• Imatrikulácia prvákov

     • Deň 20. október 2022 bol výnimočný, krásny, ale určite aj vytúžený pre najmladších žiakov našej školy.

      Po slávnostnom sľube, obdržaní "Preukazu prváka" boli slávnostne pasovaní za žiakov školy.

      Prijali ich najstarší a najväčší kamaráti - deviataci, ktorí sa na celý školský rok stávajú ich "krstnými rodičmi". 

      Prajeme vám, aby sa táto slávnosť všetkým vryla do pamäti ako veľký zážitok. 

     • Zmysluplné využitie prestávok a efektívne vyučovanie

     • V škole máme od začiatku šk. roka 2022/2023 relaxačno-oddychovú zónu v priestoroch hornej chodby. Počas prestávok našla zmysluplné využitie. Sú tam oddychové vaky, taburetky, stolíky, multimediálne zariadenie a interaktívny displej, ktorý obsahuje 104 vzdelávacích, ale aj hrových testov. Zónu sme vybavili detskými hrami" "Človeče, nehnevaj sa", šachmi, dominom, rubikovými kockami a antistresovými omaľovánkami.

      V skrinke sú umiestnené časopisy a knihy. Deti v tejto zóne objavili možnosť vhodného trávenia prestávok, ale aj krátenia času na krúžky. Zóna má aj didaktické využitie. Učitelia prešli vzdelávaním ako multimediálne zariadenia využiť na riadnych vyučovacích hodinách.

      Inovovať vyučovací proces sa dá aj hravou formou. Prajeme všetkým bohaté a zmysluplné využitie zóny.

      Ďakujeme Rade rodičov, ktorá sa podielala a spolufinancovala tieto multimediálne zariadenia, ktoré majú slúžiť na obohatenie vyučovanie. 

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Najlepšia trieda : 5.B vyzbierala 405 kg

      Žiaci v jednotlivých triedach vyzbierali spolu : 2764,5 kg

      1. Martinček Šimon 6.A vyzbieral 210 kg

      2. Michal Janega 2.B vyzbieral 168 kg

      3. Ema Gašparíková 4.C vyzbierala 150 kg

      4. Natália Aberštíková 2.B vyzbierala 128 kg

      5. Linda Mičudová 5.B  vyzbierala 126 kg

      6. Monika Kopčeková 5.C vyzbierala 125 kg

      7. Ema Mokošová 9.B vyzbierala 110 kg

      8. Kotešovská Ema 5.A vyzbierala 103 kg

      9. Mikulová Vanessa 5.A vyzbierala 102 kg

      10. Filip Valašek 4.C vyzbieral 88,9 kg

     • Svetový deň zvierat - Poďakovanie

     • Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom školy, rodičom a deťom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do aktivít počas 04. 10. 2022 a taktiež všetkým, ktorí prispeli svojím darom do finančnej či materiálnej zbierky pre OZ Topoľčianske packy - karanténna stanica.

      Našim spoločným úsilím sa podarilo vyzbierať 160€ a množstvo krmiva, hračiek, uterákov a iných potrebných vecí pre obyvateľov karanténnej stanice.

       

      "Musíme hovoriť v mene tých, ktorí nevedia hovoriť za seba." - Peter Singer

       

      ĎAKUJEME!

      Text a foto: Mgr. Zuzana Snopová, PaedDr. Jana Podmanická 

     • Príbeh hudby 2022

     • Už po 4-krát sa celá naša škola zapojila do live koncertu "Príbeh hudby".

      Dňa 23. 09. 2022 o 10,30 h. sme celá škola vo svojich triedach sledovali tohtoročný koncert. Na koncerte zaznela svetová premiéra skladby "Na Svišťovom štíte", ktorú exkluzívne pre "Príbeh hudby" skomponovala hudobná skladateľka Haimonie Balgavá, ktorá za skladbu "Zvuky džungle" získala ocenenie na medzinárodnej skladateľskej súťaži GENERACE 2021.

      Znova to bol umelecký zážitok pre žiakov aj pedagógov, vypočuť si aj vážnu hudbu a spoznať mladú hudobnú skladateľku. 

     • Výlet za odmenu do ATLANTIS Levice

     • Najlepší žiaci školy sa zúčastnili  školského výlet za najlepší prospech a vzorné správanie.

      Na výlet so žiakmi sme išli 3.10. 2022 a navštívili sme spolu  ATLANTIS CENTER v Leviciach.  Žiaci mali možnosť uvidieť aj zažiť veľa zábavy, taktiež interaktívne programy od výmyslu sveta.

      Dozvedeli sa množstvo užitočných informácií z interaktívnych programov si naši žiaci mohli vyskúšať fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch.  Pre žiakov bol   pripravený aj jedinečný 9D simulátor, ale aj bublinový raj. Žiaci prežili príjemný deň a už teraz sa snažia byť najlepšími, aby sa výlet mohli zopakovať.     

     • 4. október – Svetový deň zvierat - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat

     • Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočinku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.


      Hlavnými myšlienkami Svetového dňa zvierat sú :

      • Oslava života zvierat v každej podobe,
      • Oslava vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat,
      • Pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote - od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú,
      • Uvedomenie si mnohorakého spôsobu, kým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.

      World Animal Day prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením aj pre ne…../Enviroportal 2022/

      Pri príležitosti Svetového dňa zvierat si aj naša škola pripravila niekoľko aktivít, prostredníctvom ktorých môžeme vyjadriť našu lásku k zvieratám a uvedomenie si dôležitosti existencie rôznych živočišnych druhov a ich ochrany na našej planéte……

      Isto každý z nás nájde vo svojej skrini či v šatníku nejaké oblečenie so zvieracím motívom,  obrázkom ľubovoľného zvieratka, či so zvieracím vzorom ……A práve takýmto oblečením si môžeme v utorok – 4. 10. –pripomenúť Svetový deň zvierat a jeho význam. Už teraz sa tešíme na tento deň, počas ktorého sa budú po našich školských chodbách mihať  na vašich tričkách či mikinách obrázky psíkov, mačiek, papagájov, slonov, levov a mnohých iných kamarátov zo zvieracej ríše.

      Zaujímavé informácie o zvieratách sa budete moct dozvedieť na informačnom paneli na prízemí školy.Taktiež v utorok, počas vyučovacích hodín, isto natrafíte na aktivity a úlohy, kde budú v hlavnej úlohe naši zvierací kamaráti.

      Počas budúceho týždňa – od 3. 10. – 7. 10. 2022 - sa bude vo vestibule školy každé ráno v čase pred vyučovaním konať dobrovoľná materiálna a finančná zbierka na pomoc Karanténnej stanici v Topoľčanoch, ktorá sa stará o opustené, zanedbávané, týrané psy a mačky. Svojím dobrovolným finančným príspevkom či prinesením kvalitných granúl, piškót a iných dobrôt, hračiek pre psy, nepotrebných obojkov, vodidiel, pelieškov, uterákov, prikrývok,……môžete prispieť k zlepšeniu starostlivosti o zvieracích kamarátov v našom meste.

      Nezabúdajme na myšlienku A. de S. Exupéryho, ktorá odznela v knihe Malý princ:

      „ Za všetko , čo si si k sebe pripútal, sa stávaš zodpovedným…“

      Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapoja do našich aktivít a taktiež všetkým, ktorí  sa voči  zvieratám správajú    s rešpektom a starajú sa o ne s láskou  ĎAKUJEME!

     • "Biela pastelka" - zbierka

     • Biela pastelka, je zbierka na pomoc nevidiacich a slabozrakých Slovenská , ktorá sa konala  v piatok 23. septembra a naša škola sa už tradične do tejto zbierky  zapojila. Dobrovoľníkmi boli žiaci  E. Mokošová, J. Valent, D. Ďurák a P. Peterka. Po jednotlivých triedach  chodili s bielo-modrými pokladničkami, do ktorých vedenie školy, učitelia a žiaci venovali akýkoľvek finančný príspevok. Navyše zaň získali milú pastelku – symbol spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

      Ďakujeme, že aj vďaka vám môže Biela pastelka písať krajší príbeh v životoch ľudí so zrakovým postihnutím…

       

      Text a foto: Mgr. Dagmar Rumanová 

     • Prednášky „Pravda o drogách“

     • Dňa 21.09.2022 sa v čitárni uskutočnila prednáška pre žiakov 8. a  9. ročníka s názvom „Pravda o drogách.“

      Prednášky, ktoré viedol pán Peter Remper z OZ Bez drog sa zúčastnili všetky triedy 8.a 9. ročníka.

      Žiaci sa dozvedeli mnoho cenných informácii o škodlivom vplyve drog pre zdravie človeka.

      V diskusii mali možnosť položiť prednášajúcemu otázky, ktoré ich zaujímali.

     • Prednášky o dospievaní v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu

     • Dňa 22.09.2022 sa na našej škole konali prednášky o dospievaní pre žiakov 7. a 8. ročníka.

      Žiaci 7. ročníka si vypočuli prednášku s názvom Adam a Eva alebo nie sme rovnakí a pre žiakov 8.A triedy bola určená prednáška s názvom Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu.

       

      Počas prednášok sa žiaci dozvedeli dôležité informácie o fyzických a psychických zmenách, ktoré prebiehajú v ich tele v období dospievania.

      Prednášky viedla pani Mgr. Viera Holecová, lektorka zo spoločnosti MP Education, s.r.o.

       

       

      Mgr. Slávka Bačovská, koordinátorka VMR           

     • "Spanilá jazda školákov"

     • 38. týždeň v roku je Európskym týždňom mobility. V súvislosti s týmto týždňom sa uskutočnila dňa 20. 09. 2022 "Spanilá jazda školákov" spojená s cykloraňajkami. Zúčastnili sa jej aj žiaci 9. ročníka našej školy, ktorí sa na bicykloch previezli po cyklotrase k ihrisku Žihadielko.Vypočuli si prednášku Mestskej polície prostredníctvom príslušníka MsP na prevenciu kriminality PhDr. Juraja Krajčiho a dostali drobné cyklistické pomôcky.

       

      Text a foto: Mgr. M. Bezák

     • Oznam pre stravníkov

     • Oznamujem všetkým stravníkom, že od 3.10.2022 sa bude vydávať mliečna desiata. Stravná jednotka pre 1. stupeň je 0,52 € a pre 2. stupeň 0,56 €. Kto má záujem, môže sa prihlásiť do 28.9.2022, t.j. do stredy cez prihlasovanie vo svojom edupage (Iba tí, ktorí majú záujem sa prihlásia).

     • Ponuka krúžkov na šk. rok 2022/ 2023

     • Veselá veda na našej škole

      Vážení rodičia,

      našu školu oslovila nezisková organizácia Veselá veda s cieľom otvoriť pre deti z 1. – 5.

      Ročníka krúžok zábavných “skorovedeckých” pokusov.

      Poslaním Veselej vedy je rozvoj detí, ich prirodzenej zvedavosti a talentov

      prostredníctvom podpory zájmu o skúmanie prírody a jej zákonitostí. Deti vďaka

      vlastnej skúsenosti s objavovaním sveta prírodných vied získávajú pozitívny postoj k

      svetu vedy, výskumu a k technickým odborom. Veselá veda pôsobí od roku 2011 v

      mnohých mestách po celej Českej a Slovenskej republike, organizuje krúžky, projektové dni

      a prímestské tábory.

      Vedenie školy vyjadruje podporu mimoškolským aktivitám podnecujúcim zvedavosť detí

      a rozširovanie znalostí hravou formou, ktoré môžu prispieť k vytvoreniu kladného

      vzťahu detí k technike a prírodným vedám.

      Presné informácie o čase a mieste konania krúžkov takisto ako prihlášku nájdete na

      webových stránkach Veselej vedy www.veselaveda.sk.

     • Otvorili sme nový školský rok 2022/2023

     • Dnes sme znova otvorili brány našej školy, aby sme sa všetci zvítali po dňoch prázdnin a zaslúženého oddychu. Dnešným dňom sa pomalý a pokojný letný rytmus končí a vystrieda ho aktívne a dlhodobé pracovné tempo, tak pedagógov, ako aj vás žiakov.

      Verím, že ste prežili krásne chvíle, plné pekných zážitkov. Načerpali ste nové sily a znova môže nastať bežný každodenný život. Škola bude opäť plná života, detskej vravy, ale i napätia pred písomkou či skúšaním. 

     • Opäť v škole...

     • Prázdniny a dovolenky skončili...

      Všetci sa znova zídeme v našej škole, oddýchnutí a s radosťou...

      Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 (pondelok) o 8,00 h. 

      Príchod všetkých žiakov do školy a kmeňovej triedy je o 7,45 h. Nie je nutné si priniesť prezúvky, ani školské pomôcky a učebnice.

      Všetky ďalšie pokyny budú oznámené prostredníctvom triednych učiteľov. ŠKD a ŠJ v ten deň nefunguje. 

      Prajeme vám úspešné vykročenie do nového školského roka. 

      S úctou Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy 

     • Oznam pre rodičov

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany v zmysle VZN č. 18/2021 čl. 7 ods. 2 v súlade s ustanovením §114 ods. 6 zákona NRSR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ŠKD v sume 25 eur mesačne, vždy k začiatku príslušného mesiaca.

     • PREPOŠTSKÁ JASKYŇA – MÚZEUM PRAVEKU

     • Mestečko Bojnice je klenotom dejín...

      Presvedčili sa o tom žiaci 5.A triedy, ktorí sa 28.júna 2022 zúčastnili zaujímavej prehliadky pravekej Prepoštskej jaskyne, v ktorej neandertálci pred 60 000  rokmi skutočne žili. Originálne praveké tvorivé dielne ich preniesli do obdobia staršej doby kamennej. Zo žiakov sa stali  neandertálci a rozdelení do tlúp prežili časť ich života. Riešili kvízy a praktické praveké úlohy, čím rozvíjali vlastnú kreativitu, názor a tímovú spoluprácu v kolektíve. Získali kvalitné informácie, vedomosti a obohacujúce zážitky slúžiace k ich rozvoju.

      Text a foto: Michaela Juhásová, Jana Hupková

     • "VENČEK" - záver kurzu spoločenského tanca a správania

     • Ostatné 2 roky sme všetci boli akýsi smutní, zastavili sa všetky krásne aktivity, ktoré sme ako škola organizovali. Samozrejme, že k tomu patril aj „Kurz spoločenského tanca a správania“ a následne milá „Slávnosť Venčeka“.

      Potešilo ma, keď žiaci súčasného 9. ročníka  prišli za mnou s požiadavkou obnovenia krásnej tradície. Pocítila som zadosťučinenie, vyrástli v našej škole, sledovali dianie a udalosti a také niečo chceli tiež zažiť.

      Predchádzajúce roky sme robili propagáciu a nábor. Ale teraz nie, „oni – 9-taci jednoducho chceli“.

      Slovo chcieť je „zázračné“ a prevalcuje slovo musieť. A práve ochota naučiť sa do  života pravidlá správania a popritom aj zvládnuť tanec, je veľká Devíza.

      Naši deviataci úspešne zvládli kurz spoločenského tanca a správania a na venčekovej slávnosti svojimi výkonmi potešili svojich rodičov. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie