• Výchovno–vzdelávací program „Profil zbabelého agresora.“

     • Dňa 03.03.2023 sa v telocvični našej školy uskutočnil výchovno-vzdelávací koncert s názvom „Profil zbabelého agresora.“ Koncertu sa zúčastnili žiaci I. aj II. stupňa. Program bol zameraný interaktívne a žiaci sa mohli aktívne zapájať. Súčasťou koncertu bolo odhalenie maskovania jedinca, agresora, ktorý svojím správaním negatívne pôsobí na okolie. Program bol sprevádzaný hudobným vystúpením s podobným obsahom. Žiakom sa vystúpenie páčilo, niektorí získali aj odmenu za aktivitu.

     • Marec - mesiac knihy

     • Tento mesiac si už tradične spájame s mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti školskú knižnicu navštívili
      žiaci 4.B triedy s pani učiteľkou Mgr. Zuzanou Valachovou. Žiaci sa dozvedeli akým vývojom prešli
      knihy od rukopisu až cez tlač. Cieľom tejto akcie bolo pripomenúť významnú postavu slovenskej
      histórie Mateja Hrebendu legendárneho šíriteľa slovenskej a českej knihy. Žiaci si vyskúšali vyrobiť
      obal na knihu, ktorú si vypožičali. Žiakom sa návšteva školskej knižnice páčila.

       

       

       

     • Hviezdoslavov Kubín - vyhodnotenie II. a III. kategórie

     • II. kategória - poézia:

      1. miesto - Daniel Mikula

      2. miesto - Dominika Tarinová 

       

      II. kategória - próza:

      1. Jakub Bobošík 

      2. Lucia Košelová 

      3. Brian Sliško 

       

      III. kategória - poézia:

      1. Nicoletta Majgotová 

       

      Víťazom srdečne blahoželáme. Žiaci, ktorí skončili na 1. mieste postupujú do obvodného kola. 

     • Sviatok sv. Valentína

     • V našej škole sa sviatok sv. Valentína oslavuje Valentínskou poštou. Žiaci mali možnosť počas týždňa od 6.februára do 10.februára do pripravenej schránky pri zborovni  vhadzovať svoje vytvorené Valentínky. Počas tohto týždňa si na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy  pripravovali Valentínky,  ktorými chceli potešiť či poďakovať za priateľstvo a prejaviť lásku. V deň sviatku  sv. Valentína prišli učitelia a žiaci oblečení v červenej alebo ružovej farbe. Žiaci deviateho ročníka  vítali všetkých na chodbe  školy, kde im rozdávali pripravené srdiečka. Reláciu o význame sviatku prečítala Ema Mokošová, žiačka 9. ročníka a pani riaditeľka Mgr. Mária Bezáková prečítala  Valentínku zo svojej  Valentínskej pošty, ktorú jej napísali žiaci školy. Prežili sme v škole nádherný deň, ktorého odkaz by sme mali žiť každodenne.

      “Lásku darujme každý deň, možno splníme iným sen a vyčaríme úsmev na tvári.“

      Mgr. Dagmar Rumanová

     • OZNAM pre žiakov a rodičov

     • Dňa 17. februára 2023 (piatok) sa dĺžka vyučovacích hodín skracuje na 35 minút z prevádzkových dôvodov.

      Jarné prázdniny začínajú v pondelok 20. februára a končia 25. februára. Vyučovací proces po prázdninách bude pokračovať v pondelok 27. februára 2023. 

      Prajeme všetkým krásne, pokojné a bezpečné jarné prázdniny.

       

     • Oznam pre rodičov o platbách

     • Prosíme rodičov, ktorí platia prevodom alebo šekom, aby zadávali správny variabilný symbol a do poznámky napísali meno za koho platia ( meno dieťaťa, nie vaše). Uvádzajte meno svojho dieťaťa tak, ako je uvedené na rodnom liste (celým menom), nestačí iba zdrobnenina mena bez priezviska.

      Komplikuje to priraďovanie platieb. Dajte pozor aj na čísla účtov (ŠKD je iný účet ako jedáleň).

      Prosíme, aby ste uprednostnili platbu prevodom alebo v hotovosti (za ŠKD u pani vychovávateľky) a vyhli sa platbe šekom, nakoľko trvá niekedy aj mesiac, pokiaľ doručia z pošty výpis na priradenie platby.

      Ďakujeme za porozumenie.

       

     • Lyžiarsky kurz

     • Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz sa v školskom roku 2022/2023 konal v termíne od 5.2. do 10.2.2023 v rekreačnom stredisku Polomka. Kurzu sa zúčastnilo 70 žiakov 7. ročníka, 8.ročníka a 9.ročníka, 7 inštruktorov a lekár.

      Žiaci boli ubytovaní v hoteli Vŕšky nad obcou Závadka nad Hronom. Lyžovať sme chodili na lyžiarske stredisko Polomka, kde boli žiaci rozdelení do 7 skupín, podľa výkonnosti. Za krásneho slnečného počasia sa žiaci naučili lyžovať a tí, čo už vedeli sa zdokonalili pod vedením inštruktorov. Žiaci mali veľkú snahu a aj výsledky ich práce boli vidieť, javili o šport veľký záujem. Žiaci si z kurzu okrem znalosti lyžovania, odniesli krásne zážitky z pobytu na čerstvom vzduchu a v kolektíve.

     • Vyhodnotenie "VŠETKOVEDKO"

     • Dňa 30.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa zúčastnili žiaci:

      2.A : Alinejhad Y., Alinejhad Y., Mokrá Z., Brath L., Strížencová L., Hollan M.,

      2.B : Selecká N.

      2.C : Topolan J., Rybanský F., Jánoš A., Nemčický M., Beneš T., Rafaelová E.

      3.A : Fajinová Z.

      3.B : Gerhát B., Bíro D., Valušiak O., Medzanská T.

      3.C : Svitok S.

      4.A : Šraj J., Chudý A., Butkaj S., Sitár J., Ščepko L.

      4.B : Rybanský N., Ondruš M.

      4.C : Jánošová K., Lacko I.

      Cieľom tejto súťaže je objaviť najmúdrejších medzi najbystrejšími a my sme radi, že takýto žiaci sú aj v našej škole. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

     • Projektový deň na škole - prierezové témy

     • Prierezové témy predstavujú vzdelávacie výzvy zvýrazňujúce sociálny kontext. Prostredníctvom nich sa napĺňajú potreby a hodnoty, smerovanie života nielen v školskom, domácom, ale aj celospoločenskom prostredí. V piatok 3. februára 2023 sme na našej škole na 2. stupni realizovali "Projektový deň" zameraný na dve prierezové témy (OSR) - Osobnostný a sociálny rozvoj a (EVV) - Environmentálna výchova. Cieľom oboch tém bolo priespieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiakov, rozvoju a získavaniu životných zručností. Žiaci mali možnosť naučiť sa získať pozitívny postoj k sebe, druhým, zvládnuť vlastné správanie - (OSR). Naučiť sa uplatňovať základné princípy zdravého životného štýlu - (EVV). 

      Počas "Projektového dňa" sa na našej škole uskutočnila návšteva pracovníkov z NIVAMu a UNICEF Slovakia /for every childs s cieľom porozprávať sa o inklúzii detí na škole vrátane detí z Ukrajiny, ich začleneniu a spolupráci.

       

      Ilustračné foto 

     • Spelling Bee 2022/2023

     • V piatok, 27.1.2023, sa vybraní žiaci našej skoly zúčastnili 5.ročníka anglickej hláskovacej súťaže "Spelling Bee", ktorú pravidelne organizuje ZŠ Hollého. Naše družstvo v zložení David Junas (5.H), Lukáš Labuda (5.B), Linda Mičudová (5.B), Sofia Mac (5.A) a Matej Babulic (5.A) po skvelom hláskovacom výkone porazilo družstvá z ďalších 4 škôl a súťaž vyhralo.Srdečne blahoželáme!

     • Projekt "Simulácia Biatlonu"

     • Dňa 27. 01. 2023 sa na našej škole konal projekt "Simulácia BIATLONU", ktorého sa zúčastnili žiaci 5. - 8. ročníka. ŽIaci si mohli vyskúšať simuláciu behu na lyžiach a následnú streľbu z laserových pušiek. Všetko sa organizovalo v telocvični, kde boli rozložené stanoviská - skúšovná a súťažná strelnica. Na skúšobnej si deti precvičili streľbu a potom prešli na súťažnú, kde už simulovali beh na lyžiach so streľbou. 

     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Dnes sme uskutočnili vyhodnotenie zberu papiera. Žiaci z jednotliých tried vyzbierali spolu "1720,5 kg" papiera. Za najlepšiu triedu bola vyhlásená 5.B, ktorá vyzbierala krásnych "629 kg" papiera a bola ocenená sladkou odmenou - ovocnou tortou. 

      Žiaci, ktorí priniesli najviac kg papiera a boli ocenení: 

      1. Lukáš Žurek 2.B vyzbieral 198 kg

      2. Šimon Želiska 5.B vyzbieral 195 kg

      3. Lukáš Labuda 5.B vyzbieral 168 kg

      4. Martin Šramatý 5.B vyzbieral 153 kg

      5. Lenka Siroteková 9.B  vyzbierala 150 kg

      6. Marcela Pecháčová 3.A vyzbierala 143 kg

      7. Adela Vaculčíková 1.A  vyzbierala 135 kg

      8. Branko Gerhát 3.B vyzbieral 126 kg

      9. Tereza Gerhátová 1.A vyzbierala 126 kg

     • Šaliansky Maťko - výsledky

     • Dňa 12. januára 2023 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo recitačnej súťaže v prednese slovenskej povesti. 

      V I. kategórii (2. a 3. ročník) bolo 10 súťažiacich.

      Výsledky:

      1. miesto - porota neudelila 

      2. miesto - Liliana Brath z 2. A

      3. miesto - Nina Páleníková z 3. A

       

      V II. kategórii:

      1. Daniel Mikula - 5. A

      2. Lucia Košelová - 5. B

      3. Michaela Gurecká - 4. C

      3. Jakub Bobošík - 5. C

       

      V III. kategórii:

      1. Timea Janjicová - 6. A

      2. Martin Šiška - 6. C

       

      Prví postupujú do okresného kola. 

      Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť. 

     • Kritéria pre prijatie žiakov do 5. ročníka so športovým nadaním:

     • Prijímanie detí alebo žiakov so športovým nadaním sa uskutočňuje na základe skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností pre daný druh športu a posúdenia zdravotnej spôsobilosti.

       

      Podmienky na prijatie do triedy so športovým nadaním pre Základnú školu:

      1. Podanie žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do športovej triedy so zameraním na hokej alebo hádzanú (po overení špeciálnych schopností a zručností)

      2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydaným príslušným lekárom pre deti a dorast

      3. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej športovým trénerom príslušného športového klubu (hokej, hádzaná)

      4. Uskutočnenie diagnostiky vykonanej zariadením CPPPaP alebo školským psychológom našej školy

      5. Vydanie rozhodnutia o prijatí respektíve neprijatí do triedy so športovou prípravou Tieto kritériá platia na prijatie žiaka do 5.ročníka športovej triedy so zameraním na hokej a hádzanú.

       

      Kritériá boli vydané riaditeľkou školy 10. januára 2023

     • Stravné v školskej jedálni

     • Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Topoľčany č. 15/2022 o určení výšky finančných príspevkov        v školách a v školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany sa zvyšujú náklady na stravu v pásme 3.

      Zmenilo sa stravné nasledovne:

      1. stupeň desiata - 0,70 € / deň

      2. stupeň desiata - 0,75 € / deň

      1. stupeň obed - 1,70 € /deň

      2. stupeň obed - 1,90 € / deň

       

      VZN č. 15/2022 - účinné od 1.1.2023 

       

       

     • Šťastný nový rok!

     • Milí kolegovia, žiaci, rodičia a priatelia školy,

      Do Nového roku veľa šťastia, lebo je krásne,
      veľa zdravia, lebo je vzácne,
      veľa lásky, lebo jej je málo
      a veľa všetkého, čo by za to stálo.  

      vedenie školy

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ +421 38 532 62 40 - tel./fax +421 38 532 20 07 - ekonómka +421 38 530 07 60 - školská jedáleň +421 911 331 176 - školská jedáleň +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg mobilné telefónne čísla služobných telefónov: 1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973 2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628 3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631 4. Výchovný poradca – Mgr. Oľga Turečeková – 0911 493 485 5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628 6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176 7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232 8. Sociálny pedagóg – Mgr. Slávka Bačovská – 0910 933 955 9. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105 10. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
   • Škultétyho 2326/11 95501 Topoľčany Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie