• Letná škola v mesiaci august

     • Riaditeľstvo ZŠ Škulétyho 2326/11 v Topoľčanoch oznamuje, že turnusy Letnej školy sa uskutočnia v dvoch termīnoch.

                                              LETNÅ  ŠKOLA

      Termin: 1. turnus - 10. - 14. 08.2020

                   2. turnus - 17. - 21.08.2020

      Začiatok: 8,00 do 16,00 hod.

      V Letnej škole je pre deti zabezpečený obed z dotácie štátu. Mliečna desiata, pitný režim a olovrat je zabezpečený z finančných prostriedkov Rady rodičov. Do školy si prinesú prezúvky a vlastnū fļašu na pitný režim.

      V deň nástupu do Letnej školy  rodičia predložia tlačivo o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je k dispozícii na stránke školy.

      Pri vstupe do školy je potrebné, aby si deti vydezinfikovali ruky. Rodičia nevstupujū do školských priestorov. Škola bude počas celého dňa uzatvorená. Celá organizácia letnej školy je v kompetencii učiteľov- lektorov, ktorí postupujú podľa naplånovaného programu.

      Rodičia preberajú deti po skončení po dohode s učiteľom.

      Akékoľvek informácie je možné poskytnúť na telefónnom čísle: 0917800973,038/532 28 62

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Lesná pedagogika v Letnej škole

     • Do galérie Lesná pedagogika v Letnej škole boli pridané fotografie.

      Štvrtý deň našej Letnej školy bol veľmi zaujímavý. Zavítala k nám p. Ing. Jaroslava
      Vanyová, ktorá nás oboznámila s tzv. lesnou pedagogikou. Toto „zvláštne pomenovanie“
      vyzerá zložito, ale ide vlastne o učenie o lese v lese.
      Ráno sme začali rozhovorom o tom, kto rád chodí do lesa, ako sa správame v lese, čo sa
      v lese môže a čo je zakázané.
      Potom naše kroky viedli do parku, kde mala pre nás p. Ing. Vanyová pripravené zaujímavé
      aktivity.
      Vyfarbovali sme si obrázok „prírodnými farbami“, potom sme sa hrali na jašteričky,
      nasledovala hra so zakrytými očami, pri ktorej sme si vyskúšali, ako sa pohybujú zvieratká vo
      voľnej prírode a na záver sme si vyhotovili „prírodné náramky“.
      Po návrate do školy sme sa posilnili obedom a nasledovali ďalšie aktivity. Najzaujímavejšia
      bola „výroba“ lykožrútov. Potom sme si prezerali kožušiny zvierat a priraďovali sme k nim
      obrázky a stopy v prírode. Popri tom sme počúvali výklad p. Vanyovej.
      Na takýto fantastický deň budeme ešte dlho pamätať. Veď posúďte sami...

     • Čitateľská gramotnosť v Letnej škole

     • Do galérie Čitateľská gramotnosť v Letnej škole boli pridané fotografie.

      Dnešný deň sa niesol v znamení rozprávok. Veď každý má rád rozprávkový svet plný dobrých postáv, radostí a víťazstva dobra nad zlom. V úvode dňa sme sa v altánku na školskom dvorepreniesli do ríše rozprávok. Rozprávali sme sa o tom, aké rozprávky deti poznajú, ktoré rozprávkové postavy sú ich obľúbené. Potom nasledovala práca s pracovným listom s  rozprávkou O Hrozienkovi. Krátko pred obedom sme kriedami kreslili na malom školskom dvore strapce hrozna.

      Po vynikajúcom obede (slivkovom koláči) nasledoval oddych a potom prezentácia a kvíz o rozprávkach. Súťažili sme v skupinách a súťaž bola úplne vyrovnaná. Dnešné deti poznajú rozprávkový svet.

      Po súťaži sme trošku relaxovali pri vyfarbovaní omaľovánky hrozienka, na ktorú potom vpísali deti svoje dobré a zlé vlastnosti. Nasledovala aktivita spojená s kreslením erbu svojej rodiny.

      V závere rozprávkového dňa  sme si ešte pozreli sfilmovanú ľudovú  rozprávku o Šípkovej Ruženke.

     • Prírodoveda v Letnej škole (2. deň)

     • Do galérie Prírodoveda v Letnej škole (2. deň) boli pridané fotografie.

      Naša Letná škola pokračovala aj v utorok. Tento deň sme sa zaoberali životom v prírode. Rozprávali sme sa o prírode, ktorá je vôkol nás. Zamerali sme sa na včielky, ktoré sú súčasťou našej školy. Po prezentácii a vyplnení pracovných listov nasledovala beseda s odborníkom v tejto oblasti pánom JUDr. M. Spáčilom, ktorý vzal deti do včelnice a odborným výkladom im priblížil život a prínos včiel. V závere dňa si deti vyplnili tajničku, v ktorej uplatnili získané vedomosti z celého predpoludnia. A potom mali možnosť pozrieť si kreslenú rozprávku Včielka Maja.

     • Letná škola začína... 1. deň

     • Do galérie Letná škola začína... 1. deň boli pridané fotografie.

      Aj keď sú letné prázdniny v plnom prúde, v našej škole to už žije ako v úli. Deti sa stretli, aby sa mohli „vzdelávať“ v Letnej škole.

      V pondelok 10. augusta sme sa stretli ráno o 8.00h. Po zoznamovacích aktivitách sme si pripravili Strom očakávaní a potom sme deň venovali matematike. Deti vypĺňali rôzne pracovné listy a takouto zábavnou formou si zopakovali matematiku.

      Medzitým sa posilnili chutnou a ľahkou desiatou, potom dobrým obedom, ktorý im pripravili tety kuchárky. Po obede sme oddychovali v učebni Snoezelen a pri počúvaní rozprávky niektorí tíško snívali. Záver prvého dňa bol opäť „matematický“, veď mnohé deti ráno pri zoznamovaní prezradili, že práve matematika patrí medzi ich obľúbené predmety.

     • Rozlúčka s deviatakmi

     • Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

      „Keď sa  končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy, zostali po vás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
      V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie ti ozvena krokov, poslednou stránkou triednej knihy zatvárame krásnych deväť rokov.“

       

      Milí naši deviataci,

      Zišli sme sa tu pri príležitosti ukončenia  školského roka 2019/2020. Toto stretnutie je naplnené radostným očakávaním vytúžených prázdnin, no i kvapkou smútku, pretože sa musíme definitívne rozlúčiť s vami, našimi deviatakmi.

      Určite každému z vás prebehne pred očami tých uplynulých deväť rokov. Neboli to vždy roky ľahké, no boli krásne a hlavne veľmi dôležité.

      No nebolo to len učenie. Boli to noví kamaráti, nové priateľstvá a dni naplnené novými radostnými zážitkami.

      Pre vás sa dnes končí snáď to najkrajšie bezstarostné obdobie vášho detstva. Každý z vás sa rozbehne hľadať tú správnu cestu vo svojom živote, no každý z vás tu zanechá  stopu v našich spomienkach.

      Prajeme vám, aby sa vám v živote darilo, aby ste našli veľa nových, dobrých kamarátov a aby každý z vás našiel svoje šťastie!

      Nuž teda dovidenia!

       

     • Na záver... Slovenský jazyk 7. a 8. ročník

     • Vážení rodičia, milé žiačky a žiaci,

      končíme zvláštny a hlavne ťažký II. polrok tohto školského roka. 

      Pred takmer štyrmi mesiacmi  sme zrazu všetci zostali doma a nevedeli sme, čo nás čaká, nevedeli sme, ako dlho to potrvá. V mysliach nám vírili rôzne katastrofické scenáre. No bolo treba pracovať a učiť sa. Hľadali sme spôsoby, ako zvládať každodenné povinnosti v rodine.

      Vážení rodičia, ďakujem za spoluprácu pri vyučovaní detí, za to, že ste sa dokázali vžiť do práce učiteľa a popri Vašich pracovných povinnostiach ste dbali na domáce vzdelávanie svojich detí a mojich žiakov.

      Milé žiačky a žiaci, Vy sami najlepšie viete, ako ste sa učili v „súkromnej škole“. Čakajú Vás prázdniny.

      Nemali by  to však byť „prázdne dni.“ Vyplňte ich nielen zábavou, ale vezmite do rúk aj knihu a čítajte.

      Verím, že v septembri sa stretneme v škole a začneme presne tam, kde sme v marci skončili.

       

      Prajem Vám všetkým predovšetkým zdravie a čo najmenej problémov v osobnom i pracovnom živote.

       

       

      Mgr. Erika Muchová, uč.

       

     • Čerstvé hlavičky

     • OZNAM RIADITEĽOV ŠKÔL

       

      Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

       

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

       

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

       

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

       

      S poďakovaním,

       

      riaditeľka ZŠ Mgr. Mária Bezáková

     • Oznam pre žiakov 9. ročníka

     • Vyučovanie žiakov deviateho ročníka (9.A,9.B, 9.C, 9.D, 9.H) sa od 22.6.2020 neuskutoční. Žiaci prídu do školy len dňa 26.6.2020 od 7:45  do 12:00 hod. (vstup cez hlavný vchod). Prinesú do školy všetky učebnice na odovzdanie, ktoré budú vyčistené a polepené. Odovzdajú čipy a kľúče od šatňových skriniek a zoberú si osobné veci, ktoré mali ešte v škole. O ďalšej činnosti budú informovaní od triednych učiteľov. V tento deň budú mať slávnostné ukončenie školského roka a dostanú vysvedčenia.

      Aj pre Vás platí pri vstupe do budovy dezinfekcia rúk a ochranné rúško!

       

     • Oznam pre žiakov 5.-8. ročníka

     • MŠVVaŠ SR umožňuje zriaďovateľom otvorenie tried piateho až deviateho ročníka  základných  škôl a školských klubov detí  od 22. 6. 2020 – do 30.6.2020

      Pri  prvom  nástupe žiaka do   základnej   školy  je povinnosť vyplniť  dotazník   o zdravotnom stave dieťaťa pred návratom do školy (vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.pdf). Vyplnený formulár odovzdáte triednemu učiteľovi  dňa 22.6.2020.

         Žiaci prichádzajú na vyučovanie :

      1. stupeň : od 7:30 do 7:45 hod. zadným vchodom, vyučovanie končí 11:15 hod.

      2. stupeň : od 7:30 do 7:45 hod. predným vchodom, vyučovanie končí 12:10 hod.

      Obed sa vydáva od 11:20 do 13:00 hod.

      Každý si pri vstupe do školy vydezinfikuje ruky. Meranie teploty sa už nevykonáva. Žiaci vstupujú do školy s rúškom na tvári, s ktorým sa pohybujú po chodbách školy. V triede a vonku nie sú rúška povinné.

      Ďakujeme!

     • ANJ tábor

     • Milí rodičia, v letných mesiacoch júl a august naša škola organizuje letný jazykovo-zábavný tábor pre žiakov od 7 do 11 rokov v priestoroch našej školy.

      Tábor bude realizovaný v troch turnusoch. Dva turnusy v júli a jeden turnus v auguste. 

      Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa na niektorý z turnusov, vyplňte záväzne prihlášku cez edupage v termíne do 22.6.2020. Poplatok záväzne treba zaplatiť do 26.6.2020 na sekretariáte školy na všetky tri turnusy podľa výberu.

      V deň nástupu do letného tábora treba priniesť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia dieťaťa podpísané zákonným zástupcom. - stiahnuť tu: Vyhlasenie-rodica-o-bezinfekcnosti_(2).doc

      Rodič dieťaťa, ktoré nie je žiakom ZŠ Škultétyho môže prihlásiť dieťa osobne na sekretariáte školy. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie