• Lyžiarsky kurz LVVK sa presúva!

     • Lyžiarsky kurz, ktorý mal začať 8.1. 2023 sa presúva z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok. Náhradný termín bude zverejnený v závislosti od predbežných predpovedí počasia. Rodičov prosíme, aby si zatiaľ nepožičiavali lyže a výstroj na LVVK.

     • OZNAM

     • Žiaci, ktorí mali zajednané lyže si ich môžu prísť zobrať zajtra t.j. 22. 12. 2022 od 9,00 do 11,00 h. do školy. Viac lyží na požičianie už nie je. 

     • OZNAM pre žiakov

     • Žiaci, ktorí majú záujem o zapožičanie školských lyží, môžu prísť zajtra t. j. 20. 12. 2022 a vo štvrtok 22. 12. 2022 do školy od 9,00 do 11,00 h. za pánom učiteľom Mgr. M. Lovičkom /tel. č. 0908440578/, ktorý im lyže zapožičia. 

     • Chrípkové prázdniny

     • Na základe dnešného monitoringu zisťovania chorobnosti a respiračných ochorení žiakov pokračuje prerušenie vyučovania podľa rozhodnutia RÚVZ do vianočných prázdnin.

      Žiaci nastúpia na riadne vyučovanie po vianočných prádzninách dňa 9.1.2023.

      Všetkým prajeme skoré uzdravenie a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

     • OZNAM

     •  

      Na základe dnešného monitoringu zisťovania chorobnosti a respiračných ochorení žiakov pokračuje prerušenie vyučovania podľa rozhodnutia RÚVZ do odvolania. 

      V nedeľu, 18.12.2022, sa spustí monitoring zisťovania chorobnosti žiakov na základe nariadenia RÚVZ v Topoľčanoch do 15,00 hod. Následne po vyhodnotení RÚVZ v Topoľčanoch rozhodne o pokračovaní prerušenia vyučovania alebo obnovenia vyučovacieho procesu.

       

      Rozhodnutie tu: rozhodnutie.pdf

     • Oznam jedáleň a ŠKD

     • Prosíme rodičov, aby neplatili stravu a školský klub detí na rok 2023 (dopredu na január, ...), ale aby tieto platby uskutočnili až po novom roku, nakoľko sa kalendárny rok účtovne uzatvára ku koncu decembra a platby za jedáleň sa budú upravovať od januára. Ďakujeme za pochopenie. 

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje, že v stredu 07. 12. 2022 aj naďalej pokračujú 40-minútové vyučovacie hodiny.

      Rozhodnutím RÚVZ v Topoľčanoch sa prerušuje vyučovanie na 1. aj 2. stupni od štvrtka 08. 12. zatiaľ do utorka 13. 12. 2022 a zároveň aj prevádzka ŠKD z dôvodu mimoriadne zvýšeného nárastu chrípkových a respiračných ochorení. 

      Bližšie informácie je potrebné sledovať na webovej stránke školy.

       

     • Červené stužky

     • Na našej škole sa dňa 1.decembra  konala  kampaň Červené stužky, ktoré  sú  symbolom boja proti AIDS.

       Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým. Zameraná je na  zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS. Žiaci z 9.B triedy  Ema Mokošová, Patrik Peterka a  Jakub Valent  v  jednotlivých triedach porozprávali o kampani zameranej na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s AIDS. Na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Žiaci sa v triedach zapojili  do kampane pripnutím červené stužky.

       Ďakujeme za podporu kampane.

     • Sviatok sv. Mikuláša

     • Každý rok sa v našej škole na sviatok sv. Mikuláša  rozžiaria detské očká radosťou a prekvapením. Opäť prišiel ten deň, ktorý značí, že Vianoce sú za dverami. Práve  sviatok sv. Mikuláša je dňom, na ktorý netrpezlivo čakajú všetky deti. Každé z nich dúfa, že opäť po roku bude obdarované najlepšími sladkosťami. Na návštevu sv. Mikuláša, anjela a čerta  sa žiaci v triedach  dôsledne pripravili.  Zarecitovali pekné básne,  zaspievali piesne a koledy, ktoré potom  odmenil svätý Mikuláš sladkými darčekmi. Rozlúčil sa so žiakmi  a už sa ponáhľal do sveta, aby obdaril aj  všetky deti, ktoré boli počas celého roka dobré a poslušné. 

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • PROJEKT KARATE - 2.C

     • Aj žiaci 2.C " ochutnali" tréning v bojovom umení " Karate " s pánom trénerom Tomášom.

      Ďakujeme za super skúsenosť :-)

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho oznamuje, že aj naďalej pokračujú 40-minútové vyučovacie hodiny (do utorka) z dôvodu zvýšeného nárastu chrípkových a respiračných ochorení. 

      V pondelok bude Mikuláš - 1. stupeň sa bude učiť 4 hodiny a 2. stupeň bude mať 5 hodín. Krúžková činnosť zostáva naďalej zrušená. Obedy v ŠJ sa vydávajú do 13,15 h.

      O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať. 

       

     • ZBER PAPIERA

     • Od pondelka 28. 11. do piatka 09. 12. 2022 prebieha na našej škole zber papiera. Prinesený papier treba odvážiť, množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi a vložiť do kontajnera, ktorý je umiestnený pred hlavným vchodom budovy školy. Po ukončení zberu bude vyhodnotenie, kde budú odmenení jednotlivci aj trieda, ktorá prinesie najviac kg papiera. 

     • Oznam

     • Z dôvodu nárastu chrípkových a respiračných ochorení a zvýšenia počtu chýbajúcich žiakov sa mení organizácia vyučovania - vyučovacie hodiny sa skracujú na 40 minút a ruší sa popoludňajšie vyučovanie - krúžková činnosť. Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,15 h.

      Realizácia ŠKD je bez zmeny, prosíme však rodičov, vyzdnihnúť svoje deti čo najskôr. Tieto zmeny sú platné do konca týždňa. Prípadné organizačné zmeny budú na budúci týždeň oznámené v dostatočnom predstihu. 

      Tieto organizačné zmeny sme konzultovali s RÚVZ v Topoľčanoch. 

     • Korčuliarsky kurz s triedou 1. B

     • Žiaci 1. B absolvovali korčuliarsky kurz. Po týždni výcviku získali mnoho športových zážitkov. Poďakovanie patrí trénerom za ich trpezlivosť a za vytvorenie kladného vzťahu k športu.

     • Okuliare pre AFRIKU

     • V dňoch 14. 11. – 9. 12. 2022 prebieha na našej škole zbierka starých, nepotrebných dioptrických okuliarov pre ľudí až v ďalekej Afrike. Žiaci majú možnosť priniesť  do školy okuliare, ktoré už doma nikto nepotrebuje. Všetky vyzbierané okuliare zabalíme a doručíme na adresu detskej organizácie FÉNIX, kde budú okuliare odborne vyčistené, premerané a následne odoslané do rozvojových krajín ľuďom, u ktorých často práve darované okuliare rozhodujú o tom, či budú mať možnosť zamestnať sa a uživiť svoju rodinu.

      Niekedy aj taká drobnosť ako nepotrebné okuliare môže niekomu zásadným spôsobom zmeniť život k lepšiemu……

      Vopred ĎAKUJEME!

     • Divadelné predstavenie SMOLIARI

     • Dňa 15.11.2022 sa žiaci 5.B, 5.C a 6.C v rámci literárnej výchovy zúčastnili divadelného predstavenia Smoliari v kinosále nášho mesta. Vo svetoznámom muzikálovom predstavení sa predviedli talentovaní žiaci Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Žiaci mohli na vlastné oči vidieť a vnímať umenie v plnom rozsahu, a to tanec, hudbu, herectvo a živý orchester pod taktovkou hudobníka, pedagóga a dirigenta Mila Suchomela, ktorý dodal celému predstaveniu výnimočnú autenticitu. Muzikál bol nabitý energiou, dynamikou. Išlo o úplne nové choreografie, atraktívne svetelné dizajny a neobyčajné herecké výkony mladých talentovaných žiakov. Ako čerešničkou na torte bolo účinkovanie Gréty Švercelovej, bývalej poprednej slovenskej operetnej speváčky a herečky, ktorá je pedagogičkou topoľčianskeho konzervatória. Na výtvarnej stránke inscenácie sa podieľali aj študenti Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, ktorí sa stali aj spoluautormi scény a kostýmov.
      Predstavenie malo veľký úspech, ktorý bol sprevádzaný neutíchajúcim potleskom na záver.

      Mgr. Zuzana Jánošová a kolegovia

     • B.S.Timrava: Rozsobáše

     • Divadelné predstavenie DAB Nitra

      Trieda:IX.B Adaptácia piatich doposiaľ nezdivadeľnených poviedok B.S.Timravej nám na pôdoryse vzťahov a konfliktov prameniacich z majetkových sporov a dobových konvencií s osobitým humorom vykresila podstatu slovenskej nátury.Presná Timravina charaktokresba postáv vytvára pôsobivý základ pre rozkrývanie slovenskej nátury okorenený typickým Timraviným sarkastickým humorom.Vcelku veľmi vydarené divadelné predstavenie,ktoré aj mladým ľuďom má čo povedať aj dnes a dáva priestor zamyslieť sa nad skutočnými ľudskými hodnotami a významom fungujúcej rodiny v živote každého z nás.

      Dubná H.

     • Jánošík - príbeh vraha?

     • Divadelné predstavenie- Divadlo P.O.Hviezdoslava, Bratislava

      Triedy VII.A,VII.B Jánošík je v dnešnom chápaní mýtická postava,ktorá vznikla cez literatúru v 19.str. Divadelná inscenácia nám predstavila osudy tohto slovenského národného hrdinu v novom svetle na základe autentických dobových materiálov. Zároveň sme dostali aj odpovede ako Jánošíka vnímali štúrovci,koľko síl ich stálo vytvoriť zo zbojnika legendu.Mnohí divadelní kritici označujú žánrovo túto hru za,,grotesku o nás a o našej dobe,,ktorá sa odohrávala už pred 300 rokmi.

      Mgr. Hana Dubná

     • A TASTE OF ENGLISH

     • Po dvojročnej prestávke - covidovej sme opäť obnovili kurzy v anglickom jazyku "A Taste of English". Je to jednodňový kurz vedený anglickým lektorom Alexom Elwoodom. Je zameraný na komunikáciu, hry a aktivity v anglickom jazyku. Kurzu sa v dňoch 7. a 8. novembra 2022 zúčastnili žiaci 8. ročníka v počte 35 žiakov. Ďalšie kurzy budú prebiehať koncom novembra pre deviatákov a siedmakov a v januári pre šiestakov. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie