• Skrátené vyučovanie

     • Skrátené vyučovanie 40 minútové hodiny

      Riaditeľstvo školy na základe opatrení z mesta Topoľčany vyhlasuje od 11.3.2020 skrátené vyučovacie hodiny na 40 mninútové. Popoludňajšie krúžky sú pozastavené a vydávanie obedov v školskej jedálni bude v čase od 11,00 do 13,00 hodiny. Toto platí do odvolania. 

     • Darujte nám 2% z dane

     • skultetyho2019.pdf - tlačivo predvyplnené tu.

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

       

     • Zber papiera

     • Obnovili sme zber papiera

      Vážení rodičia, milí žiaci, naša škola opäť od 9.3.2020 obnovila zber papiera. Žiaci aj rodičia môžu papier znovu nosiť do školy ako doposiaľ pánovi školníkovi a hlásiť triednym učiteľom.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín - školské kolo boli pridané fotografie.

      Dňa 3.3.2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa 11 žiakov s nasledovným umiestnením.

      II.kategória/5.-6.ročník/ - próza –            1.miesto – Marco Majgot – 5.B

                                                                         2.miesto – Dominika Šatkivská – 5.A

                                                                         3.miesto – Michaela Matejovičová – 5.A

                                                      - poézia –   1.miesto – neudelené

                                                                          2.miesto – Ema Mokošová – 6.B

                                                                          3.miesto – Nina Kontratjuková – 5.B

      III.kategória/7.-9.ročník/ - próza –            1.miesto – neudelené

                                                                          2.miesto – Michal Fráter – 8.H

                                                                          3.miesto Soňa Sitárová – 7.B

                                                       - poézia –  1.miesto – Tasia Liana Martošová – 7.B

                                                                           2.miesto – neudelené

                                                                           3.miesto – neudelené

      Do obvodného kola postupuje Marco Majgot, Tasia Liana Martošová a Marianna Majgotová, ktorá postupuje ako minuloročná účastníčka okresného kola. Výhercom gratulujeme!

       

      Mgr. Alena Tešíková

     • koronavírus COVID-19

     • prevencia

      Milí rodičia,

      vzhľadom na šīrenie koronavírusu (COVID-19)v európskych krajinåch sme sa rozhodli pristūpiť k preventīvnemu opatreniu na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti detī našej školy ZŠ Škultėtyho a na znīženie rizika prenosu choroby. Zoznam krajīn sa každým dňom rozširuje, a už v tejto chvíli vieme o deťoch, ktoré sa nedåvno vrátili z ciest zo zasiahnutých krajīn cez jarnė pråzdniny(lyžovanie v Taliansku, azijskė štaty atď..) 

      Hoci na Slovensku nebol potvrdený doteraz žiadny prípad nakazenia koronavírusom , situáciu berieme våžne a chceli by sme touto cestou požiadať rodičov o spoluprácu :

      Pokiaľ ste sa vrátili z oblasti, kde je koronavírus už potvrdený, prosīm nechajte svoje dieťa počas 14 dnī doma.

      Pokiaľ je Vaše dieťa v kontakte s osobou, ktora må podozrenie na koronavírus, prosím nechajte ho doma až do momentu, kým sa nepotvrdí negatīvny výsledok u vyšetrenej osoby.

      Spoliehame sa na Váš zodpovedný prístup a vopred ďakujeme za pomoc pri zaistení bezpečnosti nås všetkých.

      Mgr. Mária Bezáková, riaditeĺka školy

     • Športová akadémia Mateja Tótha

     • Do galérie Športová akadémia Mateja Tótha boli pridané fotografie.

      Športová akadémia Mateja Tótha (ŠAMT)

      V januári  sa  dve pani  učiteľky zo školy zúčastnili školenia trénerov v Námestove. Od februára  je  aj naša škola  zapojená do Športovej akadémie Mateja Tótha.  Deti sa 2 – krát do týždňa stretnú v telocvični, kde si zašportujú, zasúťažia a zmerajú svoje fyzické sily. Pravidelným cvičením by si mali zlepšiť svoju kondíciu, ktorá bude preverená športovým testom.  O výsledkoch testovania budú pravidelne informovaní aj rodičia prihlásených  detí  cez žiacku knižku vytvorenú ŠAMT. Veríme, že cvičenia budú prospešné a vzbudia u detí radosť z pohybu.

      Mgr. Ľ. Fejesová, Mgr. I. Detková

    • Zmena prevádzky v ŠKD
     • Zmena prevádzky v ŠKD

     • Od 1. februára 2020 sa z organizačných dôvodov upravuje prevádzka v ŠKD nasledovne:
      a) činnosť ranná:    5,50 - 7,50 hod.      
      b) činnosť po ukončení vyučovania až do  17,00  hod.    
      Za porozumenie ďakujeme!    

     • Oznam pre rodičov

     • Z dôvodu zvýšeného nárastu respiračných ochorení sa na základe pokynov RÚVZ v Topoľčanoch od 5.2.2020 skracujú vyučovacie hodiny na 40 minút. 

      V prípade ďalšieho nárastu budeme o organizácii vyučovania včas informovať.

      Rozvrh skrátených vyučovacích hodín o 5min.:

      1.hodina: 7:50 - 8:30

      2. hodina: 8:35 - 9:15

      3. hodina: 9:30 - 10:10

      4. hodina: 10:15 -10:55

      5.hodina: 11:05 - 11:45

      6. hodina: 11:50 - 12:30

      7. hodina : 12:45 - 13:30

       

       

     • Pochvala dvom žiakom za eko správanie

     • Do galérie Pochvala dvom žiakom za eko správanie boli pridané fotografie.

      Toto sú dvaja žiaci našej školy, ktorých vo štvrtok 30.1.2020 stretla pani učiteľka Oravcová na sídisku, kde sami od seba zbierali odpadky. Bolo to veľmi prekvapivé, ale patrí im a aj ich rodičom za výchovu obrovská pochvala, že svoje deti vedú k takémuto správaniu. Sú to Lukáš Labuda a Denis Neuman z 2.B triedy. 

      "Ďakujem im za to a prajem si, aby takýchto uvedomelých žiakov bolo čo najviac!"   

      učiteľka Lýdia Oravcová

     • Beseda s odborníkmi

     • Do galérie Beseda s odborníkmi boli pridané fotografie.

      V školskej čitárni sa uskutočnila bededa s pozvanými odborníkmi na tému "Šikana a kyberšikana". Pozvaní odborníci z CPPPaP so žiakmi besedovali, zvolili zážitkové aktivity, vypracovávali so žiakmi pojmové mapy. Vytvorili pre nich modelové situácie, v ktorých žiaci mohli na vlastnej koži prežiť pocity obete a agresora.  

     • Multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN

     • Do galérie Multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN boli pridané fotografie.

      S podporou MŠVVaŠ a prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov sme dostali možnosť skvalitniť emocionálne prežívanie a podporiť prevenciu rizikového správania sa žiakov. Vybudovali sme jedinečnú a  netradičnú miestnosť SNOEZELEN. V tejto netradičnej terapeutickej miestnosti  vykonávame  so žiakmi so ŠVVP, ale i intaktnými žiakmi, stimulácie, intervencie a relaxácie. Relaxácia sa deje v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov. Toto pozitívne aktivizuje zmyslové vnemy. V tejto fotogalérii sa môžete pozrieť, ako sme miestnosť budovali a ako vyzerá teraz.

     • Zmena organizácie vyučovacieho času

     • Vážení rodičia, milí žiaci, na základe rozhodnutia riaditeľa školy a prerokovaní návrhu na pedagogickej rade konanej dňa 27.1.2020 sa od 4.2.2020, t.j. po nástupe na druhý polrok šk. roka 2019/20020 mení rozvrh vyučovacieho času pre žiakov školy nasledovne.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie