• Novinky

      • Exkurzia - Slovanské hradisko Mikulčice 8.11.2023

      • Veľkomoravské hradisko Valy pri Mikulčiciach, ktoré patrilo medzi významné sídla včasného stredoveku sa v súčasnosti nachádza po oboch stranách štátnej hranice Českej a Slovenskej republiky.

       Svoj najväčší rozmach lokalita zažila v priebehu druhej polovice 9. storočia, kedy patrila k významným správnym a rezidenčným centrám západných Slovanov. Exkurzie sme sa zúčastnili so žiakmi 7.ročníka
        

       Edukačný program pod názvom "Nie je vojak ako vojak" nám pripravila  pracovníčka múzea Mgr. Hana Novotná.
       Program zahŕňal komentovanú prehliadku expozície, ako aj súťaž žiakov rozdelených do skupín, ktorí si po prednáške navzájom zmerali sily v získaných vedomostiach o Veľkej Morave.
       Súčasťou programu bola aj streľba z luku a každý si na vlastnej koži mohol vyskúšať svoje schopnosti stať sa zdatným lukostrelcom.

        

       Počasie nám prialo, exkurzia sa páčila, a tak sa sem radi opäť vrátime.
       Mgr. Marián Bezák

        

      • Svetový Slovák Štefánik

      • Dňa 27.10.sa ôsmaci zúčastnili divadelného predstavenia o generálovi M.R.Štefánikovi v ODA Trenčín.Príbeh nám ponúkol fakty z jeho života,ale hlavne nám ukázal jeho jedinečnú charizmatickú osobnosť.V divadelnom príbehu sa nám predstavil M.R.Štefánik aj ako astronóm,vynálezca,fotograf, cestovateľ,letec,vojak,ale hlavne ako neprekonateľný diplomat,ktorý národu priniesol slobodu a zaslúžil sa o vznik medzivojnovej ČSR,no jeho osobné šťastie zostalo nenaplnené.

       Mgr.Dubná H.

      • Halloween - mažoretky

      • Hoci sa Halloween oficiálne oslavuje až 31.10, v predvečer Sviatku všetkých svätých, staršie mažoretky z tanečného súboru TOSUMA si tento typický americký sviatok pripomenuli 26. októbra na poslednom tréningu pred jesennými prázdninami. Zatancovali si v strašidelných kostýmoch a spoločne s choreografkami Ninkou, Sabínkou a Terezkou zostavili krátku choreografiu k piesni od Michaela Jacksona „Thriller“. Súťažili o najkrajšiu halloweensku masku, najlepší koláč s halloweenskou tematikou  a najlepšie predvedenú choreografiu. Na netradičnom tréningu sme sa všetci dobre zabavili. 

                                                 vedúca tanečného súboru Michaela Juhásová

      • Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici

      • Medzinárodný deň školských knižníc sa od roku 1999 koná pravidelne 23. októbra. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Tento rok sa niesol v znamení témy „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční". Školská knižnica, ktorá je srdcom našej školy, otvorila dvere našim prváčikom. Žiaci deviateho ročníka pripravili pre nich program s aktivitami  na podporu kreatívneho čítania.  Na pripravené otázky prváčikovia vedeli odpovedať, rozprávky poznali , vedeli opísať  postavy  svojich obľúbených hrdinov a radi ich aj napodobňovali.  Spoločne prežili príjemné popoludnie s rozprávkovými knihami.

       Mgr. Dagmar Rumanová

      • Imatrikulácia prváčikov

      • A bola streda... je tu znovu krásna slávnosť "Imatrikulácia prváčikov", ktorí netrpezlivo očakávali tento deň. Slávnostne oblečení nastúpili do vyzdobenej telocvične pod girlandami mažoretiek.

       Po slávnostnej hymne, príhovoroch nastúpil akt "pasovania za našich žiakov". Deviataci - krstní rodičia im pripravili malé darčeky - plyšáka PANDU. Po odovzdaní darčekov, zložení prváckeho sľubu, desatora prikázaní od deviatakov vystúpili naše najmladšie mažoretky. Po skončení slávnostného aktu odišli do svojich tried na malé občerstvenie so svojimi veľkými kamarátmi. 

       Blahoželáme malým prváčikom, že sa stali našimi dobrými žiačikmi a budú s radosťou chodiť do školy. 

      • OZNAM PRE RODIČOV ŽIAKOV

      • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým rodičom, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov sa i naďalej pokračuje v skrátenom vyučovaní (40 minútové hodiny) až do konca tohto týždňa.

       Vyučovanie tak končí o 12,30 hod. Siedma vyučovacia hodina odpadá. ŠKD funguje do 16,00 hod.

       Obedy v ŠJ sa vydávajú do 13,00 hod. 

        

      • Olympiáda zo SJL

      • Dňa 17. 10. 2023 sa uskutočnilo školské kolo OSJL. Zúčastnilo sa 11 žiakov z 9. A a 9. B triedy.

       Žiaci súťažili v troch častiach:

       1. online test

       2. transformácia textu

       3. rečnícky prejav

        

       1. miesto a postup do okresného kola získala Ema Jančovičová z 9. A triedy.

       2. miesto - Nina Kondratjuková, 9. B

       3. miesto - Lukáš Buranský, 9. A

       Úspešných riešiteľov bolo 6. Výhercom blahoželáme a Eme Jančovičovej prajeme veľa šťastia v okresnom kole. 

       Mgr. A. Tešíková, Mgr. E. Muchová 

      • OZNAM pre rodičov a žiakov

      • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11 v Topoľčanoch oznamuje, že na základe monitorovania

       od 15. 10. 2023 a realizácie ranného filtra sa zvýšila chorobnosť žiakov, ale aj zamestnancov školy.

       Z počtu 642 žiakov školy chýbalo dnes 99 žiakov, čo je 15,42%.

       Na základe tohto zistenia sa zajtra t. j. 19. 10. a 20. 10. 2023 vyučovacie hodiny skracujú

       na 40-minút. 7. vyučovacia hodina sa ruší a vyučovanie tak bude končiť o 12,30 hod.

       V pondelok sa bude pokračovať vo vyučovaní so 40-minútovými hodinami.

       Prevádzka v ŠKD bude fungovať do 16,00 hod.

      • „Po stopách Ľ. Štúra“ - exkurzia

      • Žiaci ôsmeho ročníka sa dňa 12.10.2023 vydali v rámci exkurzie „Po stopách Ľ. Štúra“. Naše kroky viedli do Modry. Tam sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života nášho významného jazykovedca, spisovateľa, novinára i politika. Doplnili sme si tak vedomosti, ktoré sme získali na hodine literatúry. Navštívili sme Múzeum Ľ. Štúra, Pamätnú izbu i  cintorín, miesto posledného odpočinku tejto významnej osobnosti.

       Naša cesta pokračovala na Devín. Tam sme sa zastavili aj pri Bráne Slobody – pamätníku obetiam komunizmu.

       Potom sme pokračovali na hradný vrch do Národnej rady Slovenskej republiky. Podrobný výklad nás preniesol opäť do histórie spojenej so štúrovskou generáciou. Videli sme aj miesta, kde naši zákonodarcovia pracujú v jednotlivých parlamentných výboroch či odkiaľ mávajú tlačové konferencie. Prešli sme sa aj po nádvorí Bratislavského hradu a potom sme sa po krátkej prestávke vydali na cestu späť domov.

       Žiaci 8.ročníka

      • Biela pastelka

      • Biela pastelka je finančná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým na Slovensku. Žiaci a zamestnanci našej školy každoročne prispievajú do tejto zbierky. V tomto roku naši dobrovoľníci vyzbierali sumu 135,20€. Touto sumou sme aj my prispeli k tomu, aby život týchto ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí tento svet vnímajú hmatom, sluchom či nádychom, bol o čosi príjemnejší.

       Za príspevky ďakujeme žiakom a zamestnancom školy.

      • Výlet za odmenu

      • Najlepší žiaci našej školy sú už tradične odmeňovaní za svoje výborné študijné výsledky, vzorné správanie a reprezentáciu školy. Z každej triedy to boli  dvaja žiaci, ktorí sa 12. septembra 2023 zúčastnili výletu do Bratislavy. Čakal ich tam pestrý program, ktorý začal návštevou cirkusu Francesko Jung so zábavnou show. V programe vystúpili krásne akrobatky na závesných lanách, veselí žongléri či klaun, ktorý si niektoré deti pozval do manéže a tie sa tak stali súčasťou mini muzikálu. Okrem toho  videli  neuveriteľné výkony artistov z rôznych kútov sveta. Žiaci navštívili aj zverinec a povozili sa na poníkoch. Potom ich čakala prechádzka po historickej časti Bratislavy a návrat domov. Prežili tak krásny deň plný nečakaných zážitkov.

      • Školský pešibus

      • Stále viac rodičov vozí svoje deti do školy autom. Zvyšuje sa tak premávka v okolí škôl a s ňou aj nebezpečenstvo dopravných kolízií, ktoré núti rodičov využívať auto ešte častejšie. Pohybujeme sa preto v začarovanom kruhu.

       Aby sme vás, rodičov, podporili a zbavili obavy o bezpečnosť detí cestou do školy, v piatok 22.9.2023, na svetový deň bez áut, sa do školy budú môcť deti dostať školským pešibusom. To znamená, so sprievodom dvoch dospelých "šoférov pešibusu", ktorí vaše dieťa spoločne s inými odprevadia bezpečne až k bráne školy.

       Stačí do ankety nezáväzne napísať lokalitu bydliska, kde dieťa pešibus vyzdvihne a školu, ktorú navštevuje. Na základe najčastejších odpovedí budú pripravené trasy pre školský pešibus.

       Trasy následne zverejní zriaďovateľ školy, mesto Topoľčany. A navyše sa deti môžu tešiť okrem veselej cesty do školy aj na malý darček. Pre školákov z mestských častí Veľké a Malé Bezdany, ktorí pôjdu v tento deň do školy autobusom, budú  pripravené malé školské raňajky.  

       Odpovede môžete vpisovať do 19.9. do ankety https://www.munipolis.sk/app/anketa/anketa-skolsky-pesibus. Podujatie pripravuje mesto Topoľčany.

      • OZNAM - prihláška na krúžok "MAŽORETKY"

      • Mgr. Michaela Juhásová, vedúca tanečného krúžku MAŽORETKY, oznamujem všetkým zákonným zástupcom žiakov, ktorí majú o tento krúžok záujem, že zápis do krúžku sa bude konať dňa 14.09.2023 od 14,00 do 15,30 hod. v pohybovom štúdiu v ZŠ Škultétyho 2326/11, 95001 Topoľčany.

       Ak nemôžete prísť osobne, vypíšte prihlášku a odošlite mi ju na Edupage.

       Rozpis tréningov bude známy do 29.09.2023 podľa počtu zapísaných detí a inej krúžkovej činnosti.

       Mgr. Michaela Juhásová

       0911 972 045

        

       PRIHLÁŠKA - Prihlaska_na_mazoretky.docx

        

      • Nový školský rok 2023/2024 sa začal

      • Prajem Vám všetkým pekný septembrový deň a všetkých Vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka 2023/2024.

       Som rada, že Vás môžem všetkých pozdraviť, teším sa, že môžem privítať rodičov našich žiakov, ktorí svojou účasťou dokazujú ako veľmi im na svojich deťoch záleží, ale hlavne s radosťou vítam všetkých Vás, naši žiaci, kvôli ktorým sme dnes tu...

       Je čas opäť spolu prežiť jeden krásny príbeh...

       Ponúkam Vám napínavé dobrodružstvá dievčat a chlapcov, ktorí okrem chuti nazbierať veľa nových vedomostí, zručností a skúseností sa tiež chcú venovať svojim záľubám, chcú sa hrať, zabávať, súťažiť, odhaľovať tajomstvá a zažiť dobrodružstvá. V kútiku srdca určite túžia, aby mal určite šťastný koniec.

       Tento krásny dobrodružný príbeh sa začína už dnes a v ňom začínate vystupovať aj „VY“. Chcete sa dozvedieť, čo sa bude diať zajtra, o týždeň, o mesiac alebo až 30. júna? Tak potom neváhajte, vstúpte do tohto školského príbehu a už zajtra môžete zažiť niečo originálne...

       Počas prázdnin sa striedali dni slnečné aj dni daždivé a tak je to aj so šťastím – v živote ho raz máme, inokedy nám šťastie akosi chýba... Ja Vám prajem, aby ste v tomto školskom roku mali:

       - viac šťastných zážitkov ako nešťastných,

       - viac dobrých známok ako zlých,

       - viac radosti ako smútku, 

       - viac priateľov ako nepriateľov, 

       - viac pochvál ako pokarhaní,

       - viac výhier ako prehier...

        Prajem Vám úspešný školský rok!  

      • OZNAM pre žiakov a rodičov

      • Riaditeľstvo ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2023/2024 sa začína 04. 09. 2023 o 8,00 hod.

       Príchod žiakov do kmeňových tried bude o 7,50 hod., kde sa stretnú so svojími triednymi učiteľmi. 

       Žiaci a rodičia malých prváčikov sa stretnú so svojími pani učiteľkami 1. ročníka pred hlavným vchodom budovy školy.

       Na dverách bude umiestnený zoznam žiakov a pridelenie do príslušnej triedy.

       Tešíme sa všetci na stretnutie a začiatok nového školského roka.

       vedenie školy

      • Vrátenie preplatkov

      • Oznamujeme rodičom, že v mesiaci júl sme vrátili preplatky za stravu v školskej jedálni v sume nad 20 € a žiakom, ktorí ukončili 9. ročník. Ostatným žiakom budú preplatky započítané do ďalšieho školského roku. 

       Ďalej žiadame tých rodičov detí, ktorí majú nedoplatky za stravu v školskej jedálni o zaplatenie dlžnej sumy.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Erika Dömény Herdová
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. IKT technik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie