• Rozlúčka s deviatakmi

     • Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

      „Keď sa  končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy, zostali po vás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
      V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie ti ozvena krokov, poslednou stránkou triednej knihy zatvárame krásnych deväť rokov.“

       

      Milí naši deviataci,

      Zišli sme sa tu pri príležitosti ukončenia  školského roka 2019/2020. Toto stretnutie je naplnené radostným očakávaním vytúžených prázdnin, no i kvapkou smútku, pretože sa musíme definitívne rozlúčiť s vami, našimi deviatakmi.

      Určite každému z vás prebehne pred očami tých uplynulých deväť rokov. Neboli to vždy roky ľahké, no boli krásne a hlavne veľmi dôležité.

      No nebolo to len učenie. Boli to noví kamaráti, nové priateľstvá a dni naplnené novými radostnými zážitkami.

      Pre vás sa dnes končí snáď to najkrajšie bezstarostné obdobie vášho detstva. Každý z vás sa rozbehne hľadať tú správnu cestu vo svojom živote, no každý z vás tu zanechá  stopu v našich spomienkach.

      Prajeme vám, aby sa vám v živote darilo, aby ste našli veľa nových, dobrých kamarátov a aby každý z vás našiel svoje šťastie!

      Nuž teda dovidenia!

       

     • Na záver... Slovenský jazyk 7. a 8. ročník

     • Vážení rodičia, milé žiačky a žiaci,

      končíme zvláštny a hlavne ťažký II. polrok tohto školského roka. 

      Pred takmer štyrmi mesiacmi  sme zrazu všetci zostali doma a nevedeli sme, čo nás čaká, nevedeli sme, ako dlho to potrvá. V mysliach nám vírili rôzne katastrofické scenáre. No bolo treba pracovať a učiť sa. Hľadali sme spôsoby, ako zvládať každodenné povinnosti v rodine.

      Vážení rodičia, ďakujem za spoluprácu pri vyučovaní detí, za to, že ste sa dokázali vžiť do práce učiteľa a popri Vašich pracovných povinnostiach ste dbali na domáce vzdelávanie svojich detí a mojich žiakov.

      Milé žiačky a žiaci, Vy sami najlepšie viete, ako ste sa učili v „súkromnej škole“. Čakajú Vás prázdniny.

      Nemali by  to však byť „prázdne dni.“ Vyplňte ich nielen zábavou, ale vezmite do rúk aj knihu a čítajte.

      Verím, že v septembri sa stretneme v škole a začneme presne tam, kde sme v marci skončili.

       

      Prajem Vám všetkým predovšetkým zdravie a čo najmenej problémov v osobnom i pracovnom živote.

       

       

      Mgr. Erika Muchová, uč.

       

     • Čerstvé hlavičky

     • OZNAM RIADITEĽOV ŠKÔL

       

      Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

       

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

       

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

       

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

       

      S poďakovaním,

       

      riaditeľka ZŠ Mgr. Mária Bezáková

     • Oznam pre žiakov 9. ročníka

     • Vyučovanie žiakov deviateho ročníka (9.A,9.B, 9.C, 9.D, 9.H) sa od 22.6.2020 neuskutoční. Žiaci prídu do školy len dňa 26.6.2020 od 7:45  do 12:00 hod. (vstup cez hlavný vchod). Prinesú do školy všetky učebnice na odovzdanie, ktoré budú vyčistené a polepené. Odovzdajú čipy a kľúče od šatňových skriniek a zoberú si osobné veci, ktoré mali ešte v škole. O ďalšej činnosti budú informovaní od triednych učiteľov. V tento deň budú mať slávnostné ukončenie školského roka a dostanú vysvedčenia.

      Aj pre Vás platí pri vstupe do budovy dezinfekcia rúk a ochranné rúško!

       

     • Oznam pre žiakov 5.-8. ročníka

     • MŠVVaŠ SR umožňuje zriaďovateľom otvorenie tried piateho až deviateho ročníka  základných  škôl a školských klubov detí  od 22. 6. 2020 – do 30.6.2020

      Pri  prvom  nástupe žiaka do   základnej   školy  je povinnosť vyplniť  dotazník   o zdravotnom stave dieťaťa pred návratom do školy (vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.pdf). Vyplnený formulár odovzdáte triednemu učiteľovi  dňa 22.6.2020.

         Žiaci prichádzajú na vyučovanie :

      1. stupeň : od 7:30 do 7:45 hod. zadným vchodom, vyučovanie končí 11:15 hod.

      2. stupeň : od 7:30 do 7:45 hod. predným vchodom, vyučovanie končí 12:10 hod.

      Obed sa vydáva od 11:20 do 13:00 hod.

      Každý si pri vstupe do školy vydezinfikuje ruky. Meranie teploty sa už nevykonáva. Žiaci vstupujú do školy s rúškom na tvári, s ktorým sa pohybujú po chodbách školy. V triede a vonku nie sú rúška povinné.

      Ďakujeme!

     • ANJ tábor

     • Milí rodičia, v letných mesiacoch júl a august naša škola organizuje letný jazykovo-zábavný tábor pre žiakov od 7 do 11 rokov v priestoroch našej školy.

      Tábor bude realizovaný v troch turnusoch. Dva turnusy v júli a jeden turnus v auguste. 

      Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa na niektorý z turnusov, vyplňte záväzne prihlášku cez edupage v termíne do 22.6.2020. Poplatok záväzne treba zaplatiť do 26.6.2020 na sekretariáte školy na všetky tri turnusy podľa výberu.

      V deň nástupu do letného tábora treba priniesť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia dieťaťa podpísané zákonným zástupcom. - stiahnuť tu: Vyhlasenie-rodica-o-bezinfekcnosti_(2).doc

      Rodič dieťaťa, ktoré nie je žiakom ZŠ Škultétyho môže prihlásiť dieťa osobne na sekretariáte školy. 

     • Ema Šurinová 1.B

     • Do galérie Ema Šurinová 1.B boli pridané fotografie.

      Sme hrdí na úspech Emky Šurinovej,žiačky 1.B a jej krásne umiestnenie v online vzdelávacej súťaži Stroj na jednotky - 1. miesto v kraji a 6. miesto v celoslovenskej kategórii pre 1. ročník. Blahoželáme!

     • Oznam pre nastupujúcich žiakov od 1.júna 2020

     • 1. - 4. ročník bude mať vyučovanie do 12,00 hod.

       

      Žiaci budú mať povinnosť prichádzať do školy v čase od 7:45 do 8:15 v intervaloch.

      Vyučovanie začne od 8:15 hod.

      1. - 2. ročník bude vstupovať do budovy výlučne zadným vchodom- od ihriska

      3. - 4. ročník bude vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

       V 5. ročníku sa na základe prieskumu a  z organizačných dôvodov  prezenčne vyučovanie  neuskutoční.

      Naďalej bude vyučovanie  prebiehať on line  v ročníkoch 5. -  9.  tak , ako doteraz , dištančnou formou.

      Ranná ŠKD bude fungovať od 5:50 hod - 7 :50 hod.- deti prichádzajú do budoy od ihriska a preberú si ich pani vychovávateľky.Prídu len deti , ktoré boli elektronicky vopred prihlásené.

      Poobedná ŠKD bude fungovať hneď po ukončení vyučovania od 12:00 do 16.00 hod.

      Vstup rodičov do budovy je prísne zakázaný!

      Prosíme o dodržiavanie odstupov vo vzdialenosti 1,5m  pri príchode do budovy a prosíme o trpezlivosť pri rannom preberaní detí do budovy školy ,

       Každé dieťa musí mať 2 rúška  a hygienické vreckovky. Rúška budú používať len pri presunoch mimo triedy a v triede ich už nebudú musieť mať na tvári.

      Ďakujeme!

     • Oznam pre rodičov žiakov 1.- 5. ročníka

     • MŠVVaŠ SR umožňuje zriaďovateľom otvorenie tried  prvého  až piateho  ročníka  základných  škôl a školských klubov detí  od 1. 6. 2020 – do 30.6.2020

       Záväzne prihlasujem  svoje dieťa na vyučovanie  od 1. 6. 2020 – 30.6.2020

      • Pri  prvom  nástupe žiaka do   základnej   školy  je povinnosť vyplniť  dotazník   o zdravotnom stave dieťaťa pred návratom do školy (vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.pdf). Vyplnený formulár odovzdáte triednemu učiteľovi  dňa 1.6.2020. V ďalších prílohách vyplňte záujem o pobyt ŠKD /ráno, popoludní/ a stravovanie v ŠJ.


      Prílohy:


      č. 1  nástup žiaka 1.6.2020         

      č. 2  záujem o rannú ŠKD

      č. 3  ŠKD popoludní  

      č. 4  stravovanie

      č. 5 žiak/žiačka nenastúpi do školy


      Poznámka: Nehodiace nevypĺňajte. 

      Záväznú prihlášku je nutné odkliknúť na vašej Edupage do 22.5.2020  do 10.00 hod.

         Ďakujeme.


      Zvolili sme formu  prihlasovania cez našu webovú stránku školy, aby ste nemuseli nič posielať. Prosíme, aby ste po zvážení  vyplnili prihlásenie na web stránke cez našu Edupage stránku.

      1. - 4. ročník bude mať vyučovanie do 12,00 hod.

      5. ročník bude mať vyučovanie do 12:30 hod.

      Žiaci budú mať povinnosť prichádzať do školy v čase od 7:45 do 8:15 v intervaloch.

      Vyučovanie začne od 8:30 hod.

      Ďakujeme!

     • Žiaci 2.B

     • Do galérie Žiaci 2.B boli pridané fotografie.

      Žiaci 2.B sa učili písať listy a p. učiteľke Oravcovej prišla takáto zásielka. Veľmi sa z nich tešila, všetky boli krásne a bez chyby.

     • NEMECKÝ JAZYK – DOMÁCA PRÍPRAVA – 19. máj 2020

     • p. učiteľka Zuzana Snopová

      Triedy : 7A/7B, 8A/8B, 8C/8H, 9A, 9B/9H

      Milí nemčinári ,

      Po týždni všetkých opäť pozdravujem.

      Mnohí z vás úlohy z minulého týždňa pekne zvládli vypracovať aj poslať. Prosím tých, ktorí doteraz úlohy poslať z rôznych dôvodov nestihli, aby tak urobili do konca týždňa na mail:

      zuzanasnopova@gmail.com

      Na každý mail od vás reagujem a odpovedám, takže ak si náhodou niekto nenájde odpoveď, znamená to, že treba poslať úlohy znovu, mohol nastať technický problém. Ďakujem za pochopenie.

      Keďže podľa nových usmernení  vlády SR zatiaľ aj naďalej pokračujeme spolu v dištančnom vzdelávaní, nájdete si aj dnes nové zadania úloh na nasledujúci týždeň.

      Ak si neviete s niečím poradiť, napíšte mi. Aj naďalej využívajte možnosť on-line precvičovania učiva na stránke                www.hueber.de/beste-freunde/lernen v sekcii On-line Übungen

      Myslím na vás všetkých a želám vám, aby ste si už mohli stále viac vychutnávať príjemné jarné dni na slniečku, s blízkymi ľuďmi pri aktivitách, ktoré vám robia radosť.  Majte sa pekne!

      inštrukcie k domácej príprave si stiahnite tu - Domaca_priprava_NEJ_-_19._MaJ_2020.docx

      Zuzana Snopová

     • Oznam pre birmovancov

     • Milá birmovankyňa / milý birmovanec,

       

      Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčanoch na základe Tvojej prihlášky pre prijatie slávnosti birmovania, dovoľuje si Ťa informovať, že vzhľadom na obdobie koronakrízy (Covid-19) bol ZMENENÝ termín našej slávnosti birmovania. Pôvodne sa slávnosť mala uskutočniť v sobotu 20. júna 2020. Z pochopiteľných dôvodov bol tento termín odvolaný.

      Za predpokladu, že na tohtoročnú jeseň budú už školy a spoločenská situácia stabilizované, tak slávnosť birmovania v našej Farnosti Topoľčany by sa mala uskutočniť v novom termíne a to v sobotu 10. októbra 2020 o 10.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.

      V príprave budeme pokračovať, akonáhle to spoločenská situácia dovolí. Budete o tom informovaní prostredníctvom farských oznamov.

       

      S katolíckym pozdravom všetkým birmovancom pevnosť zdravia, krásne dni a všetko dobré praje Farský úrad Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch.

      RÍMSKOKOKATOLÍCKA CIRKEV

      FARNOSŤ TOPOĽČANY

      Nám. M. R. Štefánika 61

      955 01 Topoľčany

      Tel. +421 38 / 53 263 02

      IČO: 34075771
      DIČ: 2021306826

     • NEMECKÝ JAZYK - DOMÁCA PRÍPRAVA – 12.máj 2020 – 2. časť

     • p. uč. Snopová

      NEMECKÝ JAZYK  - DOMÁCA PRÍPRAVA – 12.máj  2020 – 2. časť

       

      Vyučujúca : Mgr. Zuzana Snopová

      Triedy : 7A/7B, 8A/8B, 8C/8H, 9A, 9B/9H

       

      Milí moji nemčinári J,

      ozývam sa po týždni opäť, všetkých pozdravujem. Aj keď viem, že je pre vás všetkých náročné udržať si motiváciu po tak dlhý čas, čo nie sme v škole, ešte chvíľku to vydržte a už sa budeme spolu o pár týždňov tešiť na letné prázdniny bez povinností.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa ozvali. Ostatných poprosím, aby mi odovzdali úlohy, ktoré som zadávala, na mail : zuzanasnopova@gmail.com.

      Taktiež poprosím o zaslanie dnešných úloh do 18. 5. 2020. Ďakujem.

      Už nám toho neostáva veľa, v júni budeme len opakovať učivo, tak snáď už týchto pár májových úloh spolu zvládneme J. O týždeň v utorok si nájdete nové úlohy.

       Prajem príjemný týždeň, majte sa pekne !

       

       

      7A/7B

      1. Napíšte si do zošita :

       

                                                      Die Tageszeit – denný čas ( časti dňa )

       

      der Morgen – ráno                                                                           der Nachmittag - popoludnie

      der Vormittag – dopoludnie                                                         der Abend - večer

      der Mittag – obed, poludnie                                                        die Nacht  - noc

       

      Keď chceme  vyjadriť čas s použitím časti dňa, používame predložku AM.

      Napríklad ( =zum Beispiel ) – Wann hast du deine Deutschstunde? Kedy máš hodinu NJ?

                                                                         Ich habe Deutsch am Vormittag. Nemčinu mám dopoludnia.

                    Pozor! – Wann schläfst du? ( Kedy spíš? )

      • Ich schlafe in der Nacht. ( Spím v noci.  ) – tu sa používa predložka IN + člen DER

       

       

       

       

       

       

                                                                          Die Uhrzeit – Určovanie času

                   Wie spät ist es? = Koľko je hodín?                                                   Wann? = Kedy?

       

                   7,00 – Es ist sieben  /Uhr /. ( Je sedem /hodín/.)

                   7,30 – Es ist halb acht. ( Je pol ôsmej .)

       

                    Keď chcem vyjadriť čas presnou hodinou, používame predložku UM.

                    Pozor! –  13, 00 - Es ist ein Uhr. / Es ist eins.

       

      1. Pracovný zošit – cvičenia – prosím vypracuj a pošli mi na mail – ďakujem J.
      • Strana 50 / cvičenie 7 – doplň sloveso podľa významu

                                                 8 – utvor z viet dialóg

                                                 9 – priraď obrázok a časový údaj

       

       

      8A/ 8B, 8C/ 8H

      1. Práca s učebnicou – prečítaj si dialóg na strane 17/ 6b ( prvú časť dialógu by sme spolu počúvali, ale nám teraz postačí aj táto druhá časť ), vyhľadaj si neznáme slová, zapíš, nauč sa
      • 17/6c – urči, ktoré tvrdenie je správne, všetkých 5 viet si zapíš do zošita.

       

      1. Zápis do zošita  ( zapíš si, nauč sa ):

       

                                         Wie kommst du zur Schule?

      Ich gehe immer zu Fuß.

      Ich fahre meistens mit dem Fahrrad. ( stredný rod – das Fahrrad )

      Ich fahre oft mit dem Bus. ( mužský rod – der Bus )

      Ich fahre manchmal mit der Straßenbahn. ( ženský rod  - die Straßenbahn )    

       

      Časové údaje : oft = často                                                             manchmal = niekedy

                                 meistens = väčšinou                                             immer = vždy

       

      1. Pracovný zošit :

      Strana 20/ 5, 6 , 7, 8 – Vypracuj si, prosím, cvičenia – slovnú zásobu nájdeš v pracovnom zošite na strane 26

       

      5 viet z učebnice – 17/6c + cvičenia z Pracovného zošita poprosím poslať na mailovú adresu.

      9A, 9B/9H

       

      1. Zápis do zošita :

                                                         Predložky miesta s datívom a akuzatívom

                         Pri predložkách IN, AUF, AN rozlišujeme, ako sa na miesto pýtame.

                         Na otázku WO? = KDE? odpovedáme spojením predložka + datív

                         Na otázku WOHIN? = KAM? odpovedáme spojením predložka + akuzatív

       

                                                   WO?=KDE?/datív/                                              WOHIN?= KAM? / akuzatív/

                                 im Park ( v parku )                                                                  in den Park ( do parku )

                                 in der Straße ( na ulici )                                                        in die Straße ( na ulicu )

                                 in den USA ( v USA – Plurál množného čísla )             in die USA ( do USA )

                                 in der Slowakei ( na Slovensku )                                      in die Slowakei ( na Slovensko )

                                am Meer (pri mori )                                                               ans Meer ( k moru )

                                auf einer Insel ( na ostrove )                                              auf eine Insel ( na ostrov )

                       

                         Predložka sa môže v závislosti od pádu aj meniť. Napríklad :

                                                             WO?=KDE?/datív/                                    WOHIN?= KAM? / akuzatív/

                                  In Paris         ( v Paríži )                                                          nach Paris ( do Paríža )

                                  Zu Hause ( doma )                                                                nach Hause ( domov )

                                  In der Stadt ( v meste )                                                       in die Stadt ( do mesta )

       

      1. Práca s učebnicou - pozri si stranu76 a 50 v učebnici – nájdeš tam prehľadné tabuľky k učivu, ktoré si si zapísal do zošita
      • Strana 50 / 5 – ústne si utvor vety podľa vzoru s použitím slovných spojení pod obrázkami
      • Strana 50/ 6 – písomne do zošita utvor 3 vety podľa zadania ( pomôž si cvičením 5)
      • Strana 51/9 – práca s textom – prečítaj si text, vyhľadaj v slovníku novú slovnú zásobu, odpovedz na 3 otázky celou vetou DO ZOŠITA
      • Poznač si do zošita : Časové údaje týkajúce sa mesiacov a ročných období používame s predložkou IM – napr. Ich spiele Fußball im Sommer.

                                                                       Wir haben die Ferien im Juli und im August.

       

      1. Pracovný zošit – strana 62/6ab, 7 – opakovanie Perfekta
      • Strana 63/ 8, 9, 10ab – pomôž si učebnicou – str. 50
  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie