• Asistenti a žiaci so ŠVVP .

     • Milí rodičia žiakov so ŠVVP a tiež samotní žiaci!

      Srdečne Vás pozdravujeme v tejto ťažkej a aj zvláštnej chvíli, kedy ste sa ocitli v úlohách domácich učiteľov a žiakov, ktorí nechodia do školy.

      Napriek tomu, že sa nemôžeme stretávať osobne, na stránky Edupage a Bezkriedy chodia pravidelne domáce úlohy pre vás. 

      Týmto Vám ponúkame našu pomoc pri riešení "ťažkých" úloh a cvičení. Môžete nás kontaktovať cez správy na Edupage alebo na našich mailoch denne od 9.00 hod. do 14.00hod.

       

       

      Oľga Štrbová : strbova@zsskultetyho.sk

      Jana Košelíková : koselikovajana@gmail.com

      Michaela Šestáková: missestakova@gmail.com

      Kristína Barátová: anglictinazss@gmail.com

      Hana Dubná : hdubna@gmail.com

      Eleonóra Šimuneová : eleonorasimune@gmail.com

      Anna Martošová : annamartosova7@gmail.com

       

      Prajeme Vám veľa úspechov pri domácom učení a hlavne veľa zdravia pre celé Vaše rodiny.

      Vaše asistentky a špeciálny pedagóg  

     • Úlohy z matematiky

     • pani učiteľka Ľ. Ondrušová

      30.3.2020........učebnica strana 55/11 a 55/12a,b

      1.4.2020..........učebnica strana 55/12 c,d

      3.4.2020..........učebnica str.55,56  Rovnoramenný trojuholník

      odpísať vlastnosti z farebných rámčekov do zošita a potom cvičenie str,55/1 vypracovať

       

      učiteľka Ľ. Ondrušová

     • Milí šiestaci a siedmaci zo súkromnej školy slovenčiny

     • Ďakujem za všetky blahoželania ku Dňu učiteľov, ktoré sú pre mňa povzbudením do ďalších dní našej spoločnej práce.

      Verím, že sa snažíte využiť námety do  "súkromnej" školy. Viem, že nie všetci máte rovnaké podmienky na plnenie zadaných úloh, ale ak nemate žiadny technický problém, pracujte podľa pokynov, aby sa Vám úlohy nehromadili.   

      Úlohy a pokyny posielam aj na Bez kriedy.  

      Všetkým prajem veľa zdravia a chuti do práce.

      E. Muchová      

       

     • Podávanie prihlášok na stredné školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci, ktorí sa hlásite na stredné školy.

      V dôsledku vzniknutej situácie sa menia termíny odovzdávania prihlášok na stredné školy. 

      Žiaci, ktorí už dostali prihlášky na SŠ, dajte ich podpísať rodičom a podpíšte ich aj vy a prineste ich do školy

      v dňoch 30.3.2020 alebo 31.3.2020 od 8,00 do 10,00 hod. 

      Žiaci, ktorí ešte nedostali prihlášky na SŠ, príďte si ich vyzdvihnúť dňa 30.3.2020. Vydáme Vám ich pri hlavnom vchode do školy v čase od 8,00 do 10,00 hod. 

      Prosíme, ak máte vyplnené prihlášky a nepotrebujete pomoc, môžete prihlášku poslať poštou.

      Prosíme čo najskôr, t.j. v pondelok a utorok na adresu našej školy. 

      K lekárovi ich potvrdzovať nemusíte.

     • Prianie ku Dňu učiteľov

     • Milí kolegovia, pani učiteľky, učitelia, vychovávateľky, asistentky učiteľa a odborní zamestnanci!

      Z príležitosti krásneho sviatku „Dňa učiteľov“ Vás srdečne pozdravujem, veľmi mi chýbate v týchto časoch.

      Chcem Vám popriať hlavne veľa zdravia, síl, pokoja a povzbudiť Vás, aby sme spoločne vydržali

      a sa čo najskôr zas všetci stretli v našej škole s našimi žiakmi, ktorí mne a určite aj Vám veľmi chýbajú.

      Držte sa, prajem všetko dobré!

       

      Vaša riaditeľka školy   Mgr. Mária Bezáková

     • Výtvarná výchova

     • VYV  6. - 7.ročník

      téma: Ľudové tradície na jar / fašiangy,vynášanie Moreny, pochovávanie basy,Veľká noc,.../

      formát: A3, ľubovoľná technika

      VYV  8. - 9. ročník

      téma:Veľké mosty nad riekami

      formát:A3, ľubovoľná technika

     • Matematika - DÚ

     • Mat 6.A,B

      Učebnica strana 54/4a,b  -23.3.2020

                     strana 54/4c,d -25.3.2020

                     strana 54/8a,b -27.3.2020

     • Ruský jazyk

     • Ruský jazyk

      Milí žiaci – športovci 8.H!

      Zaskočili nás problémy a nikto nečakal, že budeme  musieť zvládať takúto situáciu, týkajúcu sa toho najcennejšieho a to zdravia. Posielam Vám pokyny na predmet Ruský jazyk:

      1. Tak ako sme sa ešte v škole dohodli, mali by ste mať už zopakovanú slovnú zásobu (slovíčka) učebnica str. 108/ lekcia 2 a str.109/ lekcia 3,4,5 a 6.
      2. Ak máte nedopísané/nevypracované dáke cvičenia vo veľkom  pracovnom  zošite, tak si ich vypracujte. (končíte str.42 – vrátane, to ste už mali mať dokončené – kontrolovali sme to, viete, čo Vám chýba...).

      V prac. zošite si ešte vypracujte cvičenia: str.45/18.1 a str. 46/18.4 (tajnička).

      1. Do malých zošitov si odpíšte z učebnice list (o pripravovanej výstave žiakov)  na str.75. Pri odpise si prosím dávajte pozor na spoje jednotlivých písmen (viete, že Vám to robí problémy).

      Naučte sa slovnú zásobu – nová lekcia -  učebnica  str.81/ žltý rámik – preložte si ich, dokážete samostatne pracovať so slovníkom.

      1. Nové učivo na týždeň od 30.3. – 3. (v prípade, ak by sme nešli do školy):

      Po zvládnutí slovíčok zo str. 81/žltý rámik, si nahlas čítajte a prekladajte text str.80 a 81 – Na exkurzii v Moskve. Je to ťažší text, kľudne slovíčka zo začiatku aj slabikujte... Naozaj čítajte nahlas, aby ste sa počuli...   Gramatiku si vysvetlíme po príchode do školy.

      Verím, že všetko zvládnete. Viem, že Vám chýba šport, ale musíte vydržať.

      Prajem Vám  a Vašim blízkym veľa zdravia. Teším sa na stretnutie v škole.

      Vaša uč. Mgr. Renáta Sedlárová

       

     • Úlohy z informatiky

     • Pre všetkých žiakov 3. -  8. ročníka

      Úloha pre žiakov 7. a 8. ročníka:

      V Microsoft Excel vytvor svoj vlastný rozvrh hodín. Využi zlučovanie a podfarbenie buniek. Tabuľku hrubo orámuj a spestri obrázkom.

      Každý predmet - bunku v exceli vyplň inou farmou (napr. MAT máte 4 hodiny za týždeň, tak všetky MAT budú jednou farbou, atď...)

      poznámky pre žiakov 7. a 8. ročníka: INF_pre_7_a_8_rocnik.doc a pri operačnom systéme máte vytvoriť aj prezentáciu.

      pošlite na malis@zsskultetyho.sk

       

      Úloha pre 5. a 6. ročník:

      Žiaci 5.a 6. ročníka, vytvorte peknú prezentáciu v MS PowerPoint v rozsahu 5-10 slidov, o Veľkej noci, tradíciach v našom regióne. Hlavne použite rôzne typy písma a vložte obrázky, pohrajte sa s tým.

      pošlite na malis@zsskultetyho.sk

       

      Úloha pre žiakov 3. a 4. ročníka:

      Nájdite na internete, čo je to internet a čo je to email.  V programe MS Word prepíšte poučku ktorú nájdete, precvičíte si písanie na PC a uložíte si to na USB a prinesiete potom. Ak sa posnažíte, určite vložíte do wordu aj pekné obrázky. Text nemá byť dlhý, stačí poučka a zaujímavosť. Tretiaci to nemusia posielať na email.

      Žiaci 4. ročníka, ktorí sme už mali používanie e-mailu, tak mi to pošlite na: malis@zsskultetyho.sk

       

       

      Úlohy pre šikovných a na pokračovanie: skúste sa naučiť Kreslenie_vo_Worde.ppt

       

      Verím, že to zvládnete a čas trávený na PC a nete využijete aj na učenie. Určite to zvládnete! Držte sa.

      S pozdravom pán učiteľ Máliš.

       

       

       

       

       

     • Slovenský jazyk 6. a 7. ročník

     • SLOVENSKÝ JAZYK 6. a 7. ročník 

       

      Milí moji šiestaci a siedmaci

      kto z nás by si bol pomyslel, že sa ocitneme v situácii, ktorá je pre nás všetkých úplne nová. Osobný kontakt nám bude veľmi chýbať, ale urobme spoločne všetko, čo je v našich silách.

      Snažte sa čo najviac pracovať sami a bez donucovania rodičmi, oni toho majú naozaj veľa. Musia sa predsa postarať o jedlo, Vašu bezpečnosť a o chod celej domácnosti. Uľahčite im to a odmeňte ich každý deň  úsmevom a  obyčajným, ale zázračným ĎAKUJEM.

      Ponúkam Vám možností, ako nadobúdať nové vedomosti a nezabudnúť na to, čo už vieme.

      1.Otvorte si doma Vašu "Súkromnú školu". Využite svoju kreativitu a fantáziu a na dvere svojej izby či na pracovný stôl si napíšte jej názov, vymyslite a nakreslite logo.

      Predstavte si, že ste riaditeľ, učiteľ, žiak v jednej osobe. Teda -  tri v jednom. Vytvorte si školský poriadok "šitý na mieru".

      2.Napíšte si / písaným písmom, aby ste nezabudli tvary písmen /  denný harmonogram - režim dňa.

      Začnite od momentu, kedy vstanete, až po uloženie sa na nočný spánok. Nezabudnite na hygienu, čas jedla,   oddych, prechádzky , cvičenie, pomoc v domácnosti, pomoc s učením mladším súrodencom...

      3. Vyrobte si domáci rozvrh hodín. Striedajte vyučovacie predmety, venujte aspoň 4 hodiny denne súkromnej škole. Vymyslite si aj "zvonenie", napr. Vašu obľúbenú hudbu. A nepýtajte sa počas vyučovania na WC.

       4.Čítajte, čo Vás baví, my sme museli čítať, čo nás nebavilo.

      Rodičia sa potešia, keď každý večer prečítate malému súrodencovi rozprávku na dobrú noc. Alebo si čítajte navzájom na striedačku, ale podmienka je: NAHLAS! 

      5. Píšte si pravidelne denník, čo ste prežili, ako sa Vám darilo, čo ste sa nové naučili, komu ste urobili radosť....jednoducho -  všetko. Denník využijeme pri písaní slohovej práce.

      6. Určite máte doma rôzne knihy s doplňovačkami a gramatickými úlohami aj so správnymi odpoveďami.

      7. Zistila som, že mnohí dokážete umelecky spracovať rôzne témy prozaickou alebo básnickou formou.

      Len smelo do toho! Budem rada čítať Vaše príbehy alebo básničky.

      8. Z učebnice slovenského jazyka si pomaly a bez chýb odpisujte poučky, čítajte s porozumením a pokúste sa vypracovať cvičenia, v ktorých využijete, čo ste sa naučili. Nečakajte, že hneď všetci všetko pochopíte.

      Opakujte si, čítajte pomaly, skúšajte...

      9. V učebnici literatúry si prečítajte  ukážky a do zošitov si vypracujte obsah.

      Ak mi ešte niečo napadne, dám Vám vedieť.

      Prajem Vám aj rodičom hlavne veľa zdravia, chuti do práve, trpezlivosti a optimizmu.

      Uč. Erika Muchová

       

       

       

       

       

     • Chémia

     • Milí žiaci, učivo a úlohy z chémie pošlem raz na týždeň  na EduPage, treba si učivo prečítať a napísať poznámky + vypracovať úlohy podľa pokynov. 

      S pozdravom p.uč. Mgr. Ivana Martinčeková. 

     • Biológia

     • BIOLÓGIA 

      Milí žiaci!

      Srdečne Vás pozdravujem a prajem hlavne veľa zdravia. 

      Určite ste postrehli, že na portál www.bezkriedy.sk som Vám začala posielať jednotlivé učivá podľa rozvrhu. Prosím Vás, aby ste si vždy informácie stiahli a pracovali podľa pokynov, ktoré tam budu uvedené. Ak by bol problém s prihlásením sa na portál, napíšte mne, alebo svojmu triednemu učiteľovi.

      Aj takýmto spôsobom sa učíte zodpovednosti, ktorá je v súčasnosti dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. 

      Vaša učiteľka biológie, Mgr. Michaela Fliegová 

     • Pokyny pre domácu prácu žiakov v období 3/ 2020

     • Nemecký jazyk

      Pokyny pre domácu prácu žiakov v období 3/ 2020

       

      Meno učiteľa : Mgr. Zuzana Snopová

      Vyučovací predmet : Nemecký jazyk

       

      Milí žiaci,

      keďže  nikto z nás momentálne nevie, kedy sa opäť uvidíme a budeme môcť pracovať spoločne v škole, zasielam vám odporúčanie pre domácu prípravu.

      Prvú časť práce tvorí opakovanie predchádzajúceho učiva, druhá časť obsahuje nové učivo.

      Gramatiku nájdete vzadu vo vašej učebnici, taktiež slovnú zásobu. Pracujte s textom, vyhľadajte nové slovíčka a zapíšte si ich, prosím, do zošita. Každé nové učivo si precvičte v pracovnom zošite, neskôr si cvičenia spolu skontrolujeme a v prípade potreby opravíme, vysvetlíme.

      Taktiež máte možnosť precvičovať svoje vedomosti z nemeckého jazyka na internetovej stránke vydavateľa našich učebníc :

      www.hueber.de/beste-freunde/lernen

      v sekcii On-line Übungen .

       

      Prajem všetkým pevné zdravie a teším sa na opätovné stretnutie! J

       

      Trieda 7A/7B /

      Tematický celok : Vzdelávanie a práca

      1. Opakovanie - Lektion 4  :  učebnica, pracovný zošit, zošit

                                               :slovná zásoba „ Predmety v škole, rozvrh hodín“

                                               : časovanie slovies „finden, sprechen, haben“

                                               : odpoveď na zápornú otázku s „doch“

                                               : predložka „am“ + deň

       

      1. Nové učivo – Lektion 5 : učebnica – strany 34-37   + gramatické strany v učebnici – od str.65

           + slovník – od str. 77

                                                : podstatné mená s neurčitým členom v nominatíve a v akuzatíve

                                                : časovanie slovesa „möchten“

                                                : slovná zásoba – „ Písacie potreby, školské pomôcky“

       

      !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                        

       

       

      Trieda 8A /8B        +         Trieda 8C/ 8H

      Tematický celok :  1.Voľný čas,  2. Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

       

      1. Opakovanie – Lektion 10 : Učebnica – strany 8-11

                                                   : časovanie slovies „ sammeln, basteln“

                                                       : časovanie nepravidelných slovies : „ lesen, treffen, fernsehen, 

                                                     laufen, fahren, tanzen“

                                                       : tvorenie rozkazovacieho spôsobu

                                                       : predložka IN + Akuzatív

       

      1. Nové učivo – Lektion 11 : Učebnica – strana 12-15 : Mein Fuß tut weh! ( Körper, Gesundheit )

                                                  : nová slovná zásoba – časti ľudského tela, choroba, bolesť, úraz....

                                                  : osobné zámená v datíve : „mir, dir“

                                                  : minulý čas = Präteritum  pri slovesách „ sein a haben“

                                                  : použitie spojky „ deshalb“ vo vete

      !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                        

       

      Trieda 9A + Trieda 9B/ 9H

      Tematický celok : Bývanie

       

      1. Opakovanie – Lektion 15 – Učebnica, str. 34-37
      • Perfektum pravidelných a nepravidelných slovies

      ( zoznam slovies vzadu v pracovnom zošite )

      • Časovanie a použitie slovies können, kennen, kennenlernen

       

      1. Nové učivo – Lektion 16 – Učebnica , str. 44-47
      • Slovná zásoba – bývanie, názvy miestností, nábytok
      • Určovanie času, časové údaje
      • Domáce zvieratá, domáci miláčikovia
      • Gramatika – Predložka „vor, nach“ + datív
      • Predložka IN+ datív, akuzatív
      • Člen „ jeder, jede, jedes“

       

      !!! Gramatika a slovná zásoba  k jednotlivým textom, dialógom a cvičeniam je vzadu v učebnici !!!

                        

       

       

     • AlfBook

     • Sprístupnenie materiálov všetkým zdarma

      https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk

      sprístupnilo pre všetkých učebné materiály zdarma.

       

      stačí aj po otvorení stránky zadáte kód: UCIMESADOMA

      webstránka: www.alfbook.sk

     • Príhovor

     • Milí žiaci, milí rodičia! Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnú situáciu z dôvodu šírenia koronavirusu COVID - 19 sme sa všetci ocitli v domácej izolácií. Nezabúdajme, že takýto dlhý čas môže ovplyvniť náš fungujúci každodenný stereotyp. Preto odporúčame všetkým žiakom našej školy, aby tento čas využili na opakovanie prebratého učiva prostredníctvom učebníc, úloh v učebniciach a pracovných zošitoch. Predpokladáme, že si toto učivo samostatne a dobrovoľne zopakujete. Odporúčame vám spolu s rodičmi prebrať z učebníc jednotlivých predmetov 2-3 nové učebné látky a spolu si vypracovať úlohy a cvičenia v nich. Pôjde o samoštudium v domácom prostredí. Počas voľných dní veľa čítajte, pozerajte v televízii náučné relácie, dokumentárne a historické relácie, ktoré určite pomôžu k rozvinutiu vedomostí. Po nástupe do riadneho pracovného tempa budeme spoločne riešiť medzery v učive a budeme sa snažiť ho spoločne dobehnúť.Metodiku a spôsoby si nastavíme v spolupráci so všetkými pedagógmi našej školy. Viem, že nesklamete a veľký "BUM" v sladkom ničnerobení pomaly samy od seba nahradite uvedomelým samoštudiom. Možne je využiť zadané úlohy prostredníctvom aplikácie Bez kriedy a využiť prístup k testom Alf, ktoré vám po konzultácií zadajú pedagógovia. Všetkým vám želám, aby ste sa znova zdraví vrátili do školských lavíc.

      Vaša pani riaditeľka a kolektív pedagógov našej školy!

     • Úlohy pre žiakov

     • Milí rodičia, žiaci, ak hľadáte úlohy, sledujte si prosím edupage, kde Vám môžu učitelia posielať úlohy a pracovné listy cez správu, alebo využívajte portál bezkriedy.sk, kde ak nemáte heslo,postupujte nasledovne:

      Vaša škola má zabezpečený prístup do Digitálnej učebnice na portáli www.bezkriedy.sk . V súčasnosti sa v nej nachádza vyše 43.000 najlepších materiálov od pedagógov z Virtuálnej knižnice, rozdelených podľa ročníkov, predmetov a tematických celkov. Digitálna učebnica je skvelý pomocník pri domácej výučbe žiakov, ktorí sa z dôvodu karantény nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby. Nevyžaduje žiadnu aktivitu ani nadprácu učiteľa a v súčasnosti ju používa ako obľúbený doplnok prezenčnej výučby vyše 100.000 žiakov.Nie všetci žiaci Vašej triedy sú na portáli zaregistrovaní. Kód pre Vašu triedu je:gfmHhWpPrepošlite prosím tento kód rodičom žiakov Vašej triedy, ktorí ho použijú pri registrácii svojich detí do Digitálnej učebnice na wwww.bezkriedy.sk . A to je všetko, čo je potrebné vykonať Ďakujeme Vám za spoluprácu a prajeme Vám pekný deň.Zuzana ValušováKomensky s.r.o.

       

      alebo využite portál https://programalf.com/alf/sk/

       

      alebo www.taktik.sk - tiez sprístupnili úlohy online zdarma

      www.viemeposlovensky.sk, 

       

      www.kozmix.sk a www.fenomeysveta.sk a ine....

     • Oznam ozatvorení školy RÚVZ v Topoľčanoch

     • Oznam o zatvorení školy RÚVZ v Topoľčanoch

      Od zajtra, t.j. 12.3.2020 do odvolania sa zatvára škola z dôvodu nárastu respiračných ochorení cca 30% chýbajúcich žiakov.

      RÚVZ bude informovať, kedy sa prevádzka školy znovu obnoví. Potrebné je sledovať webovú stránku školy a vývesku na hlavnej budove školy.

      Všetci stravníci budú hromadne odhlásení z obedov.

      Zajtra t.j. 12. 03. 2020 od rána 6,00 h. podľa potreby, bude jeden deň v prevádzke ŠKD pre tie deti, ktoré by nemali kam rodičia dať. 

      Od piatku 13. 03. 2020 už ani ŠKD nebude fungovať. Kto príde zajtra do ŠKD musí si priniesť väčšiu desiatu z dôvodu nefungujúcej ŠJ - nebude od 8,00 - 12,00 elektrina. 

       

     • Skrátené vyučovanie

     • Skrátené vyučovanie 40 minútové hodiny

      Riaditeľstvo školy na základe opatrení z mesta Topoľčany vyhlasuje od 11.3.2020 skrátené vyučovacie hodiny na 40 mninútové. Popoludňajšie krúžky sú pozastavené a vydávanie obedov v školskej jedálni bude v čase od 11,00 do 13,00 hodiny. Toto platí do odvolania. 

     • Darujte nám 2% z dane

     • skultetyho2019.pdf - tlačivo predvyplnené tu.

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

       

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie