• Hovorme o jedle

     • Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

      Hovorme o jedle

      V uplynulom týždni sa konal VII. ročník týždňa Hovorme o jedle.  Jednou z aktivít, ktoré v tejto súvislosti organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalosti o potravinách, je súťaž konaná pod názvom „Hovorme o jedle“.

      Aj naša škola sa do tejto súťaže zapojila rôznymi aktivitami. Uskutočnila sa rozhlasová relácia, v ktorej sme venovali pozornosť dôležitosti raňajok pre správne fungovanie organizmu počas celého dňa. Žiaci sa dozvedeli, čo by mali mať na raňajky vo svojom jedálničku a naopak, čo by určite obsahovať nemali.

      Z ďalších aktivít, ktoré sa konali v našej škole, to boli prezentácie žiakov na tému zdravej výživy, rozprávali sme sa o dôležitosti zaraďovania väčšieho množstva ovocia a zeleniny do nášho jedálneho lístka, žiaci sa dozvedeli o liečivých účinkoch niektorých druhov ovocia. Zo žiackych prezentácií sme sa niečo naučili o známych i menej známych druhoch orechov a tiež sme diskutovali o účinkoch konzumácie orechov na naše zdravie.  Na hodinách výtvarnej výchovy sa tiež svojimi prácami zapojili do súťaže „Chutné maľovanie“. Rôznymi technikami maľovali ovocie a zeleninu.

      Žiaci si pripravili ovocné a zeleninové šaláty, vyrábali postavičky z ovocia a zeleniny, z ktorých si na záver urobili výstavku a spoločne si potom na svojich výrobkoch pochutili.

      Zdravému jedlu, obzvlášť ovociu, zelenine a orechom by malo byť v našej strave venované popredné miesto.

      Dúfame, že aj takýmito aktivitami v našich žiakoch vzbudíme a podporíme záujem o správne a vyvážené stravovanie.

      Mgr. Michaela Fliegová

     • Záložka do knihy spája školy

     • Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

      Naša škola sa zapojila do akcie Slovenskej pedagogickej knižnice "10.ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy".

      Žiaci 1. až 6. ročníka pripravili záložky pre žiakov základnej školy Gen. Heliodora Píky z Českej republiky. Pri práci na záložkách žiaci použili svoju fantáziu a dúfame, že záložky žiakov potešia. 

     • Kolaudácia novej prechodovej chodby do telovcične

     • Do galérie Kolaudácia novej prechodovej chodby do telovcične boli pridané fotografie.

      Dňa 16. 10. 2019 sa v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl konala aj kolaudácia novej prechodovej chodby do telocvične. Pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová spolu s viceprimátorom Jurajom Želiskom slávnostným prestrihnutím červenej pásky oficiálne uviedli prechodovú chodbu do užívania. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí dopomohli k tomu, aby sa stará chodba zrenovovala a bola krajšia, svetlejšia a priestrannejšia.   

     • Európsky deň - Žiacka vedecká konferencia

     • Do galérie Európsky deň - Žiacka vedecká konferencia boli pridané fotografie.

      Dňa 16.10.2019 si žiaci pripravili žiacku vedeckú konferenciu s témou socializmus, cesta k demokracii.

      Konferencie sa zúčastnila aj pani primátorka JUDr. Alexandra Géciová, víceprimátor Juraj Zelíska, pani riaditeľka Mgr. Mária Bezáková a páni poslanci a členovia rady školy. Žiakov prišli podporiť aj ich rodičia. Žiaci v prezentáciách sa zaoberali dobou socializmu. Angelo Adriano Marini z 8.C vo svojej prezentácii vysvetlil, prečo socializmus nemohol fungovať. Viktória Merašická a Michaela Cabajová zo 7.B spracovali tému Škola vtedy a dnes. Michal Fráter z 8.A nás pozval v prezentácii na prechádzku po starých miestach Topoľčian. SNP spracoval žiak Jakub Matejovič z 8.A. V anglickom jazyku spracovali prezentáciu Tamara Gubišová a Liana Klabníková z 8.B. Súčasťou konferencie bola aj výstavka predmetov používaných v socializme, ktorá bola veľmi zaujímavá a pre žiakov veľmi pútavá.

       

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu halloweenskú tekvicu

     • Vyhodnotenie tekvičiek

      Dňa 16. 10. 2019 (streda) sme v rámci Európskeho dňa rodičov a škôl urobili vyhodnotenie vyrezávaných halloweenských tekvičiek a žiakom s najvyšším počtom hlasov sme odovzdali ocenenie za najkrajšiu tekvicu. Deti dostali diplom a vecné ceny. 

      Mená víťazov:

      1. miesto - Sára Janegová zo 4. A

      2. miesto - Daniela Humenchak zo 4. B

      3. miesto - Miriam Wenderlová zo 4. A

      4. miesto - Matej Turčan zo 4. A a Nela Vlnková zo 4. B

      5. miesto - Tamara Lovrantová zo 4. B a Liana Valachová z 1. A

       

      Víťazom gratulujeme a ďakujeme, že sa zapojili do súťaže.

       

     • múzeum HGM Wien

     • Do galérie múzeum HGM Wien boli pridané fotografie.

      ňa 25.9.2019 sme so žiakmi 9.ročníka navštívili múzeum HGM Wien (vojenské múzeum),zameraného na obdobie protitureckých vojen, obdobia 1. a 2. svetovej vojny a taktiež expozície Rakúska ako námornej veľmoci. Naša exkurzia bola zameraná na Sarajevský atentát, ktorý bol v podstate akýmsi spúšťačom 1.svetovej vojny, ktorá priniesla obrovský počet obetí dovtedy nevídaných rozmerov. Žiakom sa podľa ich vlastných slov expozície veľmi páčili a boli pre nich  prínosom. S najväčším ohlasom sa stretla miestnosť venovaná exponátom priamo súvisiacim s atentátom (auto v ktorom bol zastrelený následnícky pár, ako aj uniforma následníka trónu ktorú mal v tom čase oblečenú). 

      Mgr. Marián Bezák

       

      Matúš Kmeťo, žiak 9.D.:

         „V múzeu sme sa stretli s krutou históriou Európy a nielen jej. Videli sme expozície z čias krvavých tureckých vojen až po obdobia najväčších svetových konfliktov, čiže I. a II. svetovej vojny. Boli to zlé časy, ale treba o nich hovoriť aby sa nezopakovali. Vitríny plné smutných a veľmi silno pôsobiacich exponátov z týchto čias na nás zanechali dojem, aby sme si vážili to, že žijeme v relatívne kľudnom období a nekonfliktnej krajine. Obrovské obrazy, staré vlajky, uniformy a zbrane  sme si v tichosti poprezerali a každý sa mal možnosť zamyslieť nad nezmyselnosťou vojny hľadiac na tieto exponáty .Najviac sa mi páčila expozícia venovaná Sarajevskému atentátu“.

     • sKD - netradičné súťaže

     • Do galérie sKD - netradičné súťaže boli pridané fotografie.

      Dňa 9.9.2019 precvičovali deti z ŠKD spolu s pani vychovávateľkami netradičné športové aktivity v telocvični školy. Boli dve oddelenia. Z 3. oddelenia bola pani vychovávateľka Anna Maťová a z 5. oddelenia pani vychovávateľka Ingrid Jančovičová. Deti sa pri súťažiach zabavili aj sa rozvcvičili. 

     • Biela pastelka

     • Do galérie Biela pastelka boli pridané fotografie.

      Dňa 20. septembra sa naša škola zapája do verejnej zbierky "Biela pastelka". Organizuje sa od roku 2002 Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je najväčšou svojho druhu u nás. Ambasádorkou 18. ročníka zbierky je úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová. Vhodením príspevku naši žiaci a pedagogický zamestnanci podporili nevidiach a slabozrakých v ich úsilý o samostatný a plnohodnotný život. Ďakujeme v mene Únii nevidiacich za vaše príspevky, že ste pomohli písať príbeh bielej pastelky. 

     • Čerstvé hlavičky

     • Do galérie Čerstvé hlavičky boli pridané fotografie.

      Ešte v mesiaci apríl sme sa zapojili do projektu "Čerstvé hlavičky". Žiaci našej školy registrovali pokladničné bločky na základe ktorých sme tento projekt vyhrali. Dňa 3. septembra 2019 nám po prvýkrát prišiel osobne odovzdať ovocie z projektu "Čerstvé hlavičky" sám riaditeľ topoľčianskeho Kauflandu pán Štefan Salai. Boli to čerstvé jabĺčka, ktoré sme nabalili do balíčkov a rozniesli po všetkých triedach. 

     • Vzdelávanie pedagogických zametnancov

     • Do galérie Vzdelávanie pedagogických zametnancov boli pridané fotografie.

      Dňa 23. 08. 2019 všetci pedagogickí zamestnanci školy nahradili posledný dovolenkový deň začatím vzdelávania a absolvovania kurzu. Kurz je koncipovaný do troch poldňových stretnutí, kde účastníci získajú potrebný teoretický základ a súčastne nadobudnú koučovacie nástroje pre rozvoj detských zručností. Vyučujúci si osvoja jednotlivé techniky a postupy Kids´ Skills, získajú zručnosti pri individuálnom prístupe k dieťaťu a práci s triednym kolektívom. 

     • Jaguar Land Rover - Krajské kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Mgr. Zuzana Valachová: 1.

      Súťaž: Jaguar Land Rover
      Kolo: Krajské kolo


      Spoločnosť Jaguar Land Rover v mesiaci júl vyhlásil už 2. ročník grantového programu na podporu komunít. Hodnotou 12 000 Eur podporili 12 projektov, medzi ktorými sme boli aj my, naša škola. Vo štvrtok 22. 08. 2019 na spoločnom vyhodnotení vo firme v Nitre sme obrdžali šek so sumou 1000 Eur na rozšírenie projektu a práce v našom včelíne. Kedže projekt potreboval i zamestnaneckú podporu, v našom prípade túto podporu dostal projekt od zamestnanca spoločnosti Jaguar Land Rover pána Mariána Vontorčíka - otca naších troch žiakov. Ďakujeme za podporu, peniažky užitočne využijeme.

     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Do galérie Začiatok školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

      2. septembra 2019 sa opäť otvorili brány školského dvora, na ktorom sme privítali všetkých žiakov po letných prázdninách a našich nových žiakov - prváčikov. Slávnostný program oživili mažoretky svojim tanečným vystúpením Žochy na hymnu Topoľčian. Taktiež sa spolužiakom prihovorili žiaci krátkou básňou. Pozvanie na slávnostné otvorenie nového školského roka prijala aj pani primátorka JUDr. Alexandra Gieciová, ktorá sa všetkým žiakom prihovorila a popriala im úspešný školský rok. 

     • ŠKD1

     • Do galérie ŠKD1 boli pridané fotografie.

      Prvý týždeň v ŠKD si takto užívali deti z 1. a 2. oddelenia spolu s p.vychovávateľkou Herdovou a Jančekovou.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie