• Novinky

      • Rozlúčka s deviatakmi

      • Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

       „Keď sa  končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy, zostali po vás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
       V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie ti ozvena krokov, poslednou stránkou triednej knihy zatvárame krásnych deväť rokov.“

        

       Milí naši deviataci,

       Zišli sme sa tu pri príležitosti ukončenia  školského roka 2019/2020. Toto stretnutie je naplnené radostným očakávaním vytúžených prázdnin, no i kvapkou smútku, pretože sa musíme definitívne rozlúčiť s vami, našimi deviatakmi.

       Určite každému z vás prebehne pred očami tých uplynulých deväť rokov. Neboli to vždy roky ľahké, no boli krásne a hlavne veľmi dôležité.

       No nebolo to len učenie. Boli to noví kamaráti, nové priateľstvá a dni naplnené novými radostnými zážitkami.

       Pre vás sa dnes končí snáď to najkrajšie bezstarostné obdobie vášho detstva. Každý z vás sa rozbehne hľadať tú správnu cestu vo svojom živote, no každý z vás tu zanechá  stopu v našich spomienkach.

       Prajeme vám, aby sa vám v živote darilo, aby ste našli veľa nových, dobrých kamarátov a aby každý z vás našiel svoje šťastie!

       Nuž teda dovidenia!

        

      • Na záver... Slovenský jazyk 7. a 8. ročník

      • Vážení rodičia, milé žiačky a žiaci,

       končíme zvláštny a hlavne ťažký II. polrok tohto školského roka. 

       Pred takmer štyrmi mesiacmi  sme zrazu všetci zostali doma a nevedeli sme, čo nás čaká, nevedeli sme, ako dlho to potrvá. V mysliach nám vírili rôzne katastrofické scenáre. No bolo treba pracovať a učiť sa. Hľadali sme spôsoby, ako zvládať každodenné povinnosti v rodine.

       Vážení rodičia, ďakujem za spoluprácu pri vyučovaní detí, za to, že ste sa dokázali vžiť do práce učiteľa a popri Vašich pracovných povinnostiach ste dbali na domáce vzdelávanie svojich detí a mojich žiakov.

       Milé žiačky a žiaci, Vy sami najlepšie viete, ako ste sa učili v „súkromnej škole“. Čakajú Vás prázdniny.

       Nemali by  to však byť „prázdne dni.“ Vyplňte ich nielen zábavou, ale vezmite do rúk aj knihu a čítajte.

       Verím, že v septembri sa stretneme v škole a začneme presne tam, kde sme v marci skončili.

        

       Prajem Vám všetkým predovšetkým zdravie a čo najmenej problémov v osobnom i pracovnom živote.

        

        

       Mgr. Erika Muchová, uč.

        

      • Čerstvé hlavičky

      • OZNAM RIADITEĽOV ŠKÔL

        

       Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

        

       čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

        

       Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

        

       Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

       Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

        

       Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

        

       S poďakovaním,

        

       riaditeľka ZŠ Mgr. Mária Bezáková

      • Vrátenie finančnej zábezpeky jedálne

      • Vážení rodičia,

       dovoľujeme si Vás upozorniť na návratku úhrady stravného. Vyplnením tejto návratky a doručením vedúcej školskej jedálne si môžete žiadať návrat peňazí za stravné na Váš účet.ziadost_o_vratenie_fin_zabezpeky.pdf

       Prosím vyplňte a doručte vedúcej školskej jedálne do 26.6.2020.

        

      • Oznam pre žiakov 9. ročníka

      • Vyučovanie žiakov deviateho ročníka (9.A,9.B, 9.C, 9.D, 9.H) sa od 22.6.2020 neuskutoční. Žiaci prídu do školy len dňa 26.6.2020 od 7:45  do 12:00 hod. (vstup cez hlavný vchod). Prinesú do školy všetky učebnice na odovzdanie, ktoré budú vyčistené a polepené. Odovzdajú čipy a kľúče od šatňových skriniek a zoberú si osobné veci, ktoré mali ešte v škole. O ďalšej činnosti budú informovaní od triednych učiteľov. V tento deň budú mať slávnostné ukončenie školského roka a dostanú vysvedčenia.

       Aj pre Vás platí pri vstupe do budovy dezinfekcia rúk a ochranné rúško!

        

      • Oznam pre žiakov 5.-8. ročníka

      • MŠVVaŠ SR umožňuje zriaďovateľom otvorenie tried piateho až deviateho ročníka  základných  škôl a školských klubov detí  od 22. 6. 2020 – do 30.6.2020

       Pri  prvom  nástupe žiaka do   základnej   školy  je povinnosť vyplniť  dotazník   o zdravotnom stave dieťaťa pred návratom do školy (vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.pdf). Vyplnený formulár odovzdáte triednemu učiteľovi  dňa 22.6.2020.

          Žiaci prichádzajú na vyučovanie :

       1. stupeň : od 7:30 do 7:45 hod. zadným vchodom, vyučovanie končí 11:15 hod.

       2. stupeň : od 7:30 do 7:45 hod. predným vchodom, vyučovanie končí 12:10 hod.

       Obed sa vydáva od 11:20 do 13:00 hod.

       Každý si pri vstupe do školy vydezinfikuje ruky. Meranie teploty sa už nevykonáva. Žiaci vstupujú do školy s rúškom na tvári, s ktorým sa pohybujú po chodbách školy. V triede a vonku nie sú rúška povinné.

       Ďakujeme!

      • ANJ tábor

      • Milí rodičia, v letných mesiacoch júl a august naša škola organizuje letný jazykovo-zábavný tábor pre žiakov od 7 do 11 rokov v priestoroch našej školy.

       Tábor bude realizovaný v troch turnusoch. Dva turnusy v júli a jeden turnus v auguste. 

       Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa na niektorý z turnusov, vyplňte záväzne prihlášku cez edupage v termíne do 22.6.2020. Poplatok záväzne treba zaplatiť do 26.6.2020 na sekretariáte školy na všetky tri turnusy podľa výberu.

       V deň nástupu do letného tábora treba priniesť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia dieťaťa podpísané zákonným zástupcom. - stiahnuť tu: Vyhlasenie-rodica-o-bezinfekcnosti_(2).doc

       Rodič dieťaťa, ktoré nie je žiakom ZŠ Škultétyho môže prihlásiť dieťa osobne na sekretariáte školy. 

      • 2.B a 3.A v mestskej knižnici

      • Do galérie 2.B a 3.A v mestskej knižnici boli pridané fotografie.

       15. 6. ziaci 2.B a 3.A strávili pekné dopoludnie v mestskej knižnici. Príbeh na motívy knihy Strakac a Tioni sa im veľmi páčil.

      • Žiaci 2.B v mestskej knižnici

      • Do galérie Žiaci 2.B v mestskej knižnici boli pridané fotografie.

       Žiaci 2.B 9.6.2020 strávili 2 hodiny čítania v mestskej knižnici v prírode. Zopakovali si vedomosti o rozprávkach a aj sa zabavili pri aktivitách.

      • Ema Šurinová 1.B

      • Do galérie Ema Šurinová 1.B boli pridané fotografie.

       Sme hrdí na úspech Emky Šurinovej,žiačky 1.B a jej krásne umiestnenie v online vzdelávacej súťaži Stroj na jednotky - 1. miesto v kraji a 6. miesto v celoslovenskej kategórii pre 1. ročník. Blahoželáme!

      • Oznam pre žiakov a rodičov 8. ročníka

      • Vzhľadom k tomu, že musíme do školského výpočtového strediska v Piešťanoch nahlásliť predbežný záujem o stredné školy vyplňte tento dotazník - Dotaznik_na_vyplnenie_prihlasky_na_strednu_skolu.odt​​​​​​​ a dňa 8.júna 2020 od 9:00 do 11:00 ho prineste do školy, kde ho preberie pri dverách školy výchovná poradkyňa.

      • Oznam pre nastupujúcich žiakov od 1.júna 2020

      • 1. - 4. ročník bude mať vyučovanie do 12,00 hod.

        

       Žiaci budú mať povinnosť prichádzať do školy v čase od 7:45 do 8:15 v intervaloch.

       Vyučovanie začne od 8:15 hod.

       1. - 2. ročník bude vstupovať do budovy výlučne zadným vchodom- od ihriska

       3. - 4. ročník bude vstupovať do budovy školy hlavným vchodom.

        V 5. ročníku sa na základe prieskumu a  z organizačných dôvodov  prezenčne vyučovanie  neuskutoční.

       Naďalej bude vyučovanie  prebiehať on line  v ročníkoch 5. -  9.  tak , ako doteraz , dištančnou formou.

       Ranná ŠKD bude fungovať od 5:50 hod - 7 :50 hod.- deti prichádzajú do budoy od ihriska a preberú si ich pani vychovávateľky.Prídu len deti , ktoré boli elektronicky vopred prihlásené.

       Poobedná ŠKD bude fungovať hneď po ukončení vyučovania od 12:00 do 16.00 hod.

       Vstup rodičov do budovy je prísne zakázaný!

       Prosíme o dodržiavanie odstupov vo vzdialenosti 1,5m  pri príchode do budovy a prosíme o trpezlivosť pri rannom preberaní detí do budovy školy ,

        Každé dieťa musí mať 2 rúška  a hygienické vreckovky. Rúška budú používať len pri presunoch mimo triedy a v triede ich už nebudú musieť mať na tvári.

       Ďakujeme!

      • Oznam pre rodičov žiakov 1.- 5. ročníka

      • MŠVVaŠ SR umožňuje zriaďovateľom otvorenie tried  prvého  až piateho  ročníka  základných  škôl a školských klubov detí  od 1. 6. 2020 – do 30.6.2020

        Záväzne prihlasujem  svoje dieťa na vyučovanie  od 1. 6. 2020 – 30.6.2020

       • Pri  prvom  nástupe žiaka do   základnej   školy  je povinnosť vyplniť  dotazník   o zdravotnom stave dieťaťa pred návratom do školy (vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_ziaka.pdf). Vyplnený formulár odovzdáte triednemu učiteľovi  dňa 1.6.2020. V ďalších prílohách vyplňte záujem o pobyt ŠKD /ráno, popoludní/ a stravovanie v ŠJ.


       Prílohy:


       č. 1  nástup žiaka 1.6.2020         

       č. 2  záujem o rannú ŠKD

       č. 3  ŠKD popoludní  

       č. 4  stravovanie

       č. 5 žiak/žiačka nenastúpi do školy


       Poznámka: Nehodiace nevypĺňajte. 

       Záväznú prihlášku je nutné odkliknúť na vašej Edupage do 22.5.2020  do 10.00 hod.

          Ďakujeme.


       Zvolili sme formu  prihlasovania cez našu webovú stránku školy, aby ste nemuseli nič posielať. Prosíme, aby ste po zvážení  vyplnili prihlásenie na web stránke cez našu Edupage stránku.

       1. - 4. ročník bude mať vyučovanie do 12,00 hod.

       5. ročník bude mať vyučovanie do 12:30 hod.

       Žiaci budú mať povinnosť prichádzať do školy v čase od 7:45 do 8:15 v intervaloch.

       Vyučovanie začne od 8:30 hod.

       Ďakujeme!

      • Žiaci 2.B

      • Do galérie Žiaci 2.B boli pridané fotografie.

       Žiaci 2.B sa učili písať listy a p. učiteľke Oravcovej prišla takáto zásielka. Veľmi sa z nich tešila, všetky boli krásne a bez chyby.

      • Žiacka kniha o vodnej ríši

      • Do galérie Žiacka kniha o vodnej ríši boli pridané fotografie.

       Náš šikovný žiak zo 4.C Michal Masár vytvoril úžasnú knihu o vodnej ríši.Výborne, tlieskame.

      • NEMECKÝ JAZYK – DOMÁCA PRÍPRAVA – 19. máj 2020

      • p. učiteľka Zuzana Snopová

       Triedy : 7A/7B, 8A/8B, 8C/8H, 9A, 9B/9H

       Milí nemčinári ,

       Po týždni všetkých opäť pozdravujem.

       Mnohí z vás úlohy z minulého týždňa pekne zvládli vypracovať aj poslať. Prosím tých, ktorí doteraz úlohy poslať z rôznych dôvodov nestihli, aby tak urobili do konca týždňa na mail:

       zuzanasnopova@gmail.com

       Na každý mail od vás reagujem a odpovedám, takže ak si náhodou niekto nenájde odpoveď, znamená to, že treba poslať úlohy znovu, mohol nastať technický problém. Ďakujem za pochopenie.

       Keďže podľa nových usmernení  vlády SR zatiaľ aj naďalej pokračujeme spolu v dištančnom vzdelávaní, nájdete si aj dnes nové zadania úloh na nasledujúci týždeň.

       Ak si neviete s niečím poradiť, napíšte mi. Aj naďalej využívajte možnosť on-line precvičovania učiva na stránke                www.hueber.de/beste-freunde/lernen v sekcii On-line Übungen

       Myslím na vás všetkých a želám vám, aby ste si už mohli stále viac vychutnávať príjemné jarné dni na slniečku, s blízkymi ľuďmi pri aktivitách, ktoré vám robia radosť.  Majte sa pekne!

       inštrukcie k domácej príprave si stiahnite tu - Domaca_priprava_NEJ_-_19._MaJ_2020.docx

       Zuzana Snopová