• Vianočné krabičky šťastia

     • Do galérie Vianočné krabičky šťastia boli pridané fotografie.

      Naša škola oslovila vianočnou charitatívnou akciou - zbierkou pre potešenie - všetkých žiakov, učiteľov i rodičov. Počas dvoch týždňov sme prinášali veci pre niekoho, kto nečaká darček na Vianoce. Týmto gestom sme chceli prekvapiť starenky a starčekov v zariadení pre seniorov Komfort s.r.o. v Topoľčanoch. Pripravili sme im aj pekný kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci 1. stupňa.

      Odovzdali sme starenkám a starčekom "Vianočné krabičky šťastia" dňa 16.12.2019. Všetkým prajeme krásne a požehnané vianočné sviatky.

     • Vianočný program 2019

     • Do galérie Vianočný program 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 12.12.2019 naši žiaci so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami pripravili tradičný vianočný program, ktorý sa niesol v duchu rozprávky Šípková Ruženka. Do programu sa zapojili triedy 1. stupňa našej školy, súbor našich mažoretiek TOSUMA a žiaci druhého stupňa, ktorí stvárnili hlavné postavy v našom príbehu. 

      Prítomní rodičia i hostia si tak mohli vychutnať vianočné piesne, tance, básne a divadielko. Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené potleskom. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie posolstva Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné Vianoce, v novom roku splnenie aj tých najtajnejších želaní a načerpanie sily. Rodičia, ale aj ostatní hostia si domov odniesli dobrú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.

      Tento rok scenár a réžiu pripravili pani zástupkyňa PaedDr. Margita Laciková a pani učiteľka Mgr. Marcela Kubríková.   O výzdobu a prípravu scény sa postarali Mgr. Helena Kobidová, Bc. Anna Maťová a Mgr. Renáta Jančeková. 

       

      Ing. Miroslav Máliš

       

       

       

     • Šaliansky Maťko

     • Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

      V pondelok 16. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí

      „Šaliansky Maťko“.

      V II. kategórii porota udelila dve prvé miesta – Marcovi Majgotovi z 5. B a Nikolette Majgotovej zo 4. B.

      V III. kategórii porota prvé miesto neudelila.

      Všetkým súťažiacim patrí pochvala, víťazom blahoželáme.

      Mgr. A. Tešíková

     • Škultétka pre packy

     • Do galérie Škultétka pre packy boli pridané fotografie.

      „ŠKULTÉTKA PRE PACKY“

      V dňoch 2. 12. – 6. 12. 2019 sa vo vestibule našej školy konala dobročinná vianočná finančná i materiálna zbierka pre

                                Karanténnu stanicu v Topoľčanoch – Občianske združenie Topoľčianske packy.

      Do zbierky sa počas piatich dní zapojilo množstvo žiakov, rodičov i zamestnancov našej školy. Vďaka súcitu a empatii všetkých zúčastnených sa nám už v prvých dňoch podarilo pre našich štvornohých kamarátov z Karanténnej stanice vyzbierať množstvo krmiva, hračiek, prikrývok, uterákov, oblečkov.....Psíkov, ktorí dosiaľ nemali šťastie na láskavú náruč majiteľa  určite poteší i plná škatuľa tenisových loptičiek či piškót. Mačičky budú mať istotne radosť  z dobrôt pre hladné brušká, ale aj zo škrabadla, na ktorom si môžu brúsiť svoje pazúriky.

      Nezanedbateľnou súčasťou našej akcie bola i finančná zbierka. Pre potreby obyvateľov Karanténnej stanice sa nám podarilo vyzbierať  spolu 151, 21€.

      Výnos z finančnej i materiálnej zbierky sme v dňoch 13.  a 16. 12. 2019 odovzdali p. Petre Pazallovej, ktorá sa spolu so svojimi kolegyňami každý deň neúnavne stará o zvieratá, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké a potrebujú pomoc.

      Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu zbierky a pričinili sa tak o zlepšenie podmienok života opustených, zanedbávaných  a týraných zvierat v našom meste a blízkom okolí.

      Veľké poďakovanie patrí aj ústretovosti a láskavej podpore zo strany vedenia školy a Rady rodičov.

                                                                                                                                                  

      Mgr. Zuzana Snopová

     • Červené stužky

     • Do galérie Červené stužky boli pridané fotografie.

      Naša škola sa zapojila do zbierky Červená stužka, ktorá je medzinárodným symbolom solidarity s ľudmi nakazenými HIV/AIDS. Červená farba je symbolom krvi a života. Svetovým dňom boja proti HIV/AIDS sa stal prvý december. Ľudia na celom svete si pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Posolstvom červenej stužky je záujem a solidarita s ľudmi nakazenými HIV/ AIDS.

     • Vianočná krabička šťastia

     • Milí kolegovia, žiaci a rodičia!

      Chceli by sme Vás osloviť vianočnou charitatívnou akciou – zbierka pre potešenie, pre niekoho, kto nečaká darček – prekvapenie od nikoho na Vianoce.

       

      Týmto gestom by sme chceli prekvapiť a potešiť starenky a starčekov v zariadení pre seniorov „KOMFORT“ v Topoľčanoch, nielen programom, ale aj milým darčekom „VIANOČNOU KRABIČKOU ŠŤASTIA“.

       

      Pomôcť môžete materiálne:

      drogéria, sladkosti, káva, čaj, papuče, knižka, čiapka, šál, rukavice, šatka, krížovky, mandaly, pastelky, medovníčky a pod. 

       

      KDE A KEDY MÔŽETE VECI PRINIESŤ?

      ZŠ Škultétyho Topoľčany

      od 02. 12. do 12. 12. 2019 v čase od 7,30 do 15,00 h.

       

      KTO PREBERIE VECI?

      Miška Strížencová a Renátka Németh

      na sekretariáte školy

     • Stretnutie dôchodcov 2019

     • Do galérie Stretnutie dôchodcov 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 20.11.2019 sme zorganizovali tradičné "Stretnutie s dôchodcami",  bývalými učiteľmi. I keď za mesiac úcty k starším je považovaný október, v našej škole sme si zvykli prejaviť svoju pozornosť a úctu  v novembri s nádychom Vianoc. Po slávnostnom príhovore p. riaditeľky  sa začal kultúrny program, ktorý pripravili naše deti. Naši  dôchodcovia sa počas stretnutia spolu porozprávali, pospomínali na chvíle dobré i tie horšie v živote, stretli sa s priateľmi, ktorých už dávno nevideli. Všetkým želáme veľa zdravia, spokojnosti, radosti a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
       

     • Škultétka pre packy

     • Podporte dobrú vec

      Škultétka pre packy“ 

      Milí kolegovia,  žiaci, rodičia,

                    milovníci zvierat, dobrí ľudia,

      radi by sme Vás všetkých prizvali k zapojeniu do dobročinnej  predvianočnej akcie, ktorú organizuje naša škola s cieľom finančne i materiálne  pomôcť

       

      Občianskemu združeniu Topoľčianske packy,

      ktoré sa dlhodobo venuje záchrane opustených zvierat -najmä psov a mačiek, zabezpečeniu veterinárnej starostlivosti a hľadaniu nového domova pre tieto zvieratá.

       

      Kedy  môžete pomôcť?

      Každý deň medzi 7,30 – 8,00 v dňoch

      2. 12. 2019 – 6. 12. 2019

       

      Kde môžete pomôcť?

      Vo vestibule našej školy, pri bufete môžete odovzdať svoj dar pre packy J

       

      Ako môžete pomôcť ?

      • dobrovoľným finančným príspevkom

      do označenej pokladničky u p. uč. Snopovej

       

      • materiálnou pomocou :

             piškóty               

             konzervy a granule s vysokým obsahom mäsa pre psy

             /mačky

             hračky pre psy / mačky              tenisové loptičky

             čistiace prostriedky                     deky

             uteráky                                           vodidlá, obojky

             náhubky, postroje                      pelechy, misky

       

      V mene všetkých zvierat, ktorým budeme s Vašou pomocou môcť vytvoriť lepšie podmienky pre život 

                        ĎAKUJEME 

     • Hodina deťom

     • Do galérie Hodina deťom boli pridané fotografie.

       Naša  škola sa  14.11. 2019 zapojila do verejnej  zbierky na pomoc deťom a mladým ľuďom zlepšovať ich životy. Vyzbierali sme  sumu 84,32 eur. Zbierka podporuje projekty zamerané na  budovanie bezpečného prostredia pre deti.

      Za pomoc ďakujeme.

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

      Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 14.11.2019. Zúčastnilo sa 12 žiakov v kategórii 1A – 5.-7.ročník a 25 žiakov v kategórií 1B – 8.-9.ročník. Po náročnej písomnej časti, kde žiaci riešili úlohy z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a posluchu, museli v ústnej časti vytvoriť príbeh na základe obrázku a viesť rozhovor s vyučujúcim.

      V prvej kategórií 1A si najlepšie počínala Giulia Suzzi zo 7.B, na druhom mieste skončila Hanka Kromerová zo 7.B a na treťom mieste Patrik Peterka z 6.A. Víťazka postupuje do okresného kola.

      V kategórií 1B si v silnej konkurencií najlepšie počínal Jakub Ríz z 8.C. Zvíťazil pred dvoma žiakmi z 9.A – Paulou Poluchovou a Pavlom Kyselicom.

      Okresné kolo sa bude konať 15.1.2020 na našej škole. Držíme palce obom postupujúcim a dúfame, že dosiahnu čo najlepšie výsledky.

      PaedDr. Marcela Mokrá

     • Nežná revolúcia

     • Do galérie Nežná revolúcia boli pridané fotografie.

      V Základnej škole na Škultétyho ulici v Topoľčanoch sme si pripomenuli  30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá je oslavou slobody a spomienkou na udalosti Novembra 1989. Nežná revolúcia bola jednou z najdôležitejších udalostí v histórii slovenského národa, z ktorých môžeme čerpať ponaučenie aj inšpiráciu. Pri tejto príležitosti si žiačky 8.C triedy Miriam Mečárová, Vanesa Butkajová a  Liana  Lendóciová  pripravili spomienkovú powerpointovú prezentáciu, ktorou svojim spolužiakom  pripomenuli a vysvetlili udalosti, ktoré začali 17. novembra 1989. Pripomenuli, že dnes si len málokto uvedomuje, že tento deň bol vlastne  spomienkou na 17. november 1939. Vtedy v Prahe do ulíc vyšli tisíce študentov, ktorí protestovali proti nacistickej okupácii a zastreleniu študenta medicíny Jana Opletala. Deviatich vodcov protestnej akcie popravili, viac ako 1200 študentov deportovali do koncentračných táborov a v noci zo 16. na 17. novembra 1939 zatvorili všetky vysoké školy. O dva dni v Londýne vyhlásili 17. november ako Medzinárodný deň študentstva. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. Medzi významné osobnosti Nežnej revolúcie patria Alexander Dubček, Václav Havel, Milan Kňažko a Ján Budaj. Žiaci si pozreli autentické obrázky  z námestí, kde sa konali manifestácie, ktoré boli plné emócií.  Po prezentácii nasledovala  diskusia, v ktorej pán učiteľ Mgr. Marián Bezák žiakom vysvetlil význam symbolov Nežnej revolúcie. Žiaci diskutovali o tom, aký význam má pre nich sloboda a ako si dnešní mladí ľudia vysvetľujú význam tohto slova.

      V závere tohto príjemného a poučného stretnutia si žiaci vypočuli pieseň  Marty Kubišovej Modlitba za Martu. Žiaci sa zhodli na tom, že  odkaz  Novembra 1989  je  stále aktuálny, pretože študenti vybojovali pre nás slobodu a našou povinnosťou je niesť za ňu  zodpovednosť aj v súčasnosti.

       Žiaci symbolicky poďakovali  odvážnym študentom z Novembra 1989, ktorí riskovali  svoju slobodu, aby získali slobodu pre nás všetkých. Nikdy nezabudneme na to, že aj vďaka nim dnes slobodne čítame, cestujeme a žijeme.

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • Minulosť našimi očami

     • Do galérie Minulosť našimi očami boli pridané fotografie.

      Žiaci 6.-9. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže "Minulosť našimi očami". Vyhlasovateľom je Tribečské múzeum v Topoľčanoch Žiaci výtvarne stvárnili život, kultúru a náboženstvo starého Grécka, Ríma, Egypta a Mezopotámie.

      Mgr. Ľ. Ondrušová

     • A taste of English

     • Kurz anglického jazyka

      V dňoch 4. - 5. 11. 2019 sa konal kurz anglického jazyka pre žiakov 7. - 9. ročníka. Realizuje ho lektor Alex Elwood, pôvodom z Anglicka. Žiaci majú počas 5 vyučovacích hodín možnosť počúvať a komunikovať v anglickom jazyku v prirodzenom kontexte. Kurzu sa zúčastnilo 47 žiakov. Dúfajme, že žiaci svoje nadobudnuté vedomosti budú využívať jednak na hodinách ANJ, ako aj v praxi. Cieľom tohto jednodňového kurzu je dať žiakom šancu, aby mali radosť z komunikácie v angličtine v prostredí, ktoré je uvoľnené a motivujúce. V druhom polroku plánujeme tento kurz zopakovať. 

      PaedDr. Marcela Mokrá

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Školské kolo

      V pondelok 4. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo OSJL. Znalosti zo slovenského jazyka prezentovalo 10 žiakov 9. ročníka. Prvú časť tvoril test, v druhej písomnej časti súťažiaci transformovali odborný text na rozprávku a na záver uvažovali v ústnom prejave o rôznych témach zo života. Na 3. mieste sa umiestnila Lucia Bobocká z 9. B, druhá skončila Liliana Margaréta Hubová z 9. A a najväčší počet bodov získala Martina Aneštíková z 9. C.

      Mgr. Alena Tešíková

      Mgr. Erika Muchová 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie