• NEMECKÝ JAZYK - DOMÁCA PRÍPRAVA – 12.máj 2020 – 2. časť

     • p. uč. Snopová

      NEMECKÝ JAZYK  - DOMÁCA PRÍPRAVA – 12.máj  2020 – 2. časť

       

      Vyučujúca : Mgr. Zuzana Snopová

      Triedy : 7A/7B, 8A/8B, 8C/8H, 9A, 9B/9H

       

      Milí moji nemčinári J,

      ozývam sa po týždni opäť, všetkých pozdravujem. Aj keď viem, že je pre vás všetkých náročné udržať si motiváciu po tak dlhý čas, čo nie sme v škole, ešte chvíľku to vydržte a už sa budeme spolu o pár týždňov tešiť na letné prázdniny bez povinností.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa ozvali. Ostatných poprosím, aby mi odovzdali úlohy, ktoré som zadávala, na mail : zuzanasnopova@gmail.com.

      Taktiež poprosím o zaslanie dnešných úloh do 18. 5. 2020. Ďakujem.

      Už nám toho neostáva veľa, v júni budeme len opakovať učivo, tak snáď už týchto pár májových úloh spolu zvládneme J. O týždeň v utorok si nájdete nové úlohy.

       Prajem príjemný týždeň, majte sa pekne !

       

       

      7A/7B

      1. Napíšte si do zošita :

       

                                                      Die Tageszeit – denný čas ( časti dňa )

       

      der Morgen – ráno                                                                           der Nachmittag - popoludnie

      der Vormittag – dopoludnie                                                         der Abend - večer

      der Mittag – obed, poludnie                                                        die Nacht  - noc

       

      Keď chceme  vyjadriť čas s použitím časti dňa, používame predložku AM.

      Napríklad ( =zum Beispiel ) – Wann hast du deine Deutschstunde? Kedy máš hodinu NJ?

                                                                         Ich habe Deutsch am Vormittag. Nemčinu mám dopoludnia.

                    Pozor! – Wann schläfst du? ( Kedy spíš? )

      • Ich schlafe in der Nacht. ( Spím v noci.  ) – tu sa používa predložka IN + člen DER

       

       

       

       

       

       

                                                                          Die Uhrzeit – Určovanie času

                   Wie spät ist es? = Koľko je hodín?                                                   Wann? = Kedy?

       

                   7,00 – Es ist sieben  /Uhr /. ( Je sedem /hodín/.)

                   7,30 – Es ist halb acht. ( Je pol ôsmej .)

       

                    Keď chcem vyjadriť čas presnou hodinou, používame predložku UM.

                    Pozor! –  13, 00 - Es ist ein Uhr. / Es ist eins.

       

      1. Pracovný zošit – cvičenia – prosím vypracuj a pošli mi na mail – ďakujem J.
      • Strana 50 / cvičenie 7 – doplň sloveso podľa významu

                                                 8 – utvor z viet dialóg

                                                 9 – priraď obrázok a časový údaj

       

       

      8A/ 8B, 8C/ 8H

      1. Práca s učebnicou – prečítaj si dialóg na strane 17/ 6b ( prvú časť dialógu by sme spolu počúvali, ale nám teraz postačí aj táto druhá časť ), vyhľadaj si neznáme slová, zapíš, nauč sa
      • 17/6c – urči, ktoré tvrdenie je správne, všetkých 5 viet si zapíš do zošita.

       

      1. Zápis do zošita  ( zapíš si, nauč sa ):

       

                                         Wie kommst du zur Schule?

      Ich gehe immer zu Fuß.

      Ich fahre meistens mit dem Fahrrad. ( stredný rod – das Fahrrad )

      Ich fahre oft mit dem Bus. ( mužský rod – der Bus )

      Ich fahre manchmal mit der Straßenbahn. ( ženský rod  - die Straßenbahn )    

       

      Časové údaje : oft = často                                                             manchmal = niekedy

                                 meistens = väčšinou                                             immer = vždy

       

      1. Pracovný zošit :

      Strana 20/ 5, 6 , 7, 8 – Vypracuj si, prosím, cvičenia – slovnú zásobu nájdeš v pracovnom zošite na strane 26

       

      5 viet z učebnice – 17/6c + cvičenia z Pracovného zošita poprosím poslať na mailovú adresu.

      9A, 9B/9H

       

      1. Zápis do zošita :

                                                         Predložky miesta s datívom a akuzatívom

                         Pri predložkách IN, AUF, AN rozlišujeme, ako sa na miesto pýtame.

                         Na otázku WO? = KDE? odpovedáme spojením predložka + datív

                         Na otázku WOHIN? = KAM? odpovedáme spojením predložka + akuzatív

       

                                                   WO?=KDE?/datív/                                              WOHIN?= KAM? / akuzatív/

                                 im Park ( v parku )                                                                  in den Park ( do parku )

                                 in der Straße ( na ulici )                                                        in die Straße ( na ulicu )

                                 in den USA ( v USA – Plurál množného čísla )             in die USA ( do USA )

                                 in der Slowakei ( na Slovensku )                                      in die Slowakei ( na Slovensko )

                                am Meer (pri mori )                                                               ans Meer ( k moru )

                                auf einer Insel ( na ostrove )                                              auf eine Insel ( na ostrov )

                       

                         Predložka sa môže v závislosti od pádu aj meniť. Napríklad :

                                                             WO?=KDE?/datív/                                    WOHIN?= KAM? / akuzatív/

                                  In Paris         ( v Paríži )                                                          nach Paris ( do Paríža )

                                  Zu Hause ( doma )                                                                nach Hause ( domov )

                                  In der Stadt ( v meste )                                                       in die Stadt ( do mesta )

       

      1. Práca s učebnicou - pozri si stranu76 a 50 v učebnici – nájdeš tam prehľadné tabuľky k učivu, ktoré si si zapísal do zošita
      • Strana 50 / 5 – ústne si utvor vety podľa vzoru s použitím slovných spojení pod obrázkami
      • Strana 50/ 6 – písomne do zošita utvor 3 vety podľa zadania ( pomôž si cvičením 5)
      • Strana 51/9 – práca s textom – prečítaj si text, vyhľadaj v slovníku novú slovnú zásobu, odpovedz na 3 otázky celou vetou DO ZOŠITA
      • Poznač si do zošita : Časové údaje týkajúce sa mesiacov a ročných období používame s predložkou IM – napr. Ich spiele Fußball im Sommer.

                                                                       Wir haben die Ferien im Juli und im August.

       

      1. Pracovný zošit – strana 62/6ab, 7 – opakovanie Perfekta
      • Strana 63/ 8, 9, 10ab – pomôž si učebnicou – str. 50
     • ETICKÁ VÝCHOVA – Domáca príprava - máj 2020

     • p. uč. Snopová

      Milí moji etikári J,

      všetkých pozdravujem a verím, že sa máte dobre a zvládate v pohode domácu školu aj domáce povinnosti .

      Ďakujem tým, ktorí sa ozvali a poslali spätnú väzbu. Som rada, že sa v týchto neľahkých časoch snažíte pomáhať a robiť radosť svojim blízkym.

      Prosím o zaslanie dnešných úloh do 19. 5. 2020 na mailovú adresu :

                                               zuzanasnopova@gmail.com

      Majte sa pekne, prajem príjemné prežitie májových dní, užívajte si slniečko a blízkych ľudí !

       

      5. + 6. ročník

      1. Vypracujte, prosím, rozprávku /  rozprávkový príbeh inšpirovanú/ý/ súčasnou situáciou,

           s názvom :

                                               „ O statočnom Jakubovi, zlom Koronovi a dobrých anjeloch“

      • Nezabudnite, že každá rozprávka má dobrý koniec a dobro vždy víťazí nad zlom J.
      • Rozsah práce : A5 ( malá strana v zošite – ale môže byť aj viac, poteším sa )

       

      2. Popremýšľajte ( vyhľadajte  na internete, v časopisoch ) a napíšte , ako pandémia koronavírusu    ovplyvnila  životné prostredie na celom svete.

       

      7. + 9. ročník

      1. Vypracujte, prosím, úvahu inšpirovanú súčasnou situáciou  na tému :

                                            „Ako „korona“ zmenila svet k lepšiemu..........“

               - rozsah práce : A5-A4 ( čím viac, tým lepšie J )

       

      2. Pouvažujte a napíšte :

      a) čo počas súčasnej situácie najviac trápi starých ľudí v domovoch dôchodcov

                                  b) čo by starých ľudí v domovoch dôchodcov najviac potešilo/najviac teší

                                  c) čo starí ľudia v týchto chvíľach najviac potrebujú

       

     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

       

      Milí rodičia, rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do 1 .ročníka ZŠ Škultétyho si môžete prísť osobne prevziať od 18. 5 . – 20. 5. 2020 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

      Pri hlavnom vchode Vás bude čakať zamestnanec  školy  .

      Prosíme , aby ste si doniesli prefotenú kartičku poistenca  dieťaťa, kópiu rodného listu dieťaťa a Váš  Občiansky preukaz. Zamestnankyňa bude vyberať aj poplatok na predpisové zošity v sume 15 € a ak by ste si chceli objednať pomôcky do 1. ročníka , tak ponúkame túto možnosť objednania balíčka pre prváka v sume  ďalších 15€. Ak nebudete chcieť objednať pomôcky , tak dostanete spísaný  zoznam  , ktorý si do septembra  zabezpečíte individuálne.

      Ďalej prosíme aby ste mali ochranné rúško a prípadne vlastné pero.

      Ak by Vám termín nevyhovoval , prosím napíšte mail na skola@zsskultetyho.sk a dohodnete si individuálne, ako rozhodnutie prevezmete – prípadne poštou , prípadne v inom termíne osobne , atď.

      Tí, čo žiadali o odklad si prídu pre rozhodnutie až po vyšetrení dieťaťa v psychologickej poradni a dodaní návrhu odkladu.

     • Oznam pre stravníkov

     • Milí stravníci, 

      Zdvorilo Vás žiadam, aby ste si prišlli vyzdvihnúť šeky za mesiac marec 2020 v čase od 8,00 do 13,00 hod.

      V dňoch 13.5.2020, 18.5. - 20.5.2020 a 25.5.-27.5.2020 .

      Môžete sa informovať u vedúcej školskej jedálne, č. tel.: 0911 331176.

       

      p. Bačiková, vedúca ŠJ 

     • NEMECKÝ JAZYK – DOMÁCA PRÍPRAVA – máj 2020 – 1. časť

     • Vyučujúca : Mgr. Zuzana Snopová

      Triedy : 7A/7B, 8A/8B, 8C/ 8H, 9A, 9B / 9H

      NEMECKÝ JAZYK – DOMÁCA PRÍPRAVA – máj 2020 – 1. časť

       

      Vyučujúca : Mgr. Zuzana Snopová

      Triedy : 7A/7B, 8A/8B, 8C/ 8H, 9A, 9B / 9H

       

      Milí moji nemčinári J !

      V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa ozvali a poslali domáce úlohy. Mnohí ste to zvládli úžasne, s minimom chýb. Je to skvelé, že dokážete pracovať aj samostatne a potrebujete len drobnú pomoc.

      Zároveň prosím tých, ktorí sa ešte neozvali, aby tak urobili a poslali úlohy na môj mail :

      zuzanasnopova@gmail.com,

      taktiež prosím tých, ktorí nedostali odo mňa spätnú väzbu, aby úlohy zaslali na mail. Mohlo sa stať, že správa od vás neprišla. Každý, kto úlohy poslal, si určite našiel odo mňa odpoveď. Ak vám náhodou nič neprišlo, pošlite znovu. Ďakujem.

      Dnes posielam úlohy len na týždeň, o týždeň si nájdete nové. Do konca školského roka to budem robiť tak, že pravidelne v utorok si nájdete nové zadania, prípadne výsledky minulých zadaní, aby ste si mohli skontrolovať. Prajem všetkým príjemný týždeň, majte sa pekne J !

       

      7A / 7B

      1. Do zošita si napíšete ( nalepíte ) a naučíte sa J :

                                                                     Modálne sloveso „ müssen“ = musieť

                                     Sg.                                                                                        Pl.          

      1. ich muss                                                                     wir müssen
      2. du musst                                                                   ihr müsst
      3. er/sie/es muss                                                        sie / Sie müssen         

       

      • modálne sloveso má v 1. aj v 3. osobe singuláru ( j. č. ) rovnaký tvar ( bez koncovky )
      • v singulári dochádza k zmene kmeňovej samohlásky ( müssen – ich muss )
      • časované sloveso sa nachádza na druhom mieste vo vete a plnovýznamové sloveso až na konci vety : Ich muss nach Hause gehen. = Musím ísť domov.
      • Príklady : Musst du heute in die Schule gehen? = Musíš ísť dnes do školy?

                        Ich muss nicht die ganze Wohnung aufräumen. = Nemusím upratovať celý byt.

       

      1. V učebnici na strane 38 si prečítate text – dialóg – cv . 1, 2
      2. Po prečítaní si priradíte správne možnosti v cvičení 2b
      3. Do zošita si napíšete vety, ktoré vytvoríte v cvičení 3
      4. Pracovný zošit – strana 49 / 5abcd, 6

      8A/8B, 8C/8H

      1. Do zošita si napíšete ( nalepíte ) a naučíte sa nasledujúcu slovnú zásobu J:

      die Verkehrsmittel – dopravné prostriedky       fahren – jazdiť                  cestovať - reisen

      das Auto – auto                                                              die U – Bahn – metro                    der Bahnhof – žel.stanica

      der Bus – autobus                                          das Schiff – loď                                die Haltestelle - zastávka

      der Zug – vlak                                                  das Flugzeug – lietadlo                 fliegen – letieť / lietať

      die Straßenbahn – električka                     das Fahrrad – bicykel                    die Ferien - prázdniny  

      das Motorrad – motorka                             der Roller – kolobežka                  der Urlaub - dovolenka

       

      1. V učebnici na strane 16 / 1 máte obrázok – Nico sedí a o niečom premýšľa – prečítajte, porozmýšľajte aj vy
      2. 16/2 – prečítajte si inzeráty a vyberte, ktorý je pre Nica zaujímavý
      3. 16/ 4 – prečítajte si  vety, ktoré sú v cvičení – tu je dôležité vedieť spýtať sa :

                            Wo wohnst du? ( Kde bývaš?)                           a odpovedať :

                            Ich wohne in der Vajanského 64. ( die Straße = ulica )

                            Ich wohne am  námestí M . R. Štefánika. ( der Platz = námestie )

      • Zapíš si vetu o sebe do zošita : napr. Ich wohne in der Ružová Straße.
      1. 16/ 5a – priraď vetu a situáciu
      2. Pracovný zošit – str. 20 / 1, 2, 3, 4 – cvičenia sú zamerané na precvičenie slovnej zásoby týkajúcej sa osobných údajov, ktoré by sme o sebe mali vedieť povedať ( meno, bydlisko, telefónne číslo, mailová adresa)

       

      9A , 9B / 9H

      1. Zopakujte si ústne Perfektum / zložený  minulý čas/ - strana 72-73 v učebnici

                                                                                                       -strana 86-87 v pracovnom zošite

              2.   V učebnici na str. 48/ 1a si pozri obrázky, popremýšľaj, ktorý z táborov by Ťa oslovil a do   

                     ktorého tábora by asi rád išiel Lucas

              3.Prečítaj si texty – 48/ 2a- o jednotlivých typoch táborov a pokús sa priradiť obrázky 

                                      k textom 48/2a, taktiež priradiť mená a vyjadrenia mladých ľudí  : 49/2c – toto 

                                      cvičenie vypracuj písomne do zošita

      1. V krátkom texte na str. 49/ 3a oprav chybičky a zapíš vety správne do zošita
      2. V pracovnom zošite nájdeš cvičenia zamerané na precvičovanie učiva minulého času – str. 61/ 1, 2, 3, 4. Myslím, že sme tomu venovali veľa času, tak by to nemal byť problém.

       

      Nezabudnite, že každé učivo si môžete precvičovať  aj on on - line formou na stránke www.hueber.de/beste-freunde/lernen v sekcii On-line Übungen.        J

     • Aktualiácia Usmernenie na hodnotenie žiakov

     • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie,1
      spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020
      (aktualizácia)


      Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:


      ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych
      podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
      ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
      ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

      Zásady hodnotenia

      1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou
      klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby
      poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby,
      ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne
      individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na
      jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
      2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti
      a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.
      3. Riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak
      podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu
      kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov
      a ich zákonných zástupcov do 30.4.2020.
      4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať
      záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia.
      5. V rámci záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu
      a slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého
      predmetu.
      6. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje
      formou slovného hodnotenia.
      7. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
      8. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase mimoriadnej
      situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky (napr. per rollam),
      v súlade s vyššie uvedenými bodmi.
      9. Po ukončení mimoriadnej situácie škola následne vypracuje stručnú správu o priebehu výučby
      a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a metodických združení a priloží ju
      ako prílohu k školskému vzdelávaciemu programu.


      1 Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020.

      Získavanie podkladov na hodnotenie
      1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného
      vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou
      s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce
      spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého
      žiaka.
      2. Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov
      a písomných skúšok.
      3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce,
      vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.
      4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne
      od nástupu žiakov do školy.

      Pedagogická rada
      1. Pedagogická rada, ktorá spravidla rokuje do 15. apríla (hodnotiaca pedagogická rada) sa počas
      prerušeného vyučovania v školách nekoná.
      2. Ak termín pedagogickej rady, zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok (klasifikačná
      pedagogická rada) pripadne na obdobie prerušeného vyučovania v školách, náhradný termín bude
      najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách. V prípade, že sa vyučovanie
      v školách neobnoví do 15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online a jej hlasovanie
      elektronickou formou (napr. per rollam) tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.
      Ukončenie stupňa vzdelania
      1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho
      programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj
      s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“
      2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho
      programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj
      s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka
      z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých
      predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom
      nasledujúceho školského roka.
      3. V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní posledného ročníka
      vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj
      s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi posledného ročníka
      z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred
      začiatkom nasledujúceho školského roka.
      Postup do vyššieho ročníka
      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom
      prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník
      okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.
      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho
      ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky
      vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.
      Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.
      O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
      3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku
      nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať
      komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.


      V Bratislave, dňa 20. apríla 2020
      Mgr. Branislav Gröhling
      minister

       

     • AJ 1.B je doma...

     • Do galérie AJ 1.B je doma... boli pridané fotografie.

      Nečakané korona-prázdniny priniesli aj žiakom 1.B množstvo zaujímavých chvíľ. Okrem online vyučovania plnia aj zábavné a tvorivé úlohy. Prišívajú gombíky, vyrábajú bublifuk, maľujú kamene, hrajú Meno, mesto, zviera vec,  skáču škôlku, plnia aktivity ku Dňu Zeme, vymýšľajú prvoaprílové žarty, pripravujú jednohubky k filmu, skladajú čiapky, loďky, či Nebo, peklo...Tiež pomáhajú rodičom pri varení, upratovaní, dezinfikujú kľučky a vypínače. Pasujú sa s otcom, ktorého museli obrať o ponožku, stavajú z lega, túlajú sa prírodou. Plnia úlohy z učebníc, z časopisu Vrabček, vypracovávajú testy Alf, diktujú diktát rodičom. Všetci už čakáme na koniec neželaného pobytu doma a tešíme sa na skoré stretnutie opäť v škole.

       

      Mgr. Zuzana Valachová

     • USMERNENIE K HODNOTENIU ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

     •  

      V súlade s usmernením MŠVVaŠ SK na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020 zo dňa 06. 04. 2020

      oznamujeme spôsob hodnotenia

      jednotlivých vyučovacích predmetov

       

      v čase mimoriadnej situácie sa v škole nerealizuje hodnotenie klasifikáciou z dôvodu nevhodných podmienok na naplnenie cieľov predmetu plnohodnotnou realizáciou, zohľadňovaním individuálnych osobitostí žiaka s prihliadnutím na možnosti a podmienky domácej prípravy počas prerušeného vyučovania.

      Riaditeľ školy oznámi v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ hodnotenie žiakov v  ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobené prerušením vyučovania v školách zo dňa 06. 04. 2020.

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v 2. polroku školského roka 2019/2020 budú neklasifikované nasledovné predmety:

       

      1. stupeň-  TSV; Prac.vyučovanie;VYV; HUV; INF;
      2. stupeň – TSV;HUV;VYV;TchV;INF;OBN;CvMat;CvSJL;RUJ;NEJ; (druhý cudzí jazyk)

      Rozhodnutie o neklasifikovaní ďalších predmetov OBN;CvMat;CvSJL;RUJ;NEJ; (druhý cudzí jazyk) sa uskutočnilo na zasadnutí pedagogickej rady dňa 6.5.2020.

      Predmety Náboženská  výchova a Etická výchova zostávajú i naďalej neklasifikované

       

      V 1. ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežne aj záverečné hodnotenie realizuje formou  slovného hodnotenia.

       

      Zdôvodnenie:

      • súčasná situácia a podmienky zabezpečenia neumožňujú napĺňať ciele predmetov v súlade so ŠkVP kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou
      • prostredníctvom on-line vzdelávania nie je možné úplne, objektívne, plnohodnotne a spravodlivo uskutočniť hodnotenie žiaka

       

      Žiak bude hodnotený klasifikáciou (2.-9. ročník) a slovne (1. ročník) za predpokladu a splnenia následných podmienok:

      • žiak musí plniť úlohy a požiadavky vyučujúceho a to odovzdaním úloh zadných cez Edu Page, Bez kriedy alebo vo formáte PDF
      • žiak si plní zadané úlohy a posiela ich späť na kontrolu
      • žiak sa aktívne zapája do on-line vyučovania a komunikuje s vyučujúcim

       

      Preukázanie podkladov na hodnotenie:

      • portfólia žiackych prác, prípadne video rozhovory so žiakmi
      • spracované projekty na zadané témy
      • súbor vypracovaných pracovných listov a prác spracovaných žiakmi počas domácej prípravy
      • študijné materiály, prípadne doplnky preukázané zo samo štúdia a pod.

       

      V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.

      Po obnovení vyučovania v školách sa písomné skúšanie nerealizuje najmenej 3 týždne od nástupu do školy.

       

      Vyučujúci jednotlivých predmetov budú informovať triednych učiteľov o  stave hodnotenia žiakov príslušnej triedy priebežne. Upozornia na prípadné nesplnenie požiadaviek vyučovania na diaľku ich žiakov. Triedni učitelia o skutočnosti bezprostredne preukázateľným spôsobom informujú zákonných zástupcov žiakov (sms, telefónom, emailom).

       

      Postup do vyššieho ročníka:

      V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky t.j. nemôže opakovať ročník.

      V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch podľa usmernenia MŠVVaŠ SR určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa, ktorí nesplnili požiadavky vyučovania na diaľku, dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

      O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočná z 2 alebo viac predmetov môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 08. 2020.

      Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky požiada zákonný zástupca žiaka do 3 dní od oznámenia o neprospievaní za 1. alebo 2. polrok.

      Ak písomne nepožiadajú o vykonanie komisionálnej skúšky: žiak – neprospel – opakuje ročník.

       

      V prípade ďalších zmien budeme Vás informovať!

                                                                                                                                                Mgr. Mária Bezáková

                                                                                                                                                      riaditeľka školy

     • Domáca úloha z Matematiky

     • p. učiteľka Ondrušová

      MAT 6.A,B

      27.4.2020

      Rovnostranný trojuholník - učebnica str.57

      -odpíšte si vlastnosti do zošita z ružových rámčekov

      -zostrojte rovnostranný trojuholník ABC,ktorého strany majú:a=b=c=5,5cm

      -zostrojte v ňom jeho výšky

      MAT 6.A,B

      29.4.2020

      Zostrojte rovnostranný trojuholník KLM: k=l=m=48mm

      -zostrojte v ňom osi vnútorných uhlov

      -vypočítajte jeho obvod /o=3.k/

      Zostrojte rovnostranný trojuholník EFG: e=f=g=0,63dm

      -zostrojte v ňom výšky na jeho strany

      -vypočítajte jeho obvod

     • Asistenti a žiaci so ŠVVP .

     • Milí rodičia žiakov so ŠVVP a tiež samotní žiaci!

      Srdečne Vás pozdravujeme v tejto ťažkej a aj zvláštnej chvíli, kedy ste sa ocitli v úlohách domácich učiteľov a žiakov, ktorí nechodia do školy.

      Napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať osobne, na stránky Edupage a Bezkriedy chodia pravidelne domáce úlohy pre vás. 

      Týmto Vám ponúkame našu pomoc pri riešení "ťažkých" úloh a cvičení. Môžete nás kontaktovať cez správy na Edupage alebo na našich mailoch denne od 9.00 hod. do 14.00hod.

       

       

      Oľga Štrbová : strbova@zsskultetyho.sk

      Jana Košelíková : koselikovajana@gmail.com

      Michaela Šestáková: missestakova@gmail.com

      Kristína Barátová: anglictinazss@gmail.com

      Hana Dubná : hdubna@gmail.com

      Eleonóra Šimuneová : eleonorasimune@gmail.com

      Anna Martošová : annamartosova7@gmail.com

       

      Prajeme Vám veľa úspechov pri domácom učení a hlavne veľa zdravia pre celé Vaše rodiny.

      Vaše asistentky a špeciálny pedagóg  

     • Úlohy z matematiky

     • pani učiteľka Ľ. Ondrušová

      30.3.2020........učebnica strana 55/11 a 55/12a,b

      1.4.2020..........učebnica strana 55/12 c,d

      3.4.2020..........učebnica str.55,56  Rovnoramenný trojuholník

      odpísať vlastnosti z farebných rámčekov do zošita a potom cvičenie str,55/1 vypracovať

       

      učiteľka Ľ. Ondrušová

     • Milí šiestaci a siedmaci zo súkromnej školy slovenčiny

     • Ďakujem za všetky blahoželania ku Dňu učiteľov, ktoré sú pre mňa povzbudením do ďalších dní našej spoločnej práce.

      Verím, že sa snažíte využiť námety do  "súkromnej" školy. Viem, že nie všetci máte rovnaké podmienky na plnenie zadaných úloh, ale ak nemate žiadny technický problém, pracujte podľa pokynov, aby sa Vám úlohy nehromadili.   

      Úlohy a pokyny posielam aj na Bez kriedy.  

      Všetkým prajem veľa zdravia a chuti do práce.

      E. Muchová      

       

     • DEŇ ZEME

     • Milí žiaci, milí rodičia

      aj planéta Zem má svoj sviatok.  

      Dnes naša planéta ZEM oslavuje svoj Svetový deň. Hlavnou myšlienkou (nielen) dnešného dňa, je upriamiť pozornosť nás všetkých na ekológiu, potrebu ochrany prírody, recyklovania a šetrenia zdrojov energie. Tento významný deň nás núti zamyslieť sa nad svojimi činmi i nad tým, ako by sme vedeli našej ZEMI pomôcť.

      Naše konanie by malo spočívať  v ochrane zdravia,  v ochrane okolitej prírody . 

      Chovajme sa (najmä dnes) zodpovedne:

      • šetrime elektrickou energiou
      • šetrime vodou
      • neodhadzujme odpadky do prírody
      • separujme
      • pomáhajme prírode rásť – zasaďme strom, kvietok

       

      Užívajte si slniečko.....

      Pozdravuje Vás školský špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa

      https://www.youtube.com/watch?v=f5P5ALVR8ag

      https://www.youtube.com/watch?v=S0ABP048Yc4

      https://www.youtube.com/watch?v=x9-_387nqg0

     • Podávanie prihlášok na stredné školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci, ktorí sa hlásite na stredné školy.

      V dôsledku vzniknutej situácie sa menia termíny odovzdávania prihlášok na stredné školy. 

      Žiaci, ktorí už dostali prihlášky na SŠ, dajte ich podpísať rodičom a podpíšte ich aj vy a prineste ich do školy

      v dňoch 30.3.2020 alebo 31.3.2020 od 8,00 do 10,00 hod. 

      Žiaci, ktorí ešte nedostali prihlášky na SŠ, príďte si ich vyzdvihnúť dňa 30.3.2020. Vydáme Vám ich pri hlavnom vchode do školy v čase od 8,00 do 10,00 hod. 

      Prosíme, ak máte vyplnené prihlášky a nepotrebujete pomoc, môžete prihlášku poslať poštou.

      Prosíme čo najskôr, t.j. v pondelok a utorok na adresu našej školy. 

      K lekárovi ich potvrdzovať nemusíte.

     • Prianie ku Dňu učiteľov

     • Milí kolegovia, pani učiteľky, učitelia, vychovávateľky, asistentky učiteľa a odborní zamestnanci!

      Z príležitosti krásneho sviatku „Dňa učiteľov“ Vás srdečne pozdravujem, veľmi mi chýbate v týchto časoch.

      Chcem Vám popriať hlavne veľa zdravia, síl, pokoja a povzbudiť Vás, aby sme spoločne vydržali

      a sa čo najskôr zas všetci stretli v našej škole s našimi žiakmi, ktorí mne a určite aj Vám veľmi chýbajú.

      Držte sa, prajem všetko dobré!

       

      Vaša riaditeľka školy   Mgr. Mária Bezáková

     • Matematika

     • p. učiteľka Ondrušová

      MAT 6.A,B

      20.4.2020

      a, zostroj rovnoramenný trojuholník ABC,ktorého základňa AB=4,5cm a ramená AC=BC=75mm

      b,odmeraj uhol :CAB=        ABC=        ACB=

      c,zapíš veľkosti vonkajších uhlov/susedných/

      d,vypočítaj obvod tohto trojuholníka /o=z+2r/

      22.4.2020

      a, Obvod rovnoramenného trojuholníka ABC je 14,8cm.Dĺžka jeho základne AB=38mm.Akú dĺžku majú jeho ramená?

      b, Zostroj tento trojuholník

      c, Zostroj osi jeho vnútorných uhlov

      24.4.2020

      a, narysuj rovnoramenný trojuholník EFG so základňou EF=65mm a ramenami EG=FG=7cm

      b, vypočítaj jeho obvod

      c, zostroj jeho výšky /kolmice z vrcholov na protiľahlé strany/

     • Výtvarná výchova

     • VYV  6. - 7.ročník

      téma: Ľudové tradície na jar / fašiangy,vynášanie Moreny, pochovávanie basy,Veľká noc,.../

      formát: A3, ľubovoľná technika

      VYV  8. - 9. ročník

      téma:Veľké mosty nad riekami

      formát:A3, ľubovoľná technika

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie