nemožné, môže to byť realita a zbožné prianie každého učiteľa, ale aj žiaka.

      Vy, najmenší žiaci prváci, zvládli ste svoj  prvý školský rok – čítate, píšete a počítate – je to úžasné, už sa v tom len zdokonaľovať a chcieť stále vedieť viac a viac.

      Vás deviatakov čaká ďalšie obdobie, ktoré vás viac priblíži k dospelosti, stredná škola. Čas uplynul veľmi rýchlo, ale spomienky na školu pretrvajú večnosť. Uchovajte si na našu školu spomienky – v našich srdciach určite zostanete a pripomínať vás budú aj vaše tablá, ktoré sú prekrásne. Rozídete sa na všetky strany, naša škola však bude pre vás otvorená, kedykoľvek sa môžete prísť pochváliť ako sa vám darí.

      Vám milí kolegovia a kolegyne zo srdca ďakujem za všetko úsilie, ktoré ste pri dištančnom vzdelávaní vynakladali a vôbec ste sa nesťažovali – všetko ste robili s pokorou a zodpovednosťou a to nás všetkých posúva na rebríčku hodnôt do najvyšších poschodí ľudskosti. Všetci si zaslúžite prázdninový a dovolenkový oddych. Načerpajte sily, venujte sa rodine, najbližším a v auguste sa plní optimizmu znovu stretneme.

      Ďakujem za 21 rokov kantorskej práce pani učiteľke Olinke Turečekovej, ktorá sa okrem zodpovednej učiteľskej práci venovala práve ôsmakom a následne deviatakom, ktorým pomáhala s výberom strednej školy a budúceho povolania. Na každom z vás jej vždy záležalo a chcela pre vás len to najlepšie.

      Po 10-tich rokoch učiteľovania odchádza aj pani učiteľka Marcelka Trenčanská,  bude nám, aj vám, milí žiaci určite chýbať, jej hodiny matematiky a malé prírodovedné  projekty, ktoré s vami realizovala budú pre nás už len spomienkou. Ako mi prezradila, veľmi nerada odchádza, ale niekedy okolnosti v mnohom zmenia naše cesty i plány a my sa im musíme prispôsobiť.

      A do tretice na dolnej chodbe už nebudete stretať tetu Martu, ako ste ju familiárne oslovovali, už ju nenahneváte rozhádzanými papierikmi, neporiadkom pri smetnom koši, či nezotretou tabuľou. Aj ona sa snami lúči po 21 rokoch práce, ale určite sa v škole niekedy len tak objaví si zaspomínať.

      Milé kolegyne, prajem vám všetkým pevné zdravie a uchovajte si nás  dlho v pamäti, my na vás taktiež nezabudneme.

      A už len slová na rozlúčku. Máme pred sebou  2 dlhé mesiace oddychu užite si ich všetci  v zdraví .

      Krásne prázdniny všetkým!

       

     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

     • Prosím všetkých stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a na budúci týždeň už nebudú v škole alebo sa nebudú stravovať, aby sa zo stravy odhlásili a to do piatku 25. 06. 2021. Vedúca školskej jedálne bude objednávať tovar, potom sa už nebude dať odhlásiť. Ďakujem za pochopenie!

     • OZNAM - Organizácia vyučovania od 10. 06. 2021

     • Z dôvodu klimatických podmienok a vysokých teplôt nastáva od štvrtku 10. 06. 2021 zmena v organizácii vyučovacích hodín - skrátenie na 35 minútové hodiny. Postupovať budeme podľa tejto organizačnej zmeny a vyučovací čas budeme prispôsobovať teplotám a počasiu. Organizačné zmeny vždy včas oznámime! 

      Obedy sa budú vydávať od 11,00 do 12,30 h. 

      ŠKD funguje do 15,00 hod. a po 15,00 sa budú spájať oddelenia do 17,00 hod. podľa potreby.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy

       

      Skrátené vyučovanie (35 minutové hodiny)

      1. hodina - 7,50 - 8,25 

      2. hodina - 8,30 - 9,05

      3. hodina - 9,20 - 9,55

      4. hodina - 10,00 - 10,35

      5. hodina - 10,45 - 11,20

      6. hodina - 11,25 - 12,00

      7. hodina - 12,20 - 12,55

       

       

       

     • UPOZORNENIE - platby

     • Žiadame, aby ste si skontrolovali platby vo vašich aplikáciach Edupage, nakoľko je posledný mesiac a bude sa uzatvárať školský rok. Ak ste platby zabudli uhradiť, prosíme, aby ste všetko uhradili do 10.6.2021. Tí, ktorí budú mať preplatky, tak vám budú do konca mesiaca vrátené. 

      Ďakujeme!

     • Príbeh hudby 3 - Opera letí

     • Online sledovanie 

      Naša škola si opäť pripomenula kultúru vďaka Bratislavskému chlapčenskému zboru s  Príbehom hudby - Opera letí, na ktorom sme sa v minulosti aj zúčastnili. Kvôli opatreniam a momentálnej situácii sme sa na tomto krásnom koncerte zúčastnili ako obvykle online. Sme radi takémuto projektu a tešíme sa na ďalšie pokračovanie - snáď aj naživo.

     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Milí rodičia, rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do 1 .ročníka ZŠ Škultétyho si môžete prísť osobne prevziať     od 26. 5 . – 31. 5. 2021 v čase od 8:00 – 12:00 hod. u pani Miartanovej na vrátnici školy.

      Prosíme, aby ste si doniesli prefotenú kartičku poistenca  dieťaťa, kópiu rodného listu dieťaťa (ak ste ju nepriložili v elektronickej prihláške) a Váš  Občiansky preukaz. Zamestnankyňa bude vyberať aj poplatok na predpisové zošity v sume 15 € a ak by ste si chceli objednať pomôcky do 1. ročníka , tak ponúkame túto možnosť objednania balíčka pre prváka v sume  ďalších 15 €. Ak nebudete chcieť objednať pomôcky , tak dostanete spísaný  zoznam  , ktorý si do septembra  zabezpečíte individuálne.

      Ak by Vám termín nevyhovoval , prosím napíšte mail na skola@zsskultetyho.sk a dohodnete si individuálne, ako rozhodnutie prevezmete – prípadne poštou , prípadne v inom termíne osobne , atď.

       

      Rodičia, ktorí majú doklad o špeciálnom vyšetrení dieťaťa, prípadne oslobodenie od lekára, prineste ho so sebou.

     • OZNAM pre žiakov školy

     • Dňa 21. 05. 2021 (piatok) bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. a 2. stupňa z dôvodu dezinfikovania všetkých priestorov školy. Z tohto dôvodu nebude v prevádzke ŠJ. Všetci stravníci (žiaci aj zamestnanci) budú zo stravovania odhlásení. 

      Ďakujem za porozumenie. Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • Výstavba cyklotrasy

     • Vážení rodičia,

      v blízkosti našej základnej školy aktuálne prebieha výstavba cyklotrasy. Najmä ráno tu preto často dochádza k dopravným kolíziám.

      Aby sme sa im spoločne vyhli, prosím rodičov, aby nezastavovali svoje vozidlá na Bernolákovej ulici. Na vystúpenie/nastúpenie môžete využiť priľahlé parkoviská, odkiaľ sa dieťa bezpečne dostane do školy. Na prípadné porušenia dopravných predpisov, najmä zákazu zastavenia, bude upozorňovať mestská polícia.

      Dúfame, že deti nebudú mať problém prejsť z parkoviska cez dva vyznačené prechody pre chodcov a bezpečne prísť na vyučovanie do školy. V praxi si vyskúšajú realizáciu dopravnej výchovy – pravidlá pre chodcov, ktoré sú súčasťou prierezovej témy Školského vzdelávacieho programu.

      Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť pri budovaní cyklotrasy v Topoľčanoch.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Čerstvé hlavičky

     • Tak ako minulé roky, aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu "Čerstvé hlavičky" od spoločnosti Kaufland.

       

      HLASUJTE a podporte vaše deti, aby mali čerstvú zeleninu a ovocie každý týždeň aj budúci školský rok.

      Stačí sa zaregistrovať a zahlasovať za Základnú školu, Škultétyho 2326/11, Topoľčany.

      Ďakujeme!!!

      link tu: https://www.cerstvehlavicky.sk/#hlasujte-za-skolu

       

      Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

       

      Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

      Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

      Ďakujeme!

     • Projekt "Viem, čo zjem"

     • Viem, čo zjem – vzdelávací projekt, do ktorého sa zapojili deti 7.oddelenia ŠKD s p. vych. Renátou Sedlárovou. Deti sa zábavnou formou učili o skladovaní, hygiene, zložení a trvanlivosti potravín, zdravej výžive, vyváženej strave, pitnom režime, ale diskutovali aj o nevhodnom stravovaní. Okrem teoretických vedomostí si vyskúšali aj praktické činnosti, pripravovali si ovocné vitamínové taniere, jednoduché nátierky... Hravou formou si vyskúšali prípravu „zdravých tanierov“. Samozrejme občas sa na „zdravých tanieroch“ objavili potraviny, ktoré najviac obľubujú, sú menej zdravé, ale to deti  naviedlo k zaujímavej diskusii. Vo vzdelávacom projekte pokračujú aj naďalej.

     • 3.B

     • Aj žiaci 3.B dňa 4.5.2021 pomáhali pri úprave okolia našej skoly.

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie