• Zber papiera

     • Obnovili sme zber papiera

      Vážení rodičia, milí žiaci, naša škola opäť od 9.3.2020 obnovila zber papiera. Žiaci aj rodičia môžu papier znovu nosiť do školy ako doposiaľ pánovi školníkovi a hlásiť triednym učiteľom.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín - školské kolo boli pridané fotografie.

      Dňa 3.3.2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa 11 žiakov s nasledovným umiestnením.

      II.kategória/5.-6.ročník/ - próza –            1.miesto – Marco Majgot – 5.B

                                                                         2.miesto – Dominika Šatkivská – 5.A

                                                                         3.miesto – Michaela Matejovičová – 5.A

                                                      - poézia –   1.miesto – neudelené

                                                                          2.miesto – Ema Mokošová – 6.B

                                                                          3.miesto – Nina Kontratjuková – 5.B

      III.kategória/7.-9.ročník/ - próza –            1.miesto – neudelené

                                                                          2.miesto – Michal Fráter – 8.H

                                                                          3.miesto Soňa Sitárová – 7.B

                                                       - poézia –  1.miesto – Tasia Liana Martošová – 7.B

                                                                           2.miesto – neudelené

                                                                           3.miesto – neudelené

      Do obvodného kola postupuje Marco Majgot, Tasia Liana Martošová a Marianna Majgotová, ktorá postupuje ako minuloročná účastníčka okresného kola. Výhercom gratulujeme!

       

      Mgr. Alena Tešíková

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • skola@zsskultetyho.sk
   • malis@zsskultetyho.sk
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie