• Škultétka pre packy

     • Podporte dobrú vec

      Škultétka pre packy“ 

      Milí kolegovia,  žiaci, rodičia,

                    milovníci zvierat, dobrí ľudia,

      radi by sme Vás všetkých prizvali k zapojeniu do dobročinnej  predvianočnej akcie, ktorú organizuje naša škola s cieľom finančne i materiálne  pomôcť

       

      Občianskemu združeniu Topoľčianske packy,

      ktoré sa dlhodobo venuje záchrane opustených zvierat -najmä psov a mačiek, zabezpečeniu veterinárnej starostlivosti a hľadaniu nového domova pre tieto zvieratá.

       

      Kedy  môžete pomôcť?

      Každý deň medzi 7,30 – 8,00 v dňoch

      2. 12. 2019 – 6. 12. 2019

       

      Kde môžete pomôcť?

      Vo vestibule našej školy, pri bufete môžete odovzdať svoj dar pre packy J

       

      Ako môžete pomôcť ?

      • dobrovoľným finančným príspevkom

      do označenej pokladničky u p. uč. Snopovej

       

      • materiálnou pomocou :

             piškóty               

             konzervy a granule s vysokým obsahom mäsa pre psy

             /mačky

             hračky pre psy / mačky              tenisové loptičky

             čistiace prostriedky                     deky

             uteráky                                           vodidlá, obojky

             náhubky, postroje                      pelechy, misky

       

      V mene všetkých zvierat, ktorým budeme s Vašou pomocou môcť vytvoriť lepšie podmienky pre život 

                        ĎAKUJEME 

     • Hodina deťom

     • Do galérie Hodina deťom boli pridané fotografie.

       Naša  škola sa  14.11. 2019 zapojila do verejnej  zbierky na pomoc deťom a mladým ľuďom zlepšovať ich životy. Vyzbierali sme  sumu 84,32 eur. Zbierka podporuje projekty zamerané na  budovanie bezpečného prostredia pre deti.

      Za pomoc ďakujeme.

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

      Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 14.11.2019. Zúčastnilo sa 12 žiakov v kategórii 1A – 5.-7.ročník a 25 žiakov v kategórií 1B – 8.-9.ročník. Po náročnej písomnej časti, kde žiaci riešili úlohy z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a posluchu, museli v ústnej časti vytvoriť príbeh na základe obrázku a viesť rozhovor s vyučujúcim.

      V prvej kategórií 1A si najlepšie počínala Giulia Suzzi zo 7.B, na druhom mieste skončila Hanka Kromerová zo 7.B a na treťom mieste Patrik Peterka z 6.A. Víťazka postupuje do okresného kola.

      V kategórií 1B si v silnej konkurencií najlepšie počínal Jakub Ríz z 8.C. Zvíťazil pred dvoma žiakmi z 9.A – Paulou Poluchovou a Pavlom Kyselicom.

      Okresné kolo sa bude konať 15.1.2020 na našej škole. Držíme palce obom postupujúcim a dúfame, že dosiahnu čo najlepšie výsledky.

      PaedDr. Marcela Mokrá

     • Nežná revolúcia

     • Do galérie Nežná revolúcia boli pridané fotografie.

      V Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch sme si pripomenuli  30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá je oslavou slobody a spomienkou na udalosti Novembra 1989. Nežná revolúcia bola jednou z najdôležitejších udalostí v histórii slovenského národa, z ktorých môžeme čerpať ponaučenie aj inšpiráciu. Pri tejto príležitosti si žiačky 8.C triedy Miriam Mečárová, Vanesa Butkajová a  Liana  Lendóciová  pripravili spomienkovú powerpointovú prezentáciu, ktorou svojim spolužiakom  pripomenuli a vysvetlili udalosti, ktoré začali 17. novembra 1989. Pripomenuli, že dnes si len málokto uvedomuje, že tento deň bol vlastne  spomienkou na 17. november 1939. Vtedy v Prahe do ulíc vyšli tisíce študentov, ktorí protestovali proti nacistickej okupácii a zastreleniu študenta medicíny Jana Opletala. Deviatich vodcov protestnej akcie popravili, viac ako 1200 študentov deportovali do koncentračných táborov a v noci zo 16. na 17. novembra 1939 zatvorili všetky vysoké školy. O dva dni v Londýne vyhlásili 17. november ako Medzinárodný deň študentstva. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. Medzi významné osobnosti Nežnej revolúcie patria Alexander Dubček, Václav Havel, Milan Kňažko a Ján Budaj. Žiaci si pozreli autentické obrázky  z námestí, kde sa konali manifestácie, ktoré boli plné emócií.  Po prezentácii nasledovala  diskusia, v ktorej pán učiteľ Mgr. Marián Bezák žiakom vysvetlil význam symbolov Nežnej revolúcie. Žiaci diskutovali o tom, aký význam má pre nich sloboda a ako si dnešní mladí ľudia vysvetľujú význam tohto slova.

      V závere tohto príjemného a poučného stretnutia si žiaci vypočuli pieseň  Marty Kubišovej Modlitba za Martu. Žiaci sa zhodli na tom, že  odkaz  Novembra 1989  je  stále aktuálny, pretože študenti vybojovali pre nás slobodu a našou povinnosťou je niesť za ňu  zodpovednosť aj v súčasnosti.

       Žiaci symbolicky poďakovali  odvážnym študentom z Novembra 1989, ktorí riskovali  svoju slobodu, aby získali slobodu pre nás všetkých. Nikdy nezabudneme na to, že aj vďaka nim dnes slobodne čítame, cestujeme a žijeme.

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • Minulosť našimi očami

     • Do galérie Minulosť našimi očami boli pridané fotografie.

      Žiaci 6.-9. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže "Minulosť našimi očami". Vyhlasovateľom je Tribečské múzeum v Topoľčanoch Žiaci výtvarne stvárnili život, kultúru a náboženstvo starého Grécka, Ríma, Egypta a Mezopotámie.

      Mgr. Ľ. Ondrušová

     • A taste of English

     • Kurz anglického jazyka

      V dňoch 4. - 5. 11. 2019 sa konal kurz anglického jazyka pre žiakov 7. - 9. ročníka. Realizuje ho lektor Alex Elwood, pôvodom z Anglicka. Žiaci majú počas 5 vyučovacích hodín možnosť počúvať a komunikovať v anglickom jazyku v prirodzenom kontexte. Kurzu sa zúčastnilo 47 žiakov. Dúfajme, že žiaci svoje nadobudnuté vedomosti budú využívať jednak na hodinách ANJ, ako aj v praxi. Cieľom tohto jednodňového kurzu je dať žiakom šancu, aby mali radosť z komunikácie v angličtine v prostredí, ktoré je uvoľnené a motivujúce. V druhom polroku plánujeme tento kurz zopakovať. 

      PaedDr. Marcela Mokrá

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Školské kolo

      V pondelok 4. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo OSJL. Znalosti zo slovenského jazyka prezentovalo 10 žiakov 9. ročníka. Prvú časť tvoril test, v druhej písomnej časti súťažiaci transformovali odborný text na rozprávku a na záver uvažovali v ústnom prejave o rôznych témach zo života. Na 3. mieste sa umiestnila Lucia Bobocká z 9. B, druhá skončila Liliana Margaréta Hubová z 9. A a najväčší počet bodov získala Martina Aneštíková z 9. C.

      Mgr. Alena Tešíková

      Mgr. Erika Muchová 

     • Testovanie pohybových predpokladov prvákov

     • Do galérie Testovanie pohybových predpokladov prvákov boli pridané fotografie.

      Dnes, 29.10.2019, sa na našej škole konalo Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvého ročníka. Cieľom celoplošného testovania žiakov prvých  ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. 

      Zoznam testov na pilotné testovanie: telesná výška a telesná hmotnosť, hĺbka predklonu, sed-ľah, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10 m, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov.

      Ing. Miroslav Máliš

       

     • Exkurzia - Slovanské hradisko Mikulčice

     • Do galérie Exkurzia - Slovanské hradisko Mikulčice boli pridané fotografie.

      V stredu 16.10.2019 sme so žiakmi 7.ročníka navštívili tento krát v susednom Česku archeologickú lokalitu z obdobia nášho prvého spoločného štátu, a to Veľkej Moravy. Slovanské hradisko Mikulčice je nepochybne veľmi významnou pamiatkou na obdobe  šírenia kresťanstva na území obývanom Slovanmi, ako aj sondou do života na hradiskách v ranom stredoveku. Žiaci sa mohli vďaka odbornému výkladu bližšie oboznámiť s chronológiou trvania Veľkej Moravy, jej panovníkmi i spôsobom života našich predkov v 8.storočí. Mali dokonca možnosť zastrieľať si z luku na terč a presvedčiť sa tak o náročnosti lovu ako prostriedku na získavanie obživy. V bezprostrednom susedstve Slovenska sa nachádza veľmi zaujímavý archeopark s pozostatkami 12.kostolov, a takmer 2500 hrobov významných príslušníkov mojmírovskej dynastie ale aj obyčajných obyvateľov hradiska. Lokalita bude už v nasledujúcich dňoch spojená so Slovenskom úplne novým cyklomostom cez rieku Moravu, a stane sa tak určite veľmi atraktívnym miestom pre každého, kto sa zaujíma o našu spoločnú  históriu.        

                                                                                                                                                                    Mgr.Marián Bezák

       

      Tomáš Kmeťo, VII.A:

      „Na slovanskom hradisku v Mikulčiciach sme v hlavnej budove mohli vidieť zmenšeninu celého hradiska, ktoré v tých časoch bolo veľké 10 hektárov. Aj z neopevnenou časťou (tzv. zázemím) má hradisko 50 hektárov. Sprievodca nám hovoril kedy kto panoval a čo robili významní ľudia za čias Veľkej Moravy. Potom sme sa presunuli do druhej budovy, ktorá mala na dverách nápis z biblie v hlaholike. Na druhej strane dverí bol preklad: „Na počiatku bolo Slovo, Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.“Vo vnútri boli hroby Slovanov, celkom ich tam bolo 12. Okolo nich boli fotky archeológov, ich nálezov a modely kostolíkov. Na záver sme si mohli zastrieľať z luku a kúpiť si suveníry“.

       

     • Hovorme o jedle

     • Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

      Hovorme o jedle

      V uplynulom týždni sa konal VII. ročník týždňa Hovorme o jedle.  Jednou z aktivít, ktoré v tejto súvislosti organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalosti o potravinách, je súťaž konaná pod názvom „Hovorme o jedle“.

      Aj naša škola sa do tejto súťaže zapojila rôznymi aktivitami. Uskutočnila sa rozhlasová relácia, v ktorej sme venovali pozornosť dôležitosti raňajok pre správne fungovanie organizmu počas celého dňa. Žiaci sa dozvedeli, čo by mali mať na raňajky vo svojom jedálničku a naopak, čo by určite obsahovať nemali.

      Z ďalších aktivít, ktoré sa konali v našej škole, to boli prezentácie žiakov na tému zdravej výživy, rozprávali sme sa o dôležitosti zaraďovania väčšieho množstva ovocia a zeleniny do nášho jedálneho lístka, žiaci sa dozvedeli o liečivých účinkoch niektorých druhov ovocia. Zo žiackych prezentácií sme sa niečo naučili o známych i menej známych druhoch orechov a tiež sme diskutovali o účinkoch konzumácie orechov na naše zdravie.  Na hodinách výtvarnej výchovy sa tiež svojimi prácami zapojili do súťaže „Chutné maľovanie“. Rôznymi technikami maľovali ovocie a zeleninu.

      Žiaci si pripravili ovocné a zeleninové šaláty, vyrábali postavičky z ovocia a zeleniny, z ktorých si na záver urobili výstavku a spoločne si potom na svojich výrobkoch pochutili.

      Zdravému jedlu, obzvlášť ovociu, zelenine a orechom by malo byť v našej strave venované popredné miesto.

      Dúfame, že aj takýmito aktivitami v našich žiakoch vzbudíme a podporíme záujem o správne a vyvážené stravovanie.

      Mgr. Michaela Fliegová

     • Záložka do knihy spája školy

     • Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

      Naša škola sa zapojila do akcie Slovenskej pedagogickej knižnice "10.ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy".

      Žiaci 1. až 6. ročníka pripravili záložky pre žiakov základnej školy Gen. Heliodora Píky z Českej republiky. Pri práci na záložkách žiaci použili svoju fantáziu a dúfame, že záložky žiakov potešia. 

     • Kolaudácia novej prechodovej chodby do telovcične

     • Do galérie Kolaudácia novej prechodovej chodby do telovcične boli pridané fotografie.

      Dňa 16. 10. 2019 sa v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl konala aj kolaudácia novej prechodovej chodby do telocvične. Pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová spolu s viceprimátorom Jurajom Želiskom slávnostným prestrihnutím červenej pásky oficiálne uviedli prechodovú chodbu do užívania. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí dopomohli k tomu, aby sa stará chodba zrenovovala a bola krajšia, svetlejšia a priestrannejšia.   

     • Európsky deň - Žiacka vedecká konferencia

     • Do galérie Európsky deň - Žiacka vedecká konferencia boli pridané fotografie.

      Dňa 16.10.2019 si žiaci pripravili žiacku vedeckú konferenciu s témou socializmus, cesta k demokracii.

      Konferencie sa zúčastnila aj pani primátorka JUDr. Alexandra Géciová, víceprimátor Juraj Zelíska, pani riaditeľka Mgr. Mária Bezáková a páni poslanci a členovia rady školy. Žiakov prišli podporiť aj ich rodičia. Žiaci v prezentáciách sa zaoberali dobou socializmu. Angelo Adriano Marini z 8.C vo svojej prezentácii vysvetlil, prečo socializmus nemohol fungovať. Viktória Merašická a Michaela Cabajová zo 7.B spracovali tému Škola vtedy a dnes. Michal Fráter z 8.A nás pozval v prezentácii na prechádzku po starých miestach Topoľčian. SNP spracoval žiak Jakub Matejovič z 8.A. V anglickom jazyku spracovali prezentáciu Tamara Gubišová a Liana Klabníková z 8.B. Súčasťou konferencie bola aj výstavka predmetov používaných v socializme, ktorá bola veľmi zaujímavá a pre žiakov veľmi pútavá.

       

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu halloweenskú tekvicu

     • Vyhodnotenie tekvičiek

      Dňa 16. 10. 2019 (streda) sme v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl urobili vyhodnotenie vyrezávaných halloweenských tekvičiek a žiakom s najvyšším počtom hlasov sme odovzdali ocenenie za najkrajšiu tekvicu. Deti dostali diplom a vecné ceny. 

      Mená víťazov:

      1. miesto - Sára Janegová zo 4. A

      2. miesto - Daniela Humenchak zo 4. B

      3. miesto - Miriam Wenderlová zo 4. A

      4. miesto - Matej Turčan zo 4. A a Nela Vlnková zo 4. B

      5. miesto - Tamara Lovrantová zo 4. B a Liana Valachová z 1. A

       

      Víťazom gratulujeme a ďakujeme, že sa zapojili do súťaže.

       

     • múzeum HGM Wien

     • Do galérie múzeum HGM Wien boli pridané fotografie.

      ňa 25.9.2019 sme so žiakmi 9.ročníka navštívili múzeum HGM Wien (vojenské múzeum),zameraného na obdobie protitureckých vojen, obdobia 1. a 2. svetovej vojny a taktiež expozície Rakúska ako námornej veľmoci. Naša exkurzia bola zameraná na Sarajevský atentát, ktorý bol v podstate akýmsi spúšťačom 1.svetovej vojny, ktorá priniesla obrovský počet obetí dovtedy nevídaných rozmerov. Žiakom sa podľa ich vlastných slov expozície veľmi páčili a boli pre nich  prínosom. S najväčším ohlasom sa stretla miestnosť venovaná exponátom priamo súvisiacim s atentátom (auto v ktorom bol zastrelený následnícky pár, ako aj uniforma následníka trónu ktorú mal v tom čase oblečenú). 

      Mgr. Marián Bezák

       

      Matúš Kmeťo, žiak 9.D.:

         „V múzeu sme sa stretli s krutou históriou Európy a nielen jej. Videli sme expozície z čias krvavých tureckých vojen až po obdobia najväčších svetových konfliktov, čiže I. a II. svetovej vojny. Boli to zlé časy, ale treba o nich hovoriť aby sa nezopakovali. Vitríny plné smutných a veľmi silno pôsobiacich exponátov z týchto čias na nás zanechali dojem, aby sme si vážili to, že žijeme v relatívne kľudnom období a nekonfliktnej krajine. Obrovské obrazy, staré vlajky, uniformy a zbrane  sme si v tichosti poprezerali a každý sa mal možnosť zamyslieť nad nezmyselnosťou vojny hľadiac na tieto exponáty .Najviac sa mi páčila expozícia venovaná Sarajevskému atentátu“.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie