• ZBER PAPIERA

     • Od pondelka 28. 11. do piatka 09. 12. 2022 prebieha na našej škole zber papiera. Prinesený papier treba odvážiť, množstvo nahlásiť triednemu učiteľovi a vložiť do kontajnera, ktorý je umiestnený pred hlavným vchodom budovy školy. Po ukončení zberu bude vyhodnotenie, kde budú odmenení jednotlivci aj trieda, ktorá prinesie najviac kg papiera. 

     • Oznam

     • Z dôvodu nárastu chrípkových a respiračných ochorení a zvýšenia počtu chýbajúcich žiakov sa mení organizácia vyučovania - vyučovacie hodiny sa skracujú na 40 minút a ruší sa popoludňajšie vyučovanie - krúžková činnosť. Obedy v ŠJ sa budú vydávať do 13,15 h.

      Realizácia ŠKD je bez zmeny, prosíme však rodičov, vyzdnihnúť svoje deti čo najskôr. Tieto zmeny sú platné do konca týždňa. Prípadné organizačné zmeny budú na budúci týždeň oznámené v dostatočnom predstihu. 

      Tieto organizačné zmeny sme konzultovali s RÚVZ v Topoľčanoch. 

     • Korčuliarsky kurz s triedou 1. B

     • Žiaci 1. B absolvovali korčuliarsky kurz. Po týždni výcviku získali mnoho športových zážitkov. Poďakovanie patrí trénerom za ich trpezlivosť a za vytvorenie kladného vzťahu k športu.

     • Okuliare pre AFRIKU

     • V dňoch 14. 11. – 9. 12. 2022 prebieha na našej škole zbierka starých, nepotrebných dioptrických okuliarov pre ľudí až v ďalekej Afrike. Žiaci majú možnosť priniesť  do školy okuliare, ktoré už doma nikto nepotrebuje. Všetky vyzbierané okuliare zabalíme a doručíme na adresu detskej organizácie FÉNIX, kde budú okuliare odborne vyčistené, premerané a následne odoslané do rozvojových krajín ľuďom, u ktorých často práve darované okuliare rozhodujú o tom, či budú mať možnosť zamestnať sa a uživiť svoju rodinu.

      Niekedy aj taká drobnosť ako nepotrebné okuliare môže niekomu zásadným spôsobom zmeniť život k lepšiemu……

      Vopred ĎAKUJEME!

     • Divadelné predstavenie SMOLIARI

     • Dňa 15.11.2022 sa žiaci 5.B, 5.C a 6.C v rámci literárnej výchovy zúčastnili divadelného predstavenia Smoliari v kinosále nášho mesta. Vo svetoznámom muzikálovom predstavení sa predviedli talentovaní žiaci Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Žiaci mohli na vlastné oči vidieť a vnímať umenie v plnom rozsahu, a to tanec, hudbu, herectvo a živý orchester pod taktovkou hudobníka, pedagóga a dirigenta Mila Suchomela, ktorý dodal celému predstaveniu výnimočnú autenticitu. Muzikál bol nabitý energiou, dynamikou. Išlo o úplne nové choreografie, atraktívne svetelné dizajny a neobyčajné herecké výkony mladých talentovaných žiakov. Ako čerešničkou na torte bolo účinkovanie Gréty Švercelovej, bývalej poprednej slovenskej operetnej speváčky a herečky, ktorá je pedagogičkou topoľčianskeho konzervatória. Na výtvarnej stránke inscenácie sa podieľali aj študenti Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch, ktorí sa stali aj spoluautormi scény a kostýmov.
      Predstavenie malo veľký úspech, ktorý bol sprevádzaný neutíchajúcim potleskom na záver.

      Mgr. Zuzana Jánošová a kolegovia

     • B.S.Timrava: Rozsobáše

     • Divadelné predstavenie DAB Nitra

      Trieda:IX.B Adaptácia piatich doposiaľ nezdivadeľnených poviedok B.S.Timravej nám na pôdoryse vzťahov a konfliktov prameniacich z majetkových sporov a dobových konvencií s osobitým humorom vykresila podstatu slovenskej nátury.Presná Timravina charaktokresba postáv vytvára pôsobivý základ pre rozkrývanie slovenskej nátury okorenený typickým Timraviným sarkastickým humorom.Vcelku veľmi vydarené divadelné predstavenie,ktoré aj mladým ľuďom má čo povedať aj dnes a dáva priestor zamyslieť sa nad skutočnými ľudskými hodnotami a významom fungujúcej rodiny v živote každého z nás.

      Dubná H.

     • Jánošík - príbeh vraha?

     • Divadelné predstavenie- Divadlo P.O.Hviezdoslava, Bratislava

      Triedy VII.A,VII.B Jánošík je v dnešnom chápaní mýtická postava,ktorá vznikla cez literatúru v 19.str. Divadelná inscenácia nám predstavila osudy tohto slovenského národného hrdinu v novom svetle na základe autentických dobových materiálov. Zároveň sme dostali aj odpovede ako Jánošíka vnímali štúrovci,koľko síl ich stálo vytvoriť zo zbojnika legendu.Mnohí divadelní kritici označujú žánrovo túto hru za,,grotesku o nás a o našej dobe,,ktorá sa odohrávala už pred 300 rokmi.

      Mgr. Hana Dubná

     • A TASTE OF ENGLISH

     • Po dvojročnej prestávke - covidovej sme opäť obnovili kurzy v anglickom jazyku "A Taste of English". Je to jednodňový kurz vedený anglickým lektorom Alexom Elwoodom. Je zameraný na komunikáciu, hry a aktivity v anglickom jazyku. Kurzu sa v dňoch 7. a 8. novembra 2022 zúčastnili žiaci 8. ročníka v počte 35 žiakov. Ďalšie kurzy budú prebiehať koncom novembra pre deviatákov a siedmakov a v januári pre šiestakov. 

     • Tanečné vystúpenie "Old school brothers"

     • Dňa 27. októbra 2022 sa konalo v telocvični školy tanečné vystúpenie profesionálnej tanečnej skupiny "Old School Brothers", ktorá sa venuje hip hopovým tanečným štýlom - Poppin´, Lockin´, Break dance už viac ako 20 rokov. Tanečníci sa prezentujú vlastným, jedinečným umeleckým spôsobom, čím vytvárajú dokonalú peformance aj pre toho najnáročnejšieho diváka.

      Žiakom predviedli zopár svojich tanečných zostáv a tiež ich zapojili do tanca, ba dokonca aj do tanečného súboja, v ktorom si mohli "vytancovať" nejakú výhru. 

       

     • Olympiáda zo SJL - školské kolo

     • Dňa 13.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo  OSJL. Zúčastnili sa deviati žiaci z 9.A a 9.B triedy.

      Žiaci súťažili v troch častiach :     1.online test

                                                           2.transformácia textu

                                                           3.rečnícky prejav

      1.miesto a postup do okresného kola získal Patrik Peterka z 9.B triedy

      2.miesto – Dominik Ďurák,9.B

      3.miesto – Laura Patrizia Marini,9.A

      Výhercom blahoželáme a Patrikovi Peterkovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

       

      Mgr.A.Tešíková

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

     • Medzinárodný deň školských knižníc sa konal 24. októbra 2022. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls v roku 1999 prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. V tomto školskom roku sa  zrealizoval na tému "Ako máme radi našu školskú knižnicu.“ Školská knižnica, ktorá je srdcom našej školy otvorila dvere naším prváčikom. Žiaci deviateho ročníka pripravili program s aktivitami pre žiakov na podporu kreatívneho čítania.  Na pripravené otázky prváčikovia vedeli odpovedať rozprávky poznali , vedeli opísať hlavne postavy a svojich obľúbených hrdinov radi napodobňujú. Žiaci prežili príjemné popoludnie s rozprávkovými knihami. Mgr. Dagmar Rumanová.

     • Imatrikulácia prvákov

     • Deň 20. október 2022 bol výnimočný, krásny, ale určite aj vytúžený pre najmladších žiakov našej školy.

      Po slávnostnom sľube, obdržaní "Preukazu prváka" boli slávnostne pasovaní za žiakov školy.

      Prijali ich najstarší a najväčší kamaráti - deviataci, ktorí sa na celý školský rok stávajú ich "krstnými rodičmi". 

      Prajeme vám, aby sa táto slávnosť všetkým vryla do pamäti ako veľký zážitok. 

     • Zmysluplné využitie prestávok a efektívne vyučovanie

     • V škole máme od začiatku šk. roka 2022/2023 relaxačno-oddychovú zónu v priestoroch hornej chodby. Počas prestávok našla zmysluplné využitie. Sú tam oddychové vaky, taburetky, stolíky, multimediálne zariadenie a interaktívny displej, ktorý obsahuje 104 vzdelávacích, ale aj hrových testov. Zónu sme vybavili detskými hrami" "Človeče, nehnevaj sa", šachmi, dominom, rubikovými kockami a antistresovými omaľovánkami.

      V skrinke sú umiestnené časopisy a knihy. Deti v tejto zóne objavili možnosť vhodného trávenia prestávok, ale aj krátenia času na krúžky. Zóna má aj didaktické využitie. Učitelia prešli vzdelávaním ako multimediálne zariadenia využiť na riadnych vyučovacích hodinách.

      Inovovať vyučovací proces sa dá aj hravou formou. Prajeme všetkým bohaté a zmysluplné využitie zóny.

      Ďakujeme Rade rodičov, ktorá sa podielala a spolufinancovala tieto multimediálne zariadenia, ktoré majú slúžiť na obohatenie vyučovanie. 

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Najlepšia trieda : 5.B vyzbierala 405 kg

      Žiaci v jednotlivých triedach vyzbierali spolu : 2764,5 kg

      1. Martinček Šimon 6.A vyzbieral 210 kg

      2. Michal Janega 2.B vyzbieral 168 kg

      3. Ema Gašparíková 4.C vyzbierala 150 kg

      4. Natália Aberštíková 2.B vyzbierala 128 kg

      5. Linda Mičudová 5.B  vyzbierala 126 kg

      6. Monika Kopčeková 5.C vyzbierala 125 kg

      7. Ema Mokošová 9.B vyzbierala 110 kg

      8. Kotešovská Ema 5.A vyzbierala 103 kg

      9. Mikulová Vanessa 5.A vyzbierala 102 kg

      10. Filip Valašek 4.C vyzbieral 88,9 kg

     • Svetový deň zvierat - Poďakovanie

     • Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom školy, rodičom a deťom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do aktivít počas 04. 10. 2022 a taktiež všetkým, ktorí prispeli svojím darom do finančnej či materiálnej zbierky pre OZ Topoľčianske packy - karanténna stanica.

      Našim spoločným úsilím sa podarilo vyzbierať 160€ a množstvo krmiva, hračiek, uterákov a iných potrebných vecí pre obyvateľov karanténnej stanice.

       

      "Musíme hovoriť v mene tých, ktorí nevedia hovoriť za seba." - Peter Singer

       

      ĎAKUJEME!

      Text a foto: Mgr. Zuzana Snopová, PaedDr. Jana Podmanická 

     • Príbeh hudby 2022

     • Už po 4-krát sa celá naša škola zapojila do live koncertu "Príbeh hudby".

      Dňa 23. 09. 2022 o 10,30 h. sme celá škola vo svojich triedach sledovali tohtoročný koncert. Na koncerte zaznela svetová premiéra skladby "Na Svišťovom štíte", ktorú exkluzívne pre "Príbeh hudby" skomponovala hudobná skladateľka Haimonie Balgavá, ktorá za skladbu "Zvuky džungle" získala ocenenie na medzinárodnej skladateľskej súťaži GENERACE 2021.

      Znova to bol umelecký zážitok pre žiakov aj pedagógov, vypočuť si aj vážnu hudbu a spoznať mladú hudobnú skladateľku. 

     • Výlet za odmenu do ATLANTIS Levice

     • Najlepší žiaci školy sa zúčastnili  školského výlet za najlepší prospech a vzorné správanie.

      Na výlet so žiakmi sme išli 3.10. 2022 a navštívili sme spolu  ATLANTIS CENTER v Leviciach.  Žiaci mali možnosť uvidieť aj zažiť veľa zábavy, taktiež interaktívne programy od výmyslu sveta.

      Dozvedeli sa množstvo užitočných informácií z interaktívnych programov si naši žiaci mohli vyskúšať fyziku v praxi na viac ako 70 interaktívnych exponátoch.  Pre žiakov bol   pripravený aj jedinečný 9D simulátor, ale aj bublinový raj. Žiaci prežili príjemný deň a už teraz sa snažia byť najlepšími, aby sa výlet mohli zopakovať.     

     • 4. október – Svetový deň zvierat - mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat

     • Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočinku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.


      Hlavnými myšlienkami Svetového dňa zvierat sú :

      • Oslava života zvierat v každej podobe,
      • Oslava vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat,
      • Pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote - od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú,
      • Uvedomenie si mnohorakého spôsobu, kým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.

      World Animal Day prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením aj pre ne…../Enviroportal 2022/

      Pri príležitosti Svetového dňa zvierat si aj naša škola pripravila niekoľko aktivít, prostredníctvom ktorých môžeme vyjadriť našu lásku k zvieratám a uvedomenie si dôležitosti existencie rôznych živočišnych druhov a ich ochrany na našej planéte……

      Isto každý z nás nájde vo svojej skrini či v šatníku nejaké oblečenie so zvieracím motívom,  obrázkom ľubovoľného zvieratka, či so zvieracím vzorom ……A práve takýmto oblečením si môžeme v utorok – 4. 10. –pripomenúť Svetový deň zvierat a jeho význam. Už teraz sa tešíme na tento deň, počas ktorého sa budú po našich školských chodbách mihať  na vašich tričkách či mikinách obrázky psíkov, mačiek, papagájov, slonov, levov a mnohých iných kamarátov zo zvieracej ríše.

      Zaujímavé informácie o zvieratách sa budete moct dozvedieť na informačnom paneli na prízemí školy.Taktiež v utorok, počas vyučovacích hodín, isto natrafíte na aktivity a úlohy, kde budú v hlavnej úlohe naši zvierací kamaráti.

      Počas budúceho týždňa – od 3. 10. – 7. 10. 2022 - sa bude vo vestibule školy každé ráno v čase pred vyučovaním konať dobrovoľná materiálna a finančná zbierka na pomoc Karanténnej stanici v Topoľčanoch, ktorá sa stará o opustené, zanedbávané, týrané psy a mačky. Svojím dobrovolným finančným príspevkom či prinesením kvalitných granúl, piškót a iných dobrôt, hračiek pre psy, nepotrebných obojkov, vodidiel, pelieškov, uterákov, prikrývok,……môžete prispieť k zlepšeniu starostlivosti o zvieracích kamarátov v našom meste.

      Nezabúdajme na myšlienku A. de S. Exupéryho, ktorá odznela v knihe Malý princ:

      „ Za všetko , čo si si k sebe pripútal, sa stávaš zodpovedným…“

      Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapoja do našich aktivít a taktiež všetkým, ktorí  sa voči  zvieratám správajú    s rešpektom a starajú sa o ne s láskou  ĎAKUJEME!

     • "Biela pastelka" - zbierka

     • Biela pastelka, je zbierka na pomoc nevidiacich a slabozrakých Slovenská , ktorá sa konala  v piatok 23. septembra a naša škola sa už tradične do tejto zbierky  zapojila. Dobrovoľníkmi boli žiaci  E. Mokošová, J. Valent, D. Ďurák a P. Peterka. Po jednotlivých triedach  chodili s bielo-modrými pokladničkami, do ktorých vedenie školy, učitelia a žiaci venovali akýkoľvek finančný príspevok. Navyše zaň získali milú pastelku – symbol spolupatričnosti s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

      Ďakujeme, že aj vďaka vám môže Biela pastelka písať krajší príbeh v životoch ľudí so zrakovým postihnutím…

       

      Text a foto: Mgr. Dagmar Rumanová 

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie