• OZNAM pre rodičov a žiakov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch oznamuje, že na základe monitorovania

      od 15. 10. 2023 a realizácie ranného filtra sa zvýšila chorobnosť žiakov, ale aj zamestnancov školy.

      Z počtu 642 žiakov školy chýbalo dnes 99 žiakov, čo je 15,42%.

      Na základe tohto zistenia sa zajtra t. j. 19. 10. a 20. 10. 2023 vyučovacie hodiny skracujú

      na 40-minút. 7. vyučovacia hodina sa ruší a vyučovanie tak bude končiť o 12,30 hod.

      V pondelok sa bude pokračovať vo vyučovaní so 40-minútovými hodinami.

      Prevádzka v ŠKD bude fungovať do 16,00 hod.

     • „Po stopách Ľ. Štúra“ - exkurzia

     • Žiaci ôsmeho ročníka sa dňa 12.10.2023 vydali v rámci exkurzie „Po stopách Ľ. Štúra“. Naše kroky viedli do Modry. Tam sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života nášho významného jazykovedca, spisovateľa, novinára i politika. Doplnili sme si tak vedomosti, ktoré sme získali na hodine literatúry. Navštívili sme Múzeum Ľ. Štúra, Pamätnú izbu i  cintorín, miesto posledného odpočinku tejto významnej osobnosti.

      Naša cesta pokračovala na Devín. Tam sme sa zastavili aj pri Bráne Slobody – pamätníku obetiam komunizmu.

      Potom sme pokračovali na hradný vrch do Národnej rady Slovenskej republiky. Podrobný výklad nás preniesol opäť do histórie spojenej so štúrovskou generáciou. Videli sme aj miesta, kde naši zákonodarcovia pracujú v jednotlivých parlamentných výboroch či odkiaľ mávajú tlačové konferencie. Prešli sme sa aj po nádvorí Bratislavského hradu a potom sme sa po krátkej prestávke vydali na cestu späť domov.

      Žiaci 8.ročníka

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka je finančná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým na Slovensku. Žiaci a zamestnanci našej školy každoročne prispievajú do tejto zbierky. V tomto roku naši dobrovoľníci vyzbierali sumu 135,20€. Touto sumou sme aj my prispeli k tomu, aby život týchto ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí tento svet vnímajú hmatom, sluchom či nádychom, bol o čosi príjemnejší.

      Za príspevky ďakujeme žiakom a zamestnancom školy.

     • Výlet za odmenu

     • Najlepší žiaci našej školy sú už tradične odmeňovaní za svoje výborné študijné výsledky, vzorné správanie a reprezentáciu školy. Z každej triedy to boli  dvaja žiaci, ktorí sa 12. septembra 2023 zúčastnili výletu do Bratislavy. Čakal ich tam pestrý program, ktorý začal návštevou cirkusu Francesko Jung so zábavnou show. V programe vystúpili krásne akrobatky na závesných lanách, veselí žongléri či klaun, ktorý si niektoré deti pozval do manéže a tie sa tak stali súčasťou mini muzikálu. Okrem toho  videli  neuveriteľné výkony artistov z rôznych kútov sveta. Žiaci navštívili aj zverinec a povozili sa na poníkoch. Potom ich čakala prechádzka po historickej časti Bratislavy a návrat domov. Prežili tak krásny deň plný nečakaných zážitkov.

     • Školský pešibus

     • Stále viac rodičov vozí svoje deti do školy autom. Zvyšuje sa tak premávka v okolí škôl a s ňou aj nebezpečenstvo dopravných kolízií, ktoré núti rodičov využívať auto ešte častejšie. Pohybujeme sa preto v začarovanom kruhu.

      Aby sme vás, rodičov, podporili a zbavili obavy o bezpečnosť detí cestou do školy, v piatok 22.9.2023, na svetový deň bez áut, sa do školy budú môcť deti dostať školským pešibusom. To znamená, so sprievodom dvoch dospelých "šoférov pešibusu", ktorí vaše dieťa spoločne s inými odprevadia bezpečne až k bráne školy.

      Stačí do ankety nezáväzne napísať lokalitu bydliska, kde dieťa pešibus vyzdvihne a školu, ktorú navštevuje. Na základe najčastejších odpovedí budú pripravené trasy pre školský pešibus.

      Trasy následne zverejní zriaďovateľ školy, mesto Topoľčany. A navyše sa deti môžu tešiť okrem veselej cesty do školy aj na malý darček. Pre školákov z mestských častí Veľké a Malé Bezdany, ktorí pôjdu v tento deň do školy autobusom, budú  pripravené malé školské raňajky.  

      Odpovede môžete vpisovať do 19.9. do ankety https://www.munipolis.sk/app/anketa/anketa-skolsky-pesibus. Podujatie pripravuje mesto Topoľčany.

     • OZNAM - prihláška na krúžok "MAŽORETKY"

     • Mgr. Michaela Juhásová, vedúca tanečného krúžku MAŽORETKY, oznamujem všetkým zákonným zástupcom žiakov, ktorí majú o tento krúžok záujem, že zápis do krúžku sa bude konať dňa 14.09.2023 od 14,00 do 15,30 hod. v pohybovom štúdiu v ZŠ Škultétyho 2326/11, 95001 Topoľčany.

      Ak nemôžete prísť osobne, vypíšte prihlášku a odošlite mi ju na Edupage.

      Rozpis tréningov bude známy do 29.09.2023 podľa počtu zapísaných detí a inej krúžkovej činnosti.

      Mgr. Michaela Juhásová

      0911 972 045

       

      PRIHLÁŠKA - Prihlaska_na_mazoretky.docx

       

     • Nový školský rok 2023/2024 sa začal

     • Prajem Vám všetkým pekný septembrový deň a všetkých Vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka 2023/2024.

      Som rada, že Vás môžem všetkých pozdraviť, teším sa, že môžem privítať rodičov našich žiakov, ktorí svojou účasťou dokazujú ako veľmi im na svojich deťoch záleží, ale hlavne s radosťou vítam všetkých Vás, naši žiaci, kvôli ktorým sme dnes tu...

      Je čas opäť spolu prežiť jeden krásny príbeh...

      Ponúkam Vám napínavé dobrodružstvá dievčat a chlapcov, ktorí okrem chuti nazbierať veľa nových vedomostí, zručností a skúseností sa tiež chcú venovať svojim záľubám, chcú sa hrať, zabávať, súťažiť, odhaľovať tajomstvá a zažiť dobrodružstvá. V kútiku srdca určite túžia, aby mal určite šťastný koniec.

      Tento krásny dobrodružný príbeh sa začína už dnes a v ňom začínate vystupovať aj „VY“. Chcete sa dozvedieť, čo sa bude diať zajtra, o týždeň, o mesiac alebo až 30. júna? Tak potom neváhajte, vstúpte do tohto školského príbehu a už zajtra môžete zažiť niečo originálne...

      Počas prázdnin sa striedali dni slnečné aj dni daždivé a tak je to aj so šťastím – v živote ho raz máme, inokedy nám šťastie akosi chýba... Ja Vám prajem, aby ste v tomto školskom roku mali:

      - viac šťastných zážitkov ako nešťastných,

      - viac dobrých známok ako zlých,

      - viac radosti ako smútku, 

      - viac priateľov ako nepriateľov, 

      - viac pochvál ako pokarhaní,

      - viac výhier ako prehier...

       Prajem Vám úspešný školský rok!  

     • OZNAM pre žiakov a rodičov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2023/2024 sa začína 04. 09. 2023 o 8,00 hod.

      Príchod žiakov do kmeňových tried bude o 7,50 hod., kde sa stretnú so svojími triednymi učiteľmi. 

      Žiaci a rodičia malých prváčikov sa stretnú so svojími pani učiteľkami 1. ročníka pred hlavným vchodom budovy školy.

      Na dverách bude umiestnený zoznam žiakov a pridelenie do príslušnej triedy.

      Tešíme sa všetci na stretnutie a začiatok nového školského roka.

      vedenie školy

     • Vrátenie preplatkov

     • Oznamujeme rodičom, že v mesiaci júl sme vrátili preplatky za stravu v školskej jedálni v sume nad 20 € a žiakom, ktorí ukončili 9. ročník. Ostatným žiakom budú preplatky započítané do ďalšieho školského roku. 

      Ďalej žiadame tých rodičov detí, ktorí majú nedoplatky za stravu v školskej jedálni o zaplatenie dlžnej sumy.

     • OZNAM pre rodičov

     • Piatok t. j. 30. júna 2023 bude ranná družina fungovať len od 7,00 hod. Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční o 8,00 hodine na veľkom školskom dvore. Po prevzatí vysvedčení žiaci odchádzajú domov. Školská jedáleň ani ŠKD zajtra nefunguje. 

     • Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ

     • V školskom roku 2022/2023 sa naša škola zapojila  do výzvy financovanej Európskou úniou z   Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zameranej na aktualizačné vzdelávaie v školskom roku 2022/2023, ktorú vyhlásilo MŠVVAŠ s názvom Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ).

      Na základe podmienok výzvy sme vo  svojej réžii zorganizovali v mesiaci máj 2023 a začiatkom júna 2023 aktualizačné vzdelávanie so zameraním na REŠPEKTOVANIE ROZMANITOSTÍ  - INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE.

      V prílohe prikladáme vyhodnotenie aktualizačného vzdelávania a fotodokumentáciu z jednotlivých častí absolvovaného vzdelávania.

      Vyhodnotenie_Aktualizacneho_vzdelavania_POO.pdf

      Foto_výzva POO.pdf

       

     • Deň Ukrajiny

     • Na základe výzvy MŠVVaŠ SR a UNICEF sa dňa 22. 02. 2023 konal na našej škole „Deň Ukrajiny“ s cieľom rozvíjať slovensko-ukrajinské vzťahy, podporovať začlenenie žiakov z Ukrajiny do žiackeho kolektívu, posilniť vzájomné kultúrne a jazykové povedomie v komunitách.

      Zorganizovali sme neformálne a priateľské stretnutie detí – žiakov našej školy, ich rodičov, blízkych a obľúbených spolužiakov. Od marca 2022 sme na našu školu prijali 13 žiakov z Ukrajiny. Spočiatku prekonávali jazykové bariéry. Pomohli sme im absolvovať jazykový kurz počas 3 mesiacov na zvládnutie jednoduchej komunikácie. Zakúpili sme didaktické pomôcky – pre 1. ročník SVET OKOLO NÁS PO SLOVENSKY a pre ostatné ročníky učebnicu aj pracovný zošiť AHA? SLOVENČINA. Na dnešnom dni sme v škole privítali okrem žiakov aj rodinných príslušníkov. Deti prezentovali svojmu krajinu a rodné mestá. Uskutočnil sa telemost SLOVENSKO – UKRAJINA so žiakom Romanom Dolghosom, ktorý minulý rok chodil k nám do 8. ročníka a odišiel na Ukrajinu.

      Na dnešné neformálne a milé stretnutie maminy pripravili chutné palacinky, tortu a tradičné plnené pirohy VARENYKY. Počas rozhovoru sme rozprávali s veľmi milým a srdečnými ľuďmi, ktorí dnešné stretnutie ocenili a boli vďační za takú možnosť. Niekedy nabudúce – DOVIDENIA!

       

      text: Vedenie školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie