• Novinky

     • Zmena prevádzky v ŠKD
      • Zmena prevádzky v ŠKD

      • Od 1. februára 2020 sa z organizačných dôvodov upravuje prevádzka v ŠKD nasledovne:
       a) činnosť ranná:    5,50 - 7,50 hod.      
       b) činnosť po ukončení vyučovania až do  17,00  hod.    
       Za porozumenie ďakujeme!    

      • Oznam pre rodičov

      • Z dôvodu zvýšeného nárastu respiračných ochorení sa na základe pokynov RÚVZ v Topoľčanoch od 5.2.2020 skracujú vyučovacie hodiny na 40 minút. 

       V prípade ďalšieho nárastu budeme o organizácii vyučovania včas informovať.

       Rozvrh skrátených vyučovacích hodín o 5min.:

       1.hodina: 7:50 - 8:30

       2. hodina: 8:35 - 9:15

       3. hodina: 9:30 - 10:10

       4. hodina: 10:15 -10:55

       5.hodina: 11:05 - 11:45

       6. hodina: 11:50 - 12:30

       7. hodina : 12:45 - 13:30

        

        

      • Pochvala dvom žiakom za eko správanie

      • Do galérie Pochvala dvom žiakom za eko správanie boli pridané fotografie.

       Toto sú dvaja žiaci našej školy, ktorých vo štvrtok 30.1.2020 stretla pani učiteľka Oravcová na sídisku, kde sami od seba zbierali odpadky. Bolo to veľmi prekvapivé, ale patrí im a aj ich rodičom za výchovu obrovská pochvala, že svoje deti vedú k takémuto správaniu. Sú to Lukáš Labuda a Denis Neuman z 2.B triedy. 

       "Ďakujem im za to a prajem si, aby takýchto uvedomelých žiakov bolo čo najviac!"   

       učiteľka Lýdia Oravcová

      • Beseda s odborníkmi

      • Do galérie Beseda s odborníkmi boli pridané fotografie.

       V školskej čitárni sa uskutočnila bededa s pozvanými odborníkmi na tému "Šikana a kyberšikana". Pozvaní odborníci z CPPPaP so žiakmi besedovali, zvolili zážitkové aktivity, vypracovávali so žiakmi pojmové mapy. Vytvorili pre nich modelové situácie, v ktorých žiaci mohli na vlastnej koži prežiť pocity obete a agresora.  

      • Multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN

      • Do galérie Multisenzoriálna miestnosť SNOEZELEN boli pridané fotografie.

       S podporou MŠVVaŠ a prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov sme dostali možnosť skvalitniť emocionálne prežívanie a podporiť prevenciu rizikového správania sa žiakov. Vybudovali sme jedinečnú a  netradičnú miestnosť SNOEZELEN. V tejto netradičnej terapeutickej miestnosti  vykonávame  so žiakmi so ŠVVP, ale i intaktnými žiakmi, stimulácie, intervencie a relaxácie. Relaxácia sa deje v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, prostredníctvom svetelných a zvukových prvkov. Toto pozitívne aktivizuje zmyslové vnemy. V tejto fotogalérii sa môžete pozrieť, ako sme miestnosť budovali a ako vyzerá teraz.

      • Zmena organizácie vyučovacieho času

      • Vážení rodičia, milí žiaci, na základe rozhodnutia riaditeľa školy a prerokovaní návrhu na pedagogickej rade konanej dňa 27.1.2020 sa od 4.2.2020, t.j. po nástupe na druhý polrok šk. roka 2019/20020 mení rozvrh vyučovacieho času pre žiakov školy nasledovne.

      • Vianočné krabičky šťastia

      • Do galérie Vianočné krabičky šťastia boli pridané fotografie.

       Naša škola oslovila vianočnou charitatívnou akciou - zbierkou pre potešenie - všetkých žiakov, učiteľov i rodičov. Počas dvoch týždňov sme prinášali veci pre niekoho, kto nečaká darček na Vianoce. Týmto gestom sme chceli prekvapiť starenky a starčekov v zariadení pre seniorov Komfort s.r.o. v Topoľčanoch. Pripravili sme im aj pekný kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci 1. stupňa.

       Odovzdali sme starenkám a starčekom "Vianočné krabičky šťastia" dňa 16.12.2019. Všetkým prajeme krásne a požehnané vianočné sviatky.

      • Vianočný program 2019

      • Do galérie Vianočný program 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 12.12.2019 naši žiaci so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami pripravili tradičný vianočný program, ktorý sa niesol v duchu rozprávky Šípková Ruženka. Do programu sa zapojili triedy 1. stupňa našej školy, súbor našich mažoretiek TOSUMA a žiaci druhého stupňa, ktorí stvárnili hlavné postavy v našom príbehu. 

       Prítomní rodičia i hostia si tak mohli vychutnať vianočné piesne, tance, básne a divadielko. Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené potleskom. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie posolstva Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné Vianoce, v novom roku splnenie aj tých najtajnejších želaní a načerpanie sily. Rodičia, ale aj ostatní hostia si domov odniesli dobrú náladu a pocit hrdosti na svoje deti.

       Tento rok scenár a réžiu pripravili pani zástupkyňa PaedDr. Margita Laciková a pani učiteľka Mgr. Marcela Kubríková.   O výzdobu a prípravu scény sa postarali Mgr. Helena Kobidová, Bc. Anna Maťová a Mgr. Renáta Jančeková. 

        

       Ing. Miroslav Máliš

        

        

        

      • Šaliansky Maťko

      • Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

       V pondelok 16. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí

       „Šaliansky Maťko“.

       V II. kategórii porota udelila dve prvé miesta – Marcovi Majgotovi z 5. B a Nikolette Majgotovej zo 4. B.

       V III. kategórii porota prvé miesto neudelila.

       Všetkým súťažiacim patrí pochvala, víťazom blahoželáme.

       Mgr. A. Tešíková

      • Škultétka pre packy

      • Do galérie Škultétka pre packy boli pridané fotografie.

       „ŠKULTÉTKA PRE PACKY“

       V dňoch 2. 12. – 6. 12. 2019 sa vo vestibule našej školy konala dobročinná vianočná finančná i materiálna zbierka pre

                                 Karanténnu stanicu v Topoľčanoch – Občianske združenie Topoľčianske packy.

       Do zbierky sa počas piatich dní zapojilo množstvo žiakov, rodičov i zamestnancov našej školy. Vďaka súcitu a empatii všetkých zúčastnených sa nám už v prvých dňoch podarilo pre našich štvornohých kamarátov z Karanténnej stanice vyzbierať množstvo krmiva, hračiek, prikrývok, uterákov, oblečkov.....Psíkov, ktorí dosiaľ nemali šťastie na láskavú náruč majiteľa  určite poteší i plná škatuľa tenisových loptičiek či piškót. Mačičky budú mať istotne radosť  z dobrôt pre hladné brušká, ale aj zo škrabadla, na ktorom si môžu brúsiť svoje pazúriky.

       Nezanedbateľnou súčasťou našej akcie bola i finančná zbierka. Pre potreby obyvateľov Karanténnej stanice sa nám podarilo vyzbierať  spolu 151, 21€.

       Výnos z finančnej i materiálnej zbierky sme v dňoch 13.  a 16. 12. 2019 odovzdali p. Petre Pazallovej, ktorá sa spolu so svojimi kolegyňami každý deň neúnavne stará o zvieratá, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké a potrebujú pomoc.

       Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu zbierky a pričinili sa tak o zlepšenie podmienok života opustených, zanedbávaných  a týraných zvierat v našom meste a blízkom okolí.

       Veľké poďakovanie patrí aj ústretovosti a láskavej podpore zo strany vedenia školy a Rady rodičov.

                                                                                                                                                   

       Mgr. Zuzana Snopová

      • Červené stužky

      • Do galérie Červené stužky boli pridané fotografie.

       Naša škola sa zapojila do zbierky Červená stužka, ktorá je medzinárodným symbolom solidarity s ľudmi nakazenými HIV/AIDS. Červená farba je symbolom krvi a života. Svetovým dňom boja proti HIV/AIDS sa stal prvý december. Ľudia na celom svete si pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS. Posolstvom červenej stužky je záujem a solidarita s ľudmi nakazenými HIV/ AIDS.

      • Vianočná krabička šťastia

      • Milí kolegovia, žiaci a rodičia!

       Chceli by sme Vás osloviť vianočnou charitatívnou akciou – zbierka pre potešenie, pre niekoho, kto nečaká darček – prekvapenie od nikoho na Vianoce.

        

       Týmto gestom by sme chceli prekvapiť a potešiť starenky a starčekov v zariadení pre seniorov „KOMFORT“ v Topoľčanoch, nielen programom, ale aj milým darčekom „VIANOČNOU KRABIČKOU ŠŤASTIA“.

        

       Pomôcť môžete materiálne:

       drogéria, sladkosti, káva, čaj, papuče, knižka, čiapka, šál, rukavice, šatka, krížovky, mandaly, pastelky, medovníčky a pod. 

        

       KDE A KEDY MÔŽETE VECI PRINIESŤ?

       ZŠ Škultétyho Topoľčany

       od 02. 12. do 12. 12. 2019 v čase od 7,30 do 15,00 h.

        

       KTO PREBERIE VECI?

       Miška Strížencová a Renátka Németh

       na sekretariáte školy

      • Stretnutie dôchodcov 2019

      • Do galérie Stretnutie dôchodcov 2019 boli pridané fotografie.

       Dňa 20.11.2019 sme zorganizovali tradičné "Stretnutie s dôchodcami",  bývalými učiteľmi. I keď za mesiac úcty k starším je považovaný október, v našej škole sme si zvykli prejaviť svoju pozornosť a úctu  v novembri s nádychom Vianoc. Po slávnostnom príhovore p. riaditeľky  sa začal kultúrny program, ktorý pripravili naše deti. Naši  dôchodcovia sa počas stretnutia spolu porozprávali, pospomínali na chvíle dobré i tie horšie v živote, stretli sa s priateľmi, ktorých už dávno nevideli. Všetkým želáme veľa zdravia, spokojnosti, radosti a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
        

      • Škultétka pre packy

      • Podporte dobrú vec

       Škultétka pre packy“ 

       Milí kolegovia,  žiaci, rodičia,

                     milovníci zvierat, dobrí ľudia,

       radi by sme Vás všetkých prizvali k zapojeniu do dobročinnej  predvianočnej akcie, ktorú organizuje naša škola s cieľom finančne i materiálne  pomôcť

        

       Občianskemu združeniu Topoľčianske packy,

       ktoré sa dlhodobo venuje záchrane opustených zvierat -najmä psov a mačiek, zabezpečeniu veterinárnej starostlivosti a hľadaniu nového domova pre tieto zvieratá.

        

       Kedy  môžete pomôcť?

       Každý deň medzi 7,30 – 8,00 v dňoch

       2. 12. 2019 – 6. 12. 2019

        

       Kde môžete pomôcť?

       Vo vestibule našej školy, pri bufete môžete odovzdať svoj dar pre packy J

        

       Ako môžete pomôcť ?

       • dobrovoľným finančným príspevkom

       do označenej pokladničky u p. uč. Snopovej

        

       • materiálnou pomocou :

              piškóty               

              konzervy a granule s vysokým obsahom mäsa pre psy

              /mačky

              hračky pre psy / mačky              tenisové loptičky

              čistiace prostriedky                     deky

              uteráky                                           vodidlá, obojky

              náhubky, postroje                      pelechy, misky

        

       V mene všetkých zvierat, ktorým budeme s Vašou pomocou môcť vytvoriť lepšie podmienky pre život 

                         ĎAKUJEME 

      • Hodina deťom

      • Do galérie Hodina deťom boli pridané fotografie.

        Naša  škola sa  14.11. 2019 zapojila do verejnej  zbierky na pomoc deťom a mladým ľuďom zlepšovať ich životy. Vyzbierali sme  sumu 84,32 eur. Zbierka podporuje projekty zamerané na  budovanie bezpečného prostredia pre deti.

       Za pomoc ďakujeme.

       Mgr. Dagmar Rumanová