• OZNAM PRE STRAVNÍKOV

     • Prosím všetkých stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni a na budúci týždeň už nebudú v škole alebo sa nebudú stravovať, aby sa zo stravy odhlásili a to do piatku 25. 06. 2021. Vedúca školskej jedálne bude objednávať tovar, potom sa už nebude dať odhlásiť. Ďakujem za pochopenie!

     • OZNAM - Organizácia vyučovania od 10. 06. 2021

     • Z dôvodu klimatických podmienok a vysokých teplôt nastáva od štvrtku 10. 06. 2021 zmena v organizácii vyučovacích hodín - skrátenie na 35 minútové hodiny. Postupovať budeme podľa tejto organizačnej zmeny a vyučovací čas budeme prispôsobovať teplotám a počasiu. Organizačné zmeny vždy včas oznámime! 

      Obedy sa budú vydávať od 11,00 do 12,30 h. 

      ŠKD funguje do 15,00 hod. a po 15,00 sa budú spájať oddelenia do 17,00 hod. podľa potreby.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy

       

      Skrátené vyučovanie (35 minutové hodiny)

      1. hodina - 7,50 - 8,25 

      2. hodina - 8,30 - 9,05

      3. hodina - 9,20 - 9,55

      4. hodina - 10,00 - 10,35

      5. hodina - 10,45 - 11,20

      6. hodina - 11,25 - 12,00

      7. hodina - 12,20 - 12,55

       

       

       

     • UPOZORNENIE - platby

     • Žiadame, aby ste si skontrolovali platby vo vašich aplikáciach Edupage, nakoľko je posledný mesiac a bude sa uzatvárať školský rok. Ak ste platby zabudli uhradiť, prosíme, aby ste všetko uhradili do 10.6.2021. Tí, ktorí budú mať preplatky, tak vám budú do konca mesiaca vrátené. 

      Ďakujeme!

     • Príbeh hudby 3 - Opera letí

     • Online sledovanie 

      Naša škola si opäť pripomenula kultúru vďaka Bratislavskému chlapčenskému zboru s  Príbehom hudby - Opera letí, na ktorom sme sa v minulosti aj zúčastnili. Kvôli opatreniam a momentálnej situácii sme sa na tomto krásnom koncerte zúčastnili ako obvykle online. Sme radi takémuto projektu a tešíme sa na ďalšie pokračovanie - snáď aj naživo.

   • Kontakty

    • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
    • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková 10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986 12. Policajt pridelený našej škole - Miloš Kováč - 0904 527 324, chranimedeti@minv.sk
    • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
    • 37860763
    • 2021603980
   • Prihlásenie