• Domáca úloha z Matematiky

     • p. učiteľka Ondrušová

      MAT 6.A,B

      27.4.2020

      Rovnostranný trojuholník - učebnica str.57

      -odpíšte si vlastnosti do zošita z ružových rámčekov

      -zostrojte rovnostranný trojuholník ABC,ktorého strany majú:a=b=c=5,5cm

      -zostrojte v ňom jeho výšky

      MAT 6.A,B

      29.4.2020

      Zostrojte rovnostranný trojuholník KLM: k=l=m=48mm

      -zostrojte v ňom osi vnútorných uhlov

      -vypočítajte jeho obvod /o=3.k/

      Zostrojte rovnostranný trojuholník EFG: e=f=g=0,63dm

      -zostrojte v ňom výšky na jeho strany

      -vypočítajte jeho obvod

     • Asistenti a žiaci so ŠVVP .

     • Milí rodičia žiakov so ŠVVP a tiež samotní žiaci!

      Srdečne Vás pozdravujeme v tejto ťažkej a aj zvláštnej chvíli, kedy ste sa ocitli v úlohách domácich učiteľov a žiakov, ktorí nechodia do školy.

      Napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať osobne, na stránky Edupage a Bezkriedy chodia pravidelne domáce úlohy pre vás. 

      Týmto Vám ponúkame našu pomoc pri riešení "ťažkých" úloh a cvičení. Môžete nás kontaktovať cez správy na Edupage alebo na našich mailoch denne od 9.00 hod. do 14.00hod.

       

       

      Oľga Štrbová : strbova@zsskultetyho.sk

      Jana Košelíková : koselikovajana@gmail.com

      Michaela Šestáková: missestakova@gmail.com

      Kristína Barátová: anglictinazss@gmail.com

      Hana Dubná : hdubna@gmail.com

      Eleonóra Šimuneová : eleonorasimune@gmail.com

      Anna Martošová : annamartosova7@gmail.com

       

      Prajeme Vám veľa úspechov pri domácom učení a hlavne veľa zdravia pre celé Vaše rodiny.

      Vaše asistentky a špeciálny pedagóg  

     • Úlohy z matematiky

     • pani učiteľka Ľ. Ondrušová

      30.3.2020........učebnica strana 55/11 a 55/12a,b

      1.4.2020..........učebnica strana 55/12 c,d

      3.4.2020..........učebnica str.55,56  Rovnoramenný trojuholník

      odpísať vlastnosti z farebných rámčekov do zošita a potom cvičenie str,55/1 vypracovať

       

      učiteľka Ľ. Ondrušová

     • Milí šiestaci a siedmaci zo súkromnej školy slovenčiny

     • Ďakujem za všetky blahoželania ku Dňu učiteľov, ktoré sú pre mňa povzbudením do ďalších dní našej spoločnej práce.

      Verím, že sa snažíte využiť námety do  "súkromnej" školy. Viem, že nie všetci máte rovnaké podmienky na plnenie zadaných úloh, ale ak nemate žiadny technický problém, pracujte podľa pokynov, aby sa Vám úlohy nehromadili.   

      Úlohy a pokyny posielam aj na Bez kriedy.  

      Všetkým prajem veľa zdravia a chuti do práce.

      E. Muchová      

       

     • DEŇ ZEME

     • Milí žiaci, milí rodičia

      aj planéta Zem má svoj sviatok.  

      Dnes naša planéta ZEM oslavuje svoj Svetový deň. Hlavnou myšlienkou (nielen) dnešného dňa, je upriamiť pozornosť nás všetkých na ekológiu, potrebu ochrany prírody, recyklovania a šetrenia zdrojov energie. Tento významný deň nás núti zamyslieť sa nad svojimi činmi i nad tým, ako by sme vedeli našej ZEMI pomôcť.

      Naše konanie by malo spočívať  v ochrane zdravia,  v ochrane okolitej prírody . 

      Chovajme sa (najmä dnes) zodpovedne:

      • šetrime elektrickou energiou
      • šetrime vodou
      • neodhadzujme odpadky do prírody
      • separujme
      • pomáhajme prírode rásť – zasaďme strom, kvietok

       

      Užívajte si slniečko.....

      Pozdravuje Vás školský špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa

      https://www.youtube.com/watch?v=f5P5ALVR8ag

      https://www.youtube.com/watch?v=S0ABP048Yc4

      https://www.youtube.com/watch?v=x9-_387nqg0

     • Podávanie prihlášok na stredné školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci, ktorí sa hlásite na stredné školy.

      V dôsledku vzniknutej situácie sa menia termíny odovzdávania prihlášok na stredné školy. 

      Žiaci, ktorí už dostali prihlášky na SŠ, dajte ich podpísať rodičom a podpíšte ich aj vy a prineste ich do školy

      v dňoch 30.3.2020 alebo 31.3.2020 od 8,00 do 10,00 hod. 

      Žiaci, ktorí ešte nedostali prihlášky na SŠ, príďte si ich vyzdvihnúť dňa 30.3.2020. Vydáme Vám ich pri hlavnom vchode do školy v čase od 8,00 do 10,00 hod. 

      Prosíme, ak máte vyplnené prihlášky a nepotrebujete pomoc, môžete prihlášku poslať poštou.

      Prosíme čo najskôr, t.j. v pondelok a utorok na adresu našej školy. 

      K lekárovi ich potvrdzovať nemusíte.

     • Prianie ku Dňu učiteľov

     • Milí kolegovia, pani učiteľky, učitelia, vychovávateľky, asistentky učiteľa a odborní zamestnanci!

      Z príležitosti krásneho sviatku „Dňa učiteľov“ Vás srdečne pozdravujem, veľmi mi chýbate v týchto časoch.

      Chcem Vám popriať hlavne veľa zdravia, síl, pokoja a povzbudiť Vás, aby sme spoločne vydržali

      a sa čo najskôr zas všetci stretli v našej škole s našimi žiakmi, ktorí mne a určite aj Vám veľmi chýbajú.

      Držte sa, prajem všetko dobré!

       

      Vaša riaditeľka školy   Mgr. Mária Bezáková

     • Matematika

     • p. učiteľka Ondrušová

      MAT 6.A,B

      20.4.2020

      a, zostroj rovnoramenný trojuholník ABC,ktorého základňa AB=4,5cm a ramená AC=BC=75mm

      b,odmeraj uhol :CAB=        ABC=        ACB=

      c,zapíš veľkosti vonkajších uhlov/susedných/

      d,vypočítaj obvod tohto trojuholníka /o=z+2r/

      22.4.2020

      a, Obvod rovnoramenného trojuholníka ABC je 14,8cm.Dĺžka jeho základne AB=38mm.Akú dĺžku majú jeho ramená?

      b, Zostroj tento trojuholník

      c, Zostroj osi jeho vnútorných uhlov

      24.4.2020

      a, narysuj rovnoramenný trojuholník EFG so základňou EF=65mm a ramenami EG=FG=7cm

      b, vypočítaj jeho obvod

      c, zostroj jeho výšky /kolmice z vrcholov na protiľahlé strany/

     • Výtvarná výchova

     • VYV  6. - 7.ročník

      téma: Ľudové tradície na jar / fašiangy,vynášanie Moreny, pochovávanie basy,Veľká noc,.../

      formát: A3, ľubovoľná technika

      VYV  8. - 9. ročník

      téma:Veľké mosty nad riekami

      formát:A3, ľubovoľná technika

     • Prvé sväté prijímanie oznam

     • Milá p. riaditeľka,

         Srdečne Vás i celý učiteľský kolektív pozdravujem do týchto krízových, no zároveň sviatočných dní.

         Z poverenia p. dekana Mons. Dušana Argaláša by som Vás chcel informovať o zrušení Prvých sv. prijímaní, ktoré sa týka aj Vašej školy. Je to opatrenie k nášmu zármutku, ale je zároveň nevyhnutné. A preto sa za spôsobené komplikácie ospravedlňujeme Vám i rodičom.

         V tomto smere by som Vás chcel úctivo poprosiť či by ste mohli zverejniť túto informáciu aj medzi žiakov a triednych učiteľov či katechétov, ktorých sa to týka. My sme to už zverejnili v rámci Farských oznamov, avšak nie všetci žiaci pochádzajú z Topoľčian, a preto nie všetci nevyhnutne čítajú naše oznamy. Preposielam Vám text z oznamov, kde zároveň ponúkame aj predbežnú odpoveď na riešenie situácie.

         Ďakujeme za pochopenie a prajem ešte krásny zvyšok dňa!

      Kapl. Peter J.P.M. Bako

      DÔLEŽITÝ OZNAM FARSKÉHO ÚRADU TOPOĽČANY - MESTO

      v Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR, ktorá spôsobila až do odvolania zatvorenie všetkých škôl, dovoľujeme si informovať, že všetky termíny tohtoročných slávností 1. sv. prijímania v našej farnosti sú ZRUŠENÉ. Zaiste do konca júna 2020 sa tieto slávnosti neuskutočnia. Náhradné termíny závisia od vývoja situácie, pričom možné sú dve alternatívy: a to buď september a október 2020 alebo za čo sa najviac prihovárame je, že všetky tohtoročné slávnosti 1. sv. prijímania budú presunuté až na budúci rok 2021. Na budúci rok by tak k sv. prijímaniu pristúpili žiaci dvoch ročníkov – teda 3. a 4. ročník ZŠ. Pri menších počtoch žiakov v škole, by oba ročníky mali slávnosť spoločne. A pri väčších počtoch žiakov by to bola napr. pri dvoch sv. omšiach v jednu sobotu (9.00 a 11.00 hod.), prípadne pri veľmi veľkom počte žiakov by sa pridala naviac ďalšia sobota. 

       

       

       

      RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

      FARNOSŤ TOPOĽČANY

      Nám. M. R. Štefánika 61

      955 01 Topoľčany

      Tel. +421 38 / 53 263 02

      IČO: 34075771
      DIČ: 2021306826

       

     • Matematika - DÚ

     • Mat 6.A,B

      Učebnica strana 54/4a,b  -23.3.2020

                     strana 54/4c,d -25.3.2020

                     strana 54/8a,b -27.3.2020

     • Ruský jazyk

     • Ruský jazyk

      Milí žiaci – športovci 8.H!

      Zaskočili nás problémy a nikto nečakal, že budeme  musieť zvládať takúto situáciu, týkajúcu sa toho najcennejšieho a to zdravia. Posielam Vám pokyny na predmet Ruský jazyk:

      1. Tak ako sme sa ešte v škole dohodli, mali by ste mať už zopakovanú slovnú zásobu (slovíčka) učebnica str. 108/ lekcia 2 a str.109/ lekcia 3,4,5 a 6.
      2. Ak máte nedopísané/nevypracované dáke cvičenia vo veľkom  pracovnom  zošite, tak si ich vypracujte. (končíte str.42 – vrátane, to ste už mali mať dokončené – kontrolovali sme to, viete, čo Vám chýba...).

      V prac. zošite si ešte vypracujte cvičenia: str.45/18.1 a str. 46/18.4 (tajnička).

      1. Do malých zošitov si odpíšte z učebnice list (o pripravovanej výstave žiakov)  na str.75. Pri odpise si prosím dávajte pozor na spoje jednotlivých písmen (viete, že Vám to robí problémy).

      Naučte sa slovnú zásobu – nová lekcia -  učebnica  str.81/ žltý rámik – preložte si ich, dokážete samostatne pracovať so slovníkom.

      1. Nové učivo na týždeň od 30.3. – 3. (v prípade, ak by sme nešli do školy):

      Po zvládnutí slovíčok zo str. 81/žltý rámik, si nahlas čítajte a prekladajte text str.80 a 81 – Na exkurzii v Moskve. Je to ťažší text, kľudne slovíčka zo začiatku aj slabikujte... Naozaj čítajte nahlas, aby ste sa počuli...   Gramatiku si vysvetlíme po príchode do školy.

      Verím, že všetko zvládnete. Viem, že Vám chýba šport, ale musíte vydržať.

      Prajem Vám  a Vašim blízkym veľa zdravia. Teším sa na stretnutie v škole.

      Vaša uč. Mgr. Renáta Sedlárová

       

     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia budúcich prvákov!

      ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ sa bude konať v dňoch 20. - 22. apríla 2020 na prízemí ZŠ v týchto časoch:

      20.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

      21.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

      22.04.2020 08.00 - 11.00 hod.

       

      Upozornenie!

      Žiadame rodičov, aby uprednostnili elektronickú prihlášku.

      Tí rodičia, ktorí nemajú možnosť vypniť elektronickú prihlášku, sa dostavia osobne, bez dieťaťa v uvedených časoch. (viď vyššie).

      Prineste si so sebou doklady ( rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, kartičku poistenca dieťaťa).

      Žiadame, aby ste pri návšteve školy použili ochranné rúško na tvár a nos, ochranné rukavice a vlastné pero!

       

      V čase od 15. apríla 2020 bude zverejnená na webovej stránke školy elektronická prihláška žiaka do 1. ročníka. Pri zápise budeme postupovať podľa kritérií uvedených nižšie.

       

      Škola postupuje v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

      Číslo: 2020/10610:1-A1030
       
      ROZHODNUTIE

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

      ZÁPIS do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021

      2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

      2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

      2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebam doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

      2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

       

      KRITÉRIÁ na zápis do 1. ročníka ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany

      Všeobecné kritériá zápisu a následného prijímania detí do 1. ročníka ZŠ 

      pre školský rok 2020/2021

       

      Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany bude pri prijímaní žiakov do  1. ročníka postupovať podľa platnej školskej legislatívy a podľa VZN Mesta Topoľčany č. 5/2019 a VZN č. 6/2019 o určení školských obvodov pre základné školy zriaďované Mestom Topoľčany.

      KRITÉRIÁ ZÁPISU:

      1. kritérium:

      - deti patriace do obvodu školy

      2. kritérium:

      - deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou v šk. roku 2019/2020 patriace do obvodu v meste Topoľčany

      3. kritérium:

      deti zamestnancov školy

      4. kritérium:

      deti, ktoré majú v škole súrodenca

      5. kritérium:

      deti z iných školských obvodov

      6. kritérium:

      deti bez trvalého a bez prechodného pobytu v meste Topoľčany

       

      Postup pri vyplnení elektronickej prihlášky:

      1. V hornom menu stránky kliknete na Elektronická prihláška (od 15.4.2020), kde sa Vám otvorí online formulár, ktorý vyplníte a dáte odoslať.

      - Pozor! na konci vyplnenia protokolu sa vám zobrazí jeho číslo, ktoré si starostlivo uschovajte pre prípad opravy!

      - Za vyplnenie a správnosť údajov zodpovedá zákonný zástupca žiaka/rodič!

      - Tí rodičia, ktorí žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa si stiahnu, vyplnia a podpíšu túto žiadosť a odošlú ju poštou na adresu školy : ZŠ Škultétyho 2326/11, 95501 Topoľčany najneskôr do 30.4.2020.

      Na stiahnutie:

      Rodičia, ktorí žiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky:  ziadost_o_odklad_PSD.docx.

      Zoznam školských potrieb: zoznam_skolskych_potrieb.doc

      zoznam školských obvodov pre mesto Topoľčany:skolske_obvody.pdf

       

      V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať!

       

     • Úlohy z informatiky

     • Pre všetkých žiakov 3. -  8. ročníka

      Úloha pre žiakov 7. a 8. ročníka:

      V Microsoft Excel vytvor svoj vlastný rozvrh hodín. Využi zlučovanie a podfarbenie buniek. Tabuľku hrubo orámuj a spestri obrázkom.

      Každý predmet - bunku v exceli vyplň inou farmou (napr. MAT máte 4 hodiny za týždeň, tak všetky MAT budú jednou farbou, atď...)

      poznámky pre žiakov 7. a 8. ročníka: INF_pre_7_a_8_rocnik.doc a pri operačnom systéme máte vytvoriť aj prezentáciu.

      pošlite na malis@zsskultetyho.sk

       

      Úloha pre 5. a 6. ročník:

      Žiaci 5.a 6. ročníka, vytvorte peknú prezentáciu v MS PowerPoint v rozsahu 5-10 slidov, o Veľkej noci, tradíciach v našom regióne. Hlavne použite rôzne typy písma a vložte obrázky, pohrajte sa s tým.

      pošlite na malis@zsskultetyho.sk

       

      Úloha pre žiakov 3. a 4. ročníka:

      Nájdite na internete, čo je to internet a čo je to email.  V programe MS Word prepíšte poučku ktorú nájdete, precvičíte si písanie na PC a uložíte si to na USB a prinesiete potom. Ak sa posnažíte, určite vložíte do wordu aj pekné obrázky. Text nemá byť dlhý, stačí poučka a zaujímavosť. Tretiaci to nemusia posielať na email.

      Žiaci 4. ročníka, ktorí sme už mali používanie e-mailu, tak mi to pošlite na: malis@zsskultetyho.sk

       

       

      Úlohy pre šikovných a na pokračovanie: skúste sa naučiť Kreslenie_vo_Worde.ppt

       

      Verím, že to zvládnete a čas trávený na PC a nete využijete aj na učenie. Určite to zvládnete! Držte sa.

      S pozdravom pán učiteľ Máliš.

       

       

       

       

       

     • Slovenský jazyk 6. a 7. ročník

     • SLOVENSKÝ JAZYK 6. a 7. ročník 

       

      Milí moji šiestaci a siedmaci

      kto z nás by si bol pomyslel, že sa ocitneme v situácii, ktorá je pre nás všetkých úplne nová. Osobný kontakt nám bude veľmi chýbať, ale urobme spoločne všetko, čo je v našich silách.

      Snažte sa čo najviac pracovať sami a bez donucovania rodičmi, oni toho majú naozaj veľa. Musia sa predsa postarať o jedlo, Vašu bezpečnosť a o chod celej domácnosti. Uľahčite im to a odmeňte ich každý deň  úsmevom a  obyčajným, ale zázračným ĎAKUJEM.

      Ponúkam Vám možností, ako nadobúdať nové vedomosti a nezabudnúť na to, čo už vieme.

      1.Otvorte si doma Vašu "Súkromnú školu". Využite svoju kreativitu a fantáziu a na dvere svojej izby či na pracovný stôl si napíšte jej názov, vymyslite a nakreslite logo.

      Predstavte si, že ste riaditeľ, učiteľ, žiak v jednej osobe. Teda -  tri v jednom. Vytvorte si školský poriadok "šitý na mieru".

      2.Napíšte si / písaným písmom, aby ste nezabudli tvary písmen /  denný harmonogram - režim dňa.

      Začnite od momentu, kedy vstanete, až po uloženie sa na nočný spánok. Nezabudnite na hygienu, čas jedla,   oddych, prechádzky , cvičenie, pomoc v domácnosti, pomoc s učením mladším súrodencom...

      3. Vyrobte si domáci rozvrh hodín. Striedajte vyučovacie predmety, venujte aspoň 4 hodiny denne súkromnej škole. Vymyslite si aj "zvonenie", napr. Vašu obľúbenú hudbu. A nepýtajte sa počas vyučovania na WC.

       4.Čítajte, čo Vás baví, my sme museli čítať, čo nás nebavilo.

      Rodičia sa potešia, keď každý večer prečítate malému súrodencovi rozprávku na dobrú noc. Alebo si čítajte navzájom na striedačku, ale podmienka je: NAHLAS! 

      5. Píšte si pravidelne denník, čo ste prežili, ako sa Vám darilo, čo ste sa nové naučili, komu ste urobili radosť....jednoducho -  všetko. Denník využijeme pri písaní slohovej práce.

      6. Určite máte doma rôzne knihy s doplňovačkami a gramatickými úlohami aj so správnymi odpoveďami.

      7. Zistila som, že mnohí dokážete umelecky spracovať rôzne témy prozaickou alebo básnickou formou.

      Len smelo do toho! Budem rada čítať Vaše príbehy alebo básničky.

      8. Z učebnice slovenského jazyka si pomaly a bez chýb odpisujte poučky, čítajte s porozumením a pokúste sa vypracovať cvičenia, v ktorých využijete, čo ste sa naučili. Nečakajte, že hneď všetci všetko pochopíte.

      Opakujte si, čítajte pomaly, skúšajte...

      9. V učebnici literatúry si prečítajte  ukážky a do zošitov si vypracujte obsah.

      Ak mi ešte niečo napadne, dám Vám vedieť.

      Prajem Vám aj rodičom hlavne veľa zdravia, chuti do práve, trpezlivosti a optimizmu.

      Uč. Erika Muchová

       

       

       

       

       

     • Slovenský jazyk 6. a 7. ročník

     • Vážení rodičia, milí šiestaci a siedmaci, 

      máme za sebou prvé náročné dni a týždne " súkromnej školy ". Všetci sme boli z toho zaskočení a boli sme nútení nájsť si aký-taký režim práce a života v rodine.

      Chápem, že každá rodina je osobitá a rešpektujem akúkoľvek formu odovzdávania úloh. Verím, že niekedy v tom máte chaos.

      Mnohí žiaci sa vo svojich slohových prácach  veľmi pekne zamysleli nad súčasnou situáciou a vyjadrili svoj postoj. A čo je hlavné, tešia sa do školy!!! No nie je to úžasné?

      Úlohy posielam prevažne na " bezkriedy", ale ponuky na spôsoby učenia sú rôzne, budem Vás vždy o formách informovať. V prípade nejasností mi píšte, prípadne sa medzi sebou kontaktujte. 

       Určite ste postrehli usmernenia ministerstva školstva o hodnotení žiakov, ale som presvedčená, že aj bez známok bude pre Vás dôležité, aby ste ďalej pokračovali v domácom učení. 

      Chcem Vás ubezpečiť, že po návrate do starých koľají spoločne zvládneme tento ročník a budeme si viac vážiť všetky hodnoty, ktoré sme brali ako samozrejmosť, ktorú nám život daroval.

      Milí rodičia, ďakujem za spoluprácu, podporujte svoje deti vo vzdelávaní a motivujte ich.  

      Milí žiaci, učte sa aj oddychujte, čítajte, veď elektroniky už máte určite dosť.

      Pomáhajte rodičom, rozprávajte sa. Potom spoločne oslávime túžobne očakávaný prvý spoločný deň v škole.

       

      Prajem Vám všetkým sviatočné slnečné dni a rodinnú pohodu.

      Erika Muchová, uč.

       

       

       

       

     • Chémia

     • Milí žiaci, učivo a úlohy z chémie pošlem raz na týždeň  na EduPage, treba si učivo prečítať a napísať poznámky + vypracovať úlohy podľa pokynov. 

      S pozdravom p.uč. Mgr. Ivana Martinčeková. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie