• Upozornenie jedáleň

     • V dňoch 24. a 25.9.2020 (štvrtok a piatok) sa obed bude vydávať od 11:15 do 13.00 z dôvodu skráteného vyučovania - Ochrana života a zdravia.

     • Autizmus - pohľad do vnútra

     • Žijú medzi nami - chcú sa vzdelávať a chceme ich chápať. (Autizmus, Asperger) - socializácia detí s PAS.

      V akom stave je starostlivosť spoločnosti o autistické deti, na koho sa môžu rodičia obrátiť, aké nové terapie pomáhajú a pod akým sociálnym tlakom žijú rodiny s autistickými deťmi?

      Táto téma sa dotýka aj nás v školstve pretože čoraz viac prichádzajú do kolektívov s poruchami autistického spektra. Chceme sa naučiť ich chápať, pracovať s nimi a začleniť ich do žiackych kolektívov. Sú jedni z nás!

      O tomto bola relácia Večera s Havranom v programe RTVS2, ktorú si môžete pozrieť v linku v archíve RTVS.

      Hostia : Jozef Bednár, otec autistických detí, novinár Daniela Ostatníková, lekárka, diagnostické centrum Ivana Trellová, terapeutka.

       

      Link na reláciu:

       

     • Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov na školský rok 2020-2021

     • Ak chcete poistiť svoje dieťa pre prípad krádeže vecí žiakov na školský rok 2020-2021 prosím môžete u svojich triednych učiteľov do 5.10.2020.

      Poistná suma 50 € ...poistné 0,50 €

      Poistná suma 200 € .... positné 1,0 €                 

     • Školská služba - preventívne a ochranné služby

     • Od 2. septembra v školskom roku 2020/2021 začala na našej škole fungovať "Školská služba", ktorá bola zriadená za účelom ochrany a bezpečnosti žiakov aj zamestnancov školy. Svoju činnosť vykonáva v čase od 7,30 do 15,30 h. pri hlavnom vchode na recepcii. Po skončení vyučovania o 14,15 h. sa hlavný vchod zamyká a školská služba realizuje svoju činnosť pri vchode do prísoavby školy - zabezpečuje vyzdvihnutie žiakov zo školského klubu a odovzdanie rodičom. 

      Prosíme všetkých rodičov, aby si najskôr prevzali svoje deti po 12-tej hodine, ak sú už naobedované. Svojvoľný pohyb dospelých osôb je v priestoroch školy zakázaný!!!

      ŠKOLSKÁ SLUŽBA

      Vymedzenie povinností ŠS:

      1. plní základné preventívne a ochranné služby
      2. plní poradenské služby v koordinačnej oblasti
      3. pomáha zaisťovať bezpečnosť a ochranu žiakov a zamestnancov počas dňa
      4. zamedzuje zbytočný pohyb v interných a externých priestoroch školy
      5. vedie evidenciu návštev školy v denníku

      Pracovník školskej služby:

      VLADIMÍR JANSKY

      ZŠ Škultétyho 2326/11

      Topoľčany

     • Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/ 2021

     • Vážení rodičia, dnes Vaše deti v škole dostali vzdelávacie poukazy, ktoré prinesú domov na podpis zákonného zástupcu. Z ponuky krúžkov si môžte vybrať krúžok, z druhej strany vzdelávacieho poukazu ceruzkou napíšte Vami vybraný krúžok, ktorý si žiak vyberie a podpísaný vzdelávací poukaz v pondelok žiak prinesie naspäť do školy. Žiak si môže vybrať aj dva krúžky. 

      Ponuka_kruzkov_2020-2021.docx​​​​​​​

     • Projekt „Čerstvé hlavičky“

     • „Repríza“ v projekte Čerstvé hlavičky

      Obchodná spoločnosť Kaufland vyhlásila v mesiaci jún 2. ročník projektu pod názvom „Čerstvé hlavičky“. Tento projekt má za cieľ podporiť zdravé stravovanie a zvýšiť konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny žiakov základných škôl na území celej Slovenskej republiky. Zo 70 predajní Kaufland sme opäť boli úspešní a stali sme sa tak po druhýkrát partnerom predajne Kaufland v Topoľčanoch.

      Že sme sa stali víťazmi, rozhodli zákazníci hlasovania na webovej stránke spoločnosti. Hlasovanie prebiehalo v termíne od 24. 06. 2020 do 29. 07. 2020 (teda už počas prázdnin).

      Naša škola zaregistrovala vyše 2770 bločkov a tak obhájila víťazstvo. Naši žiaci budú počas celého školského roka v utorok dostávať svoju porciu ovocia a zeleniny. Všetci sme spokojní a tešíme sa z úspechu.

      Mimoriadne poďakovanie patrí Miške Michalkovej a jej spolužiakom, ktorí počas mesiaca júl pomáhali registrovať pokladničné bločky a tak dopomohli k nášmu víťazstvu.

     • PLATBY

     • Pozrite si priložené pdf.

      POZOR.pdf

      Pred platením si skontrolujte čo platíte, nezabudnite správny variabilný symbol a správne číslo účtu. Ďakujeme.

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A PODMIENKY V ZŠ ŠKULTÉTYHO PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 POČAS TRVANIA PANDÉMIE COVID-19

     •  

       

      NÁSTUP DO ŠKOLY:

      1. ročník:  žiaci nastupujú pred hlavný vchod školy, čakať budú pani učiteľky s tabuľkami tried, spoločne odídu do učebne.

      Dieťa v sprievode len jedného rodiča (druhý čaká vonku)

      2. stupeň: 02. 09. 2020 vchádzajú do budovy hlavným vchodom v rozostupoch v časových intervaloch od 7,30 h. V triede čaká triedny učiteľ, povinné rúško na prekrytie. Vyučovanie prebieha v kmeňových triedach, premiešavanie skupín nie je prípustné.  Telesná výchova neprebieha v telocvični, ale podľa počasia vonku, v parku, prechádzky, prípadne sú v triede celý kolektív. Neprebieha ani vyučovanie v skupinách a odborných učebniach, organizáciu vyučovania majú v kompetencii učitelia.

      • denne v čase od 7,30 h. v rozstupoch – 1. stupeň zadný vchod a 2. stupeň hlavný vchod – prichádzať priebežne
      • ranná Škd dňa 2. 9. nebude , Škd funguje až od 3.9.
      • vstup výhradne s rúškom
      • meranie teploty a dezinfekcia rúk (dodržanie R – O – R /rúško, odstup, ruky/)
      • pri vstupe do triedy umyť ruky (tekuté mydlo a použiť papierové obrúsky)
      • v triede rúško počas dňa (2. stupeň)
      • na chodbách školy len s rúškom aj v ŠJ a sociálnych zariadeniach
      • pohyb po škole je maximálne obmedzený
      • žiaci sa zdržiavajú len v triedach
      • priebežne počas dňa umývať ruky, dezinfikovať po každom WC
      • nepoužívať v triedach klímu
      • často vetrať miestnosti
      • triedy, chodby a priestory budú 2x denne dezinfikované a umývané
      • pri zvýšení teploty nad 37,2 je dieťa umiestnené v izolačke (vyhradená miestnosť v škole), privolá sa rodič
      • pri nástupe do školy a aj opätovne sa preukáže dotazníkom o vycestovaní alebo účasti na hromadnom podujatí (viď tlačivo na stránke školy)
      • ďalšie tlačivo preukáže žiak vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti domáceho prostredia

      Ostatné podrobnejšie pokyny si môžete preštudovať v Manuáli pri ZŠ z MŠVVaŠ na našej stránke školy.

       

     • Platenie a zmeny v školskej jedálni

     • Naša škola prechádza na nový, moderný systém platenia obedov, kde budete mať o svojich platbách prehľad ihnedˇ po zaplatení cez VIAMO.

      Vám ako rodičom sa cez mobilnú aplikáciu edupage bude automaticky zobrazovať Váš kredit a potvrdenia o zaplatení.

      Doplatky za obed sa Vám pripočítavajú k cene zálohy 30 € + režijné náklady (2€) + doplatky za obed.  

      Napríklad:

       30€ +  2 € režijné náklady + doplatok za stravu, ktorý si hradí rodič.

      Ak chcete využiť službu Viamo, musíte ju mať nainštalovanú vo vašom mobilnom telefóne. Ak budete platiť len cez účet, v aplikácii platby máte číslo účtu a variabilný symbol, aby sme platbu priradili. 

      Čipovať sa deti budú tým istým čipom ako majú na dochádzku a nebude potrebné platenie šekom, kde boli nutné aj poplatky.

      Veríme, že touto modernizáciou Vám uľahčíme platbu a prehľad a či vaše dieťa bolo na obede. Jedálny lístok si taktiež môžete pozrieť vo vašej mobilnej aplikácii edupage.

      Ako počiatočný kredit je potrebné zaplatiť paušál 30 €, ktorý Vám príde mobilnou aplikáciou a z tohto kreditu bude odpočítavané, ak náhodou vaše dieťa neodhlásite z obeda. Odhlásiť ho musíte vždy deň vopred do 14:00 hod. 

       

     • Poďakovanie za realizáciu projektu "Letná škola"

     • V mesiaci jún na konci školského roka sme reagovali na výzvu vypracovať program na realizáciu "Letnej školy" v dvoch turnusoch. Program pre prvý  turnus vypracovali zástupkyne školy Monika Klamárova a Gitka Laciková ako autorky programu. K realizátorom prvého turnusu sa pridala aj pani učiteľka Marcelka Kubríková. Program druhėho turnusu vypracovala Janka Podmanická a pomocnými realizatormi boli pani vychovávateľka Natália Hatalová a špeciålny pedagóg Olinka Štrbová.

      Počas dvoch augustových prázdninových týždňoch to v škole žilo. Nielenže sa deti zábavnou formou vzdelávali, ale v zážitkovom učení si veľa osvojili z oblasti prierezových tém školského vzdelávacieho programu. Aktivity boli zamerané na matematiku, čitateľskú gramotnosť, navštivili včelnicu, oboznámili sa v odbornom výklade o živote včiel, zoznámili sa s lesnou pedagogikou, učili sa o lese v lese, vyrábali lykožrútov, prezerali si kužušiny zvierat,maľovali "prírodnými farbami". Zaujímavou formou cestovali okolo sveta,pobudli v rozprávkovej ríši rastlín a živočíchov, venovali sa bezpečnosti, piekli koláče, robili ovocný šalát a boli aj na výlete obyčajným spojom. Vyučovanie prebiehalo v blokoch, nezabúdali na rozvoj komunikačných schopností, riešili problémové úlohy, učili sa zhodnotiť vlastnú prácu a priebeh celého dňa.

      Spokojné a šťastné boli nielen deti, ale aj ich rodičia. Samozrejme, že veĺmi spokojná som aj ja, pretože program a ciele oboch turnusov boli naplnené. Veĺké poďakovanie patrí aj personálu školy - tetám kuchárkam, ktoré varili veĺmi chutne po "domácky" a tetám upratovačkám, ktoré sa vzorne starali o čistotu a hygienu. Vsetkým organizátorom a realizátorom oboch turnusov patri obrovské poďakovanie a môj obdiv a úcta. Myslím, že sme správne motivovaní niečo podobné zažiť aj v nastávajucom školskom roku .

      Milé kolegyne, ešte raz vyjadrujem  poďakovanie, veľmi si to vážim!!!!

      S úctou                      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Letná škola v auguste 2020

     • Do galérie Letná škola v auguste 2020 boli pridané fotografie.

      Počas pondelka 17.8. až piatka 21.8.2020sa uskutočnila druhá letná škola. Aj teraz bol pre deti pripravený zaujímavý program. Každý deň bol venovaný inej téme. V pondelok sme cestovali okolo sveta, v utorok sme boli v rozprávkovej ríši rastlín a živočíchov, v stredu sme sa venovali bezpečnosti, vo štvrtok sme boli na výlete a v piatok sme rozoberali ako nakupovať potraviny, ako kalkulovať a pripravili sme si aj koláče a ovocný šalát.

      Každý deň bol zameraný na rozvoj čitateľských kompetencií, bol venovaný vyhľadávaniu informácií, rozvoju vyjadrovacích schopností, spolupráci, uvedomovaniu si vlastnej hodnoty a hodnoty iných ľudí, rozvíjaniu povedomia vlastnej kultúrnej identity, športovaniu, súťaženiu, hrám, objavovaniu a samostatnému riešeniu problémových situácií súvisiacich s reálnym životom, pochopením vzťahu: ľudská práca – peniaze a etické súvislosti medzi bohatstvom a chudobou.

      Vždy na záver sme deň zhodnotili, urobili sme reflexiu toho, čo sa v ten ktorý deň dialo.

     • Poďakovanie za úsilie venovať čas deťom

     • V prvých dvoch týždňoch mesiaca júl sa nám podarilo zorganizovať 1.a 2. turnus "Letného jazykovo-zábavného tábora pre žiakov našej školy. Žiaci mali možnosť si zábavnou formou precvičiť anglický jazyk, zážitkovými aktivitami zopakovať učivo a vo výtvarných, pohybových a voĺnočasových aktivitách zmysluplne stráviť celý prvý a druhý prázdninový týždeň v známom školskom prostredí.Takouto formou sme aspoň čiastočne pomohli rodičom, ktorí potrebovali pomôcť s ratolesťami,  pokiaľ sami nemali ešte dovolenku a nemali s kým nechať svoje deti doma. Chcem vysloviť veľké poďakovanie pani uciteľkam a pani vychovávateľkám ( p. Darina Svoradová, p. Gabriela Herdová, p. Erika Herdová Dömény, p. Renáta Jančeková), ktorým sa profesionálne podarilo naplniť ciele a zámery nášho Letného jazykovo-zábavného tábora. V tejto našej činnosti chceme pokračovať aj v budúcom školskom roku cez jarné a letné prázdniny. Myslím, že priestory a možnosti na našej škole spĺňajú všetky podmienky organizovania takejto zmysluplnej práce. 

      Cením si Vašu prácu a ochotu venovať čas deťom v čase Vašej dovolenky.

      S úctou Mgr. Mária Bezáková,riaditeĺka školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie