• Novinky

      • Krúžky CVČ

      • Dňa 01. 10. 2020 budú na našej škole pracovať len tieto krúžky. Ostatné krúžky z dôvodu opatrení protí šíreniu COVID-19 zatiaľ realizované nebudú. 

       Poprosím rodičov žiakov, ktorí tieto krúžky navštevujú, aby uhradili poplatok 2€.

        

        

      • Upozornenie jedáleň

      • V dňoch 24. a 25.9.2020 (štvrtok a piatok) sa obed bude vydávať od 11:15 do 13.00 z dôvodu skráteného vyučovania - Ochrana života a zdravia.

      • Autizmus - pohľad do vnútra

      • Žijú medzi nami - chcú sa vzdelávať a chceme ich chápať. (Autizmus, Asperger) - socializácia detí s PAS.

       V akom stave je starostlivosť spoločnosti o autistické deti, na koho sa môžu rodičia obrátiť, aké nové terapie pomáhajú a pod akým sociálnym tlakom žijú rodiny s autistickými deťmi?

       Táto téma sa dotýka aj nás v školstve pretože čoraz viac prichádzajú do kolektívov s poruchami autistického spektra. Chceme sa naučiť ich chápať, pracovať s nimi a začleniť ich do žiackych kolektívov. Sú jedni z nás!

       O tomto bola relácia Večera s Havranom v programe RTVS2, ktorú si môžete pozrieť v linku v archíve RTVS.

       Hostia : Jozef Bednár, otec autistických detí, novinár Daniela Ostatníková, lekárka, diagnostické centrum Ivana Trellová, terapeutka.

        

       Link na reláciu:

        

      • Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov na školský rok 2020-2021

      • Ak chcete poistiť svoje dieťa pre prípad krádeže vecí žiakov na školský rok 2020-2021 prosím môžete u svojich triednych učiteľov do 5.10.2020.

       Poistná suma 50 € ...poistné 0,50 €

       Poistná suma 200 € .... positné 1,0 €                 

      • Školská služba - preventívne a ochranné služby

      • Od 2. septembra v školskom roku 2020/2021 začala na našej škole fungovať "Školská služba", ktorá bola zriadená za účelom ochrany a bezpečnosti žiakov aj zamestnancov školy. Svoju činnosť vykonáva v čase od 7,30 do 15,30 h. pri hlavnom vchode na recepcii. Po skončení vyučovania o 14,15 h. sa hlavný vchod zamyká a školská služba realizuje svoju činnosť pri vchode do prísoavby školy - zabezpečuje vyzdvihnutie žiakov zo školského klubu a odovzdanie rodičom. 

       Prosíme všetkých rodičov, aby si najskôr prevzali svoje deti po 12-tej hodine, ak sú už naobedované. Svojvoľný pohyb dospelých osôb je v priestoroch školy zakázaný!!!

       ŠKOLSKÁ SLUŽBA

       Vymedzenie povinností ŠS:

       1. plní základné preventívne a ochranné služby
       2. plní poradenské služby v koordinačnej oblasti
       3. pomáha zaisťovať bezpečnosť a ochranu žiakov a zamestnancov počas dňa
       4. zamedzuje zbytočný pohyb v interných a externých priestoroch školy
       5. vedie evidenciu návštev školy v denníku

       Pracovník školskej služby:

       VLADIMÍR JANSKY

       ZŠ Škultétyho 2326/11

       Topoľčany

      • Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/ 2021

      • Vážení rodičia, dnes Vaše deti v škole dostali vzdelávacie poukazy, ktoré prinesú domov na podpis zákonného zástupcu. Z ponuky krúžkov si môžte vybrať krúžok, z druhej strany vzdelávacieho poukazu ceruzkou napíšte Vami vybraný krúžok, ktorý si žiak vyberie a podpísaný vzdelávací poukaz v pondelok žiak prinesie naspäť do školy. Žiak si môže vybrať aj dva krúžky. 

       Ponuka_kruzkov_2020-2021.docx​​​​​​​

      • Projekt „Čerstvé hlavičky“

      • „Repríza“ v projekte Čerstvé hlavičky

       Obchodná spoločnosť Kaufland vyhlásila v mesiaci jún 2. ročník projektu pod názvom „Čerstvé hlavičky“. Tento projekt má za cieľ podporiť zdravé stravovanie a zvýšiť konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny žiakov základných škôl na území celej Slovenskej republiky. Zo 70 predajní Kaufland sme opäť boli úspešní a stali sme sa tak po druhýkrát partnerom predajne Kaufland v Topoľčanoch.

       Že sme sa stali víťazmi, rozhodli zákazníci hlasovania na webovej stránke spoločnosti. Hlasovanie prebiehalo v termíne od 24. 06. 2020 do 29. 07. 2020 (teda už počas prázdnin).

       Naša škola zaregistrovala vyše 2770 bločkov a tak obhájila víťazstvo. Naši žiaci budú počas celého školského roka v utorok dostávať svoju porciu ovocia a zeleniny. Všetci sme spokojní a tešíme sa z úspechu.

       Mimoriadne poďakovanie patrí Miške Michalkovej a jej spolužiakom, ktorí počas mesiaca júl pomáhali registrovať pokladničné bločky a tak dopomohli k nášmu víťazstvu.

      • PLATBY

      • Pozrite si priložené pdf.

       POZOR.pdf

       Pred platením si skontrolujte čo platíte, nezabudnite správny variabilný symbol a správne číslo účtu. Ďakujeme.

      • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A PODMIENKY V ZŠ ŠKULTÉTYHO PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 POČAS TRVANIA PANDÉMIE COVID-19

      •  

        

       NÁSTUP DO ŠKOLY:

       1. ročník:  žiaci nastupujú pred hlavný vchod školy, čakať budú pani učiteľky s tabuľkami tried, spoločne odídu do učebne.

       Dieťa v sprievode len jedného rodiča (druhý čaká vonku)

       2. stupeň: 02. 09. 2020 vchádzajú do budovy hlavným vchodom v rozostupoch v časových intervaloch od 7,30 h. V triede čaká triedny učiteľ, povinné rúško na prekrytie. Vyučovanie prebieha v kmeňových triedach, premiešavanie skupín nie je prípustné.  Telesná výchova neprebieha v telocvični, ale podľa počasia vonku, v parku, prechádzky, prípadne sú v triede celý kolektív. Neprebieha ani vyučovanie v skupinách a odborných učebniach, organizáciu vyučovania majú v kompetencii učitelia.

       • denne v čase od 7,30 h. v rozstupoch – 1. stupeň zadný vchod a 2. stupeň hlavný vchod – prichádzať priebežne
       • ranná Škd dňa 2. 9. nebude , Škd funguje až od 3.9.
       • vstup výhradne s rúškom
       • meranie teploty a dezinfekcia rúk (dodržanie R – O – R /rúško, odstup, ruky/)
       • pri vstupe do triedy umyť ruky (tekuté mydlo a použiť papierové obrúsky)
       • v triede rúško počas dňa (2. stupeň)
       • na chodbách školy len s rúškom aj v ŠJ a sociálnych zariadeniach
       • pohyb po škole je maximálne obmedzený
       • žiaci sa zdržiavajú len v triedach
       • priebežne počas dňa umývať ruky, dezinfikovať po každom WC
       • nepoužívať v triedach klímu
       • často vetrať miestnosti
       • triedy, chodby a priestory budú 2x denne dezinfikované a umývané
       • pri zvýšení teploty nad 37,2 je dieťa umiestnené v izolačke (vyhradená miestnosť v škole), privolá sa rodič
       • pri nástupe do školy a aj opätovne sa preukáže dotazníkom o vycestovaní alebo účasti na hromadnom podujatí (viď tlačivo na stránke školy)
       • ďalšie tlačivo preukáže žiak vyhlásením zákonného zástupcu o bezinfekčnosti domáceho prostredia

       Ostatné podrobnejšie pokyny si môžete preštudovať v Manuáli pri ZŠ z MŠVVaŠ na našej stránke školy.

        

      • Platenie a zmeny v školskej jedálni

      • Naša škola prechádza na nový, moderný systém platenia obedov, kde budete mať o svojich platbách prehľad ihnedˇ po zaplatení cez VIAMO.

       Vám ako rodičom sa cez mobilnú aplikáciu edupage bude automaticky zobrazovať Váš kredit a potvrdenia o zaplatení.

       Doplatky za obed sa Vám pripočítavajú k cene zálohy 30 € + režijné náklady (2€) + doplatky za obed.  

       Napríklad:

        30€ +  2 € režijné náklady + doplatok za stravu, ktorý si hradí rodič.

       Ak chcete využiť službu Viamo, musíte ju mať nainštalovanú vo vašom mobilnom telefóne. Ak budete platiť len cez účet, v aplikácii platby máte číslo účtu a variabilný symbol, aby sme platbu priradili. 

       Čipovať sa deti budú tým istým čipom ako majú na dochádzku a nebude potrebné platenie šekom, kde boli nutné aj poplatky.

       Veríme, že touto modernizáciou Vám uľahčíme platbu a prehľad a či vaše dieťa bolo na obede. Jedálny lístok si taktiež môžete pozrieť vo vašej mobilnej aplikácii edupage.

       Ako počiatočný kredit je potrebné zaplatiť paušál 30 €, ktorý Vám príde mobilnou aplikáciou a z tohto kreditu bude odpočítavané, ak náhodou vaše dieťa neodhlásite z obeda. Odhlásiť ho musíte vždy deň vopred do 14:00 hod. 

        

      • Poďakovanie za realizáciu projektu "Letná škola"

      • V mesiaci jún na konci školského roka sme reagovali na výzvu vypracovať program na realizáciu "Letnej školy" v dvoch turnusoch. Program pre prvý  turnus vypracovali zástupkyne školy Monika Klamárova a Gitka Laciková ako autorky programu. K realizátorom prvého turnusu sa pridala aj pani učiteľka Marcelka Kubríková. Program druhėho turnusu vypracovala Janka Podmanická a pomocnými realizatormi boli pani vychovávateľka Natália Hatalová a špeciålny pedagóg Olinka Štrbová.

       Počas dvoch augustových prázdninových týždňoch to v škole žilo. Nielenže sa deti zábavnou formou vzdelávali, ale v zážitkovom učení si veľa osvojili z oblasti prierezových tém školského vzdelávacieho programu. Aktivity boli zamerané na matematiku, čitateľskú gramotnosť, navštivili včelnicu, oboznámili sa v odbornom výklade o živote včiel, zoznámili sa s lesnou pedagogikou, učili sa o lese v lese, vyrábali lykožrútov, prezerali si kužušiny zvierat,maľovali "prírodnými farbami". Zaujímavou formou cestovali okolo sveta,pobudli v rozprávkovej ríši rastlín a živočíchov, venovali sa bezpečnosti, piekli koláče, robili ovocný šalát a boli aj na výlete obyčajným spojom. Vyučovanie prebiehalo v blokoch, nezabúdali na rozvoj komunikačných schopností, riešili problémové úlohy, učili sa zhodnotiť vlastnú prácu a priebeh celého dňa.

       Spokojné a šťastné boli nielen deti, ale aj ich rodičia. Samozrejme, že veĺmi spokojná som aj ja, pretože program a ciele oboch turnusov boli naplnené. Veĺké poďakovanie patrí aj personálu školy - tetám kuchárkam, ktoré varili veĺmi chutne po "domácky" a tetám upratovačkám, ktoré sa vzorne starali o čistotu a hygienu. Vsetkým organizátorom a realizátorom oboch turnusov patri obrovské poďakovanie a môj obdiv a úcta. Myslím, že sme správne motivovaní niečo podobné zažiť aj v nastávajucom školskom roku .

       Milé kolegyne, ešte raz vyjadrujem  poďakovanie, veľmi si to vážim!!!!

       S úctou                      Mgr. Mária Bezáková, riaditeľka školy

      • Letná škola v auguste 2020

      • Do galérie Letná škola v auguste 2020 boli pridané fotografie.

       Počas pondelka 17.8. až piatka 21.8.2020sa uskutočnila druhá letná škola. Aj teraz bol pre deti pripravený zaujímavý program. Každý deň bol venovaný inej téme. V pondelok sme cestovali okolo sveta, v utorok sme boli v rozprávkovej ríši rastlín a živočíchov, v stredu sme sa venovali bezpečnosti, vo štvrtok sme boli na výlete a v piatok sme rozoberali ako nakupovať potraviny, ako kalkulovať a pripravili sme si aj koláče a ovocný šalát.

       Každý deň bol zameraný na rozvoj čitateľských kompetencií, bol venovaný vyhľadávaniu informácií, rozvoju vyjadrovacích schopností, spolupráci, uvedomovaniu si vlastnej hodnoty a hodnoty iných ľudí, rozvíjaniu povedomia vlastnej kultúrnej identity, športovaniu, súťaženiu, hrám, objavovaniu a samostatnému riešeniu problémových situácií súvisiacich s reálnym životom, pochopením vzťahu: ľudská práca – peniaze a etické súvislosti medzi bohatstvom a chudobou.

       Vždy na záver sme deň zhodnotili, urobili sme reflexiu toho, čo sa v ten ktorý deň dialo.