• 2nd World Shito Ryu Championship a 9th European Shito Ryu Championship v Rumunskom meste Oradea

     • Dňa 19.5.2023 sa konal 2.svetový šampionát karate v štýle Shito Ryu v Rumunskom meste Oradea za účasti 450 súťažiacich z 24 krajín sveta - Brazília, Chorvátsko, Nemecko, Dominikánska republika, Anglicko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Francúzsko, Moldavsko, Portugalsko, Rumunsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Wales,  Holandsko, Rakúsko,  Švédsko, Ukrajina, Slovensko a Vietnam. Súťaže za Slovensko sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Škultétyho Topoľčany Miriam Wenderlová (7.A) a Leo Cápay (6.A), ktorí sú členmi Karate klubu Topoľčany. Miriam súťažila v kategórii Kata dievčatá 12-13 ročné pokročilé, kde si vybojovala krásne 2.miesto a v kategórii Kata Kobudo Bo kadetky, kde ovládla kategóriu a získala titul majsterka sveta. Leo nastúpil v kategóriách Kata chlapci 12-13 rokov pokročilí a Kumite chlapci 12-13 roční do 50kg, avšak v kvalitne obsadených kategóriách sa mu nepodarilo prebojovať do bojov o medaile.

       

      Hneď v nasledujúcich dňoch 20.-21.5.2023 sa konali ďalšie majstrovstvá, tentokrát 9. Európsky šampionát karate v štýle Shito Ryu za účasti 21 krajín sveta s celkovým počtom 450 súťažiacich. Tu nastúpila v sobotu Miriam v kategórii Kata dievčatá 12-13 ročné pokročilé, avšak sa jej nepodarilo zopakovať výsledok z predchádzajúceho dňa. Leo čakal na svoju kategóriu Kumite chlapci 12-13 roční do 50 kg a prebojoval sa tesne pod miesta víťazov. Obsadil pekné piate miesto v kvalitne obsadenej skupine. V nedeľu dostali obaja žiaci šancu zabojovať o posledné medaile tohto šampionátu. Miriam nastúpila v kategórii Kata Kobudo Bo kadetky a získala pekné tretie miesto. V kategórii Kumite Team kadeti obsadil team Slovenska, ktorého členom bol aj Leo opäť piate miesto. Leovi sa tento rok nepodarilo získať medailu, avšak získal cenné skúsenosti.

     • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

     • Zábavná, bezprostredná a príjemná. Tak by som opísala Gabrielu Futovú, prešovskú spisovateľku, ktorú sme mali česť privítať a vypočuť si na besede v našej škole dňa 25.mája 2023. Žiak Jakub Valent  z 9.B triedy  srdečne privítal pani spisovateľku v priestoroch školskej čitárne. Po privítaní nasledovala  beseda. Zúčastnili sa jej spolu s pani učiteľkami žiaci 3.A, 4.B a 5.C triedy. Zvedavé otázky žiakov autorku úplne „dostali“. Neskôr na deti čakala autogramiáda, predaj kníh a osobný kontakt so spisovateľkou. Prístup spisovateľky k deťom bol láskavý, srdečný a jej nekonečný optimizmus dostal každého z nás.  Gabriela Futová bola nadšená a mala veľkú radosť z obrovského záujmu o ňu a jej tvorbu. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným na tejto skvelej akcii a najmä pani spisovateľke a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s ňou.

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • TOSUMA - Vystúpenie ku Dňu matiek

     • Najkrajším mesiacom v roku je máj. A najkrajším dňom je Deň matiek.

      Pri príležitosti krásneho Dňa matiek žiaci z 1.A a naše mažoretky z tanečného súboru TOSUMA spríjemnili čas mamičkám seniorkám v Zariadení pre seniorov Komfort. Svojím tancom, básničkami a pesničkami potešili nejedno srdiečko. Najmenší odovzdali babičkám aj milé prekvapenie v podobe srdiečka. 

                                                                                                                                        text: Michaela Juhásová

     • Čína - ríša za Veľkým múrom

     • Žiaci našej školy ročníkov 5. - 9. sa v pondelok 22. 05. 2023 zúčastnili v kinosále Spoločenského domu v Topoľčanoch vzdelávacieho projektu "Svet okolo nás", tentokrát s projekciou a vlastnými zážitkami z expedície o ďalekej Číne. Žiaci tak spoznali Čínu inak. Mali možnosť sa ocitnúť v histórii a mystike Číny za Veľkým múrom. Spoznať provincie, zvyky a tradície v oblasti výroby hodvábu, papiera. Oboznámili sa s hektickým životom veľkomiest, ale aj pokoja na Tibetskej náhornej plošine. Zistili význam pitia čaju a rôznych lahôdok čínskej kuchyne. V závere bola interaktívna beseda, kde na otázky žiakov odpovedali účastníci expedície. 

     • OZNAM - ŠvP Taliansko

     • Oznam sa týka len rodičov tých žiakov, ktorí idú do školy v prírode do Talianska.

      Vážení rodičia,

      Pozývame Vás všetkých na mimoriadne ZRPŠ ohľadom ŠvP v Taliansku (Lignano Sabbiadoro), ktoré sa uskutoční dňa 24. 05. 2023 v školskej jedálni o 15,00 h. Účasť na stretnutí JE NUTNÁ!

       

      V Topoľčanoch dňa 22. 05. 2023                Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

     • Modrý gombík

     • Dňa 16.mája  2023 sa  konala zbierka „ Modrý gombík “, ktorý organizuje  UNICEF  je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete.  Pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy.  Dobrovoľníci    E. Mokošová, P. Peterka, J. Valent a D. Ďurák z triedy 9.B  navštívili jednotlivé triedy a vyzbierali finančnú suma  147,20 €.   Výnos  zbierky bude venovaný na program duševného zdravia pre deti vo svete aj na Slovensku. Ďakujeme. 

     • Príbeh hudby

     • Dňa 11. mája 2023 celá škola sledovala online koncert - najnovší Príbeh hudby, ktorý tradične pripravuje Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS.

      V programe odznelo množstvo prekrásnej hudby, predviedli rôzne interaktívne čísla, čím vytvorili skvelú atmosféru pri sledovaní. 

      Ďakujeme za krásny zážitok a tešíme sa na ďalšie koncerty. 

     • Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike

     • Dňa 11.5 sa uskutočnili MO v ľahkej atletike žiakov na ZŠ Tribečska. Naše družstvo obsadilo celkovo 3.miesto z 15 zúčastnených družstiev so štatistikou 1. miesto vrh guľou Jakub Valent, 1. miesto hod kriketovou loptičkou Jakub Valen, 1. miesto štafeta 4x60 m Šimon Ryban, Branislav Priecel, Edvards Lukačovičs a Jakub Valent. Chalanom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a gratulujeme. 

     • McDonald´s Cup 2022/2023

     • V piatok 05. 05. 2023 sa uskutočnilo OK v minifutbale žiakov ZŠ na futbalovom štadióne OFK v Kovarciach.

      Bol to 24. ročník. Žiaci našej školy neprehrali žiadny zápas a s víťazom remízovali. Získali tak krásne 2. miesto.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

     • OZNAM

     • Zajtra t. j. 10. mája 2023 budú mať žiaci kurz "Finančnej gramotnosti", ktorý bude prebiehať štyri vyučovacie hodiny. Obedy sa budú vydávať do 12,15 h. ŠKD funguje normálne. 

     • OZNAM - Letný tábor - "Týždeň plný zábavy"

     • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11 Topoľčany oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 v čase letných prázdnin znova realizujeme pre deti "Letný tábor" na začiatku mesiaca júl (06. 07. - 12. 07. 2023) viď prihláška.

      Účasť je potrebné záväzne potvrdiť aj s finančnou úhradou v dvoch splátkach.

      (1. splátka do 25. 05. 2023 - 50 €)

      (2. splátka do 16. 06. 2023 - 50 €)

      Organizácia tábora:

      Príchod 7,00h. Pobyt do 15,00h. Poplatok za 5 dní je 100,- € a cena zahŕňa: 5x zábavné a športové aktivity, 5x mliečna desiata, obed, olovrant a pitný režim počas celého dňa. 

       

      Prihláška tu - PRIHLaSKA.docx

     • Deň narcisov

     • Dňa 20. apríla  2023 sa uskutočnila zbierka „ Deň narcisov“, ktorý organizuje Liga proti rakovine . Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy.  Dobrovoľníci    E. Mokošová, P. Peterka, J. Valent a D. Ďurák z triedy 9.B  navštívili jednotlivé triedy a vyzbierali finančnú suma  224,79 €.

       Celá naša škola bola zaplavená žltými narcismi. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí im veľké ďakujem. Poďakovanie patrí aj rodičom za spolupatričnosť a podporu, veď bez ich príspevku by sa žiaci  zapojiť nevedeli.

      Ďakujeme.

     • Príbeh Slovenska

     • Dňa 14.0.4.2023 sa na našej škole uskutočnil výchovno-vzdelávací program  "Príbeh Slovenska", ktorý  sa zaoberal dejinami našej krajiny. Chronologicky si žiaci mohli prejsť  najdôležitejšími udalosťami 20. storočia pútavou formou, ktorá bola vhodná  pre 1. aj 2. stupeň základných škôl.

      Program sa venoval témam ako: boj o ČSR, Štefánik, vznik a zánik ČSR - Mníchovský diktát, vojnová Slovenská republika, fašizmus, II. svetová vojna, SNP, socializmus v ČSSR, Dubček a Pražská jar, Nežná revolúcia, rozpad ČSFR a vznik SR, temné 90-te roky a mafia, vstup do EÚ a NATO a pod.

      Súčasťou programu bola aj hudobná časť, v ktorej vystupovali dvaja hudobníci naživo. Pomocou primeraných otázok boli do programu zapájané aj deti a za správne odpovede získali odmenu. Celý program bol podporený videoprojekciou s textami piesní, ktoré si deti naplno užili.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie