• Školské kolo "Olympiády v slovenskom jazyku"

     • Dňa 13. 10. 2020 sa konala na našej škole "Olympiáda v slovenskom jazyku". Zúčastnilo sa jej 7 žiakov.

      Prvé tri miesta obsadili:

      1. miesto - T. O. z 9. B

      2. miesto - T. G z 9. B

      3. miesto - S. Č z 9. A

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme. 

     • Dištančné vzdelávanie - zabezpečenie v prípade prerušenia vyučovania

     • V prípade prerušenia vyučovania z dôvodu výskytu COVID-19 sme pripravení na realizáciu dištančného vzdelávania.

      Vypracovali sme rozvrh hodín na 10 vyučovacích predmetov: SJL, MAT, ANJ, NEJ, RUJ, GEO, BIO, DEJ, FYZ, CHE. Rozvrh dostali pedagógovia aj žiaci. Ostatné predmety budú pedagógovia vyučovať prostredníctvom edupage a to formou zadávania pracovných listov alebo posielaním prezentácií.

      Dištančné vzdelávanie bude prebiehať denne, podľa naplánovaného rozrhu hodín. Začiatok o 7:50 hod.  - 1. vyučovacia hodina a potom presne ako je stanovené v dennom rozvrhu. Učivo sa bude zapisovať do elektronickej triednej knihy. Budú sa zapisovať aj neprítomní - neaktívni žiaci ako chýbajúci na vyučovaní.

      Neprítomnosť bude ospravedlnená len z dôvodu choroby žiaka - nie zaspatie alebo svojvoľná nechuť sa učiť!

      Spôsob dištačného vzdelávania sme zaisťovali a zabezpečovali vopred s učiteľmi predmetármi a triednymi učiteľmi.

      Všetky odchylky, možnosti je potrebné konzultovať s vyučujúcimi. Po ukončení dištančného vzdelávania sa vrátime do školy a budeme zisťovať ako preberané učivo v dištančnej forme zvládli, prípadne sa učivo dovysvetľuje a zopakuje.

     • KOMPARO - testovanie

     • Vážení rodičia,

      predchádzajúci školský rok bol aj pre vás ťažkou skúškou. V marci 2020 sa výučba presunula do online priestoru a na vás padlo bremeno – pomáhali ste svojim deťom zvládnuť novú situáciu. Mnohí z vás majú možno pochybnosti o tom, či si deti dokázali dostatočne osvojiť preberané učivo. Testovanie KOMPARO vám pomôže zistiť úroveň vedomostí nadobudnutých počas celého školského roka poznačeného pandémiou COVID-19.

      Zároveň vám určite záleží na tom, aby sa vaše dieťa dostalo na dobrú strednú školu, ktorá mu zabezpečí lepšiu budúcnosť. Stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní aj výsledky celoštátneho Testovania 9, ktoré vaše deti tento alebo budúci školský rok absolvujú. Ak hľadáte spôsob, ako svojmu dieťaťu pomôcť priblížiť sa k vytúženým výsledkom, práve testovanie KOMPARO je vynikajúcou voľbou.

      Mnohí žiaci nemajú s podobnými testami dosť skúseností. Spoločnosť EXAM testing preto každý rok ponúka žiakom jedinečnú možnosť vyskúšať si už v 8. ročníku a následne aj v 9. ročníku testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9.

      Najbližšie cvičné testovanie KOMPARO pre ôsmakov aj deviatakov sa uskutoční už 12. novembra. Každý účastník dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré typy úloh mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Táto analýza sa stane akýmsi kompasom, ktorý pomôže účastníkom nájsť smer, ktorým by sa mali vydať na ďalšej ceste za úspechom.

      Organizátorom testovania KOMPARO je spoločnosť EXAM testing, ktorá sa profesionálne venuje testovaniu žiakov už 26 rokov a má na túto činnosť potrebné povolenia.

      Hoci je účasť na testovaní KOMPARO dobrovoľná, každoročne sa doň zapájajú tisíce žiakov. Aj pre školy je KOMPARO veľmi užitočnou spätnou väzbou. Mnohé školy sa preto obracajú na rodičov s prosbou, aby toto testovanie svojim deťom uhradili.

      Veríme, že ak sa základná škola, ktorú vaše dieťa navštevuje, rozhodne zúčastniť na testovaní KOMPARO, bude to zmysluplná investícia, ktorá pomôže napredovať tým, ktorých máte najradšej.

     • Krúžky CVČ

     • Dňa 01. 10. 2020 budú na našej škole pracovať len tieto krúžky. Ostatné krúžky z dôvodu opatrení protí šíreniu COVID-19 zatiaľ realizované nebudú. 

      Poprosím rodičov žiakov, ktorí tieto krúžky navštevujú, aby uhradili poplatok 2€.

       

       

     • Upozornenie jedáleň

     • V dňoch 24. a 25.9.2020 (štvrtok a piatok) sa obed bude vydávať od 11:15 do 13.00 z dôvodu skráteného vyučovania - Ochrana života a zdravia.

     • Autizmus - pohľad do vnútra

     • Žijú medzi nami - chcú sa vzdelávať a chceme ich chápať. (Autizmus, Asperger) - socializácia detí s PAS.

      V akom stave je starostlivosť spoločnosti o autistické deti, na koho sa môžu rodičia obrátiť, aké nové terapie pomáhajú a pod akým sociálnym tlakom žijú rodiny s autistickými deťmi?

      Táto téma sa dotýka aj nás v školstve pretože čoraz viac prichádzajú do kolektívov s poruchami autistického spektra. Chceme sa naučiť ich chápať, pracovať s nimi a začleniť ich do žiackych kolektívov. Sú jedni z nás!

      O tomto bola relácia Večera s Havranom v programe RTVS2, ktorú si môžete pozrieť v linku v archíve RTVS.

      Hostia : Jozef Bednár, otec autistických detí, novinár Daniela Ostatníková, lekárka, diagnostické centrum Ivana Trellová, terapeutka.

       

      Link na reláciu:

       

     • Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov na školský rok 2020-2021

     • Ak chcete poistiť svoje dieťa pre prípad krádeže vecí žiakov na školský rok 2020-2021 prosím môžete u svojich triednych učiteľov do 5.10.2020.

      Poistná suma 50 € ...poistné 0,50 €

      Poistná suma 200 € .... positné 1,0 €                 

     • Školská služba - preventívne a ochranné služby

     • Od 2. septembra v školskom roku 2020/2021 začala na našej škole fungovať "Školská služba", ktorá bola zriadená za účelom ochrany a bezpečnosti žiakov aj zamestnancov školy. Svoju činnosť vykonáva v čase od 7,30 do 15,30 h. pri hlavnom vchode na recepcii. Po skončení vyučovania o 14,15 h. sa hlavný vchod zamyká a školská služba realizuje svoju činnosť pri vchode do prísoavby školy - zabezpečuje vyzdvihnutie žiakov zo školského klubu a odovzdanie rodičom. 

      Prosíme všetkých rodičov, aby si najskôr prevzali svoje deti po 12-tej hodine, ak sú už naobedované. Svojvoľný pohyb dospelých osôb je v priestoroch školy zakázaný!!!

      ŠKOLSKÁ SLUŽBA

      Vymedzenie povinností ŠS:

      1. plní základné preventívne a ochranné služby
      2. plní poradenské služby v koordinačnej oblasti
      3. pomáha zaisťovať bezpečnosť a ochranu žiakov a zamestnancov počas dňa
      4. zamedzuje zbytočný pohyb v interných a externých priestoroch školy
      5. vedie evidenciu návštev školy v denníku

      Pracovník školskej služby:

      VLADIMÍR JANSKY

      ZŠ Škultétyho 2326/11

      Topoľčany

     • Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/ 2021

     • Vážení rodičia, dnes Vaše deti v škole dostali vzdelávacie poukazy, ktoré prinesú domov na podpis zákonného zástupcu. Z ponuky krúžkov si môžte vybrať krúžok, z druhej strany vzdelávacieho poukazu ceruzkou napíšte Vami vybraný krúžok, ktorý si žiak vyberie a podpísaný vzdelávací poukaz v pondelok žiak prinesie naspäť do školy. Žiak si môže vybrať aj dva krúžky. 

      Ponuka_kruzkov_2020-2021.docx​​​​​​​

     • Projekt „Čerstvé hlavičky“

     • „Repríza“ v projekte Čerstvé hlavičky

      Obchodná spoločnosť Kaufland vyhlásila v mesiaci jún 2. ročník projektu pod názvom „Čerstvé hlavičky“. Tento projekt má za cieľ podporiť zdravé stravovanie a zvýšiť konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny žiakov základných škôl na území celej Slovenskej republiky. Zo 70 predajní Kaufland sme opäť boli úspešní a stali sme sa tak po druhýkrát partnerom predajne Kaufland v Topoľčanoch.

      Že sme sa stali víťazmi, rozhodli zákazníci hlasovania na webovej stránke spoločnosti. Hlasovanie prebiehalo v termíne od 24. 06. 2020 do 29. 07. 2020 (teda už počas prázdnin).

      Naša škola zaregistrovala vyše 2770 bločkov a tak obhájila víťazstvo. Naši žiaci budú počas celého školského roka v utorok dostávať svoju porciu ovocia a zeleniny. Všetci sme spokojní a tešíme sa z úspechu.

      Mimoriadne poďakovanie patrí Miške Michalkovej a jej spolužiakom, ktorí počas mesiaca júl pomáhali registrovať pokladničné bločky a tak dopomohli k nášmu víťazstvu.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie