•  kauflandpark.sk

     • Rodičia, pozor, je tu štvrtý ročník projektu K Park. Chýba vám v Topoľčanoch priestor, kde si môžu deti zahrať streetball, pingpong, precvičiť bicepsy vo workoutovej zóne, vyskúšať triky na skejtborde či kolobežke alebo sa prekonávať na lezeckej stene? Zahlasujte za Topoľčany na kauflandpark.sk a hrajte o 30 smartfónov! Hlasovať môžete na www.kauflandpark.sk do 3. 7. 2024.  

     • Svet okolo nás – Tanzánia – divoké srdce Afriky

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili vzdelávacieho cyklu „Svet okolo nás“, ktorý im umožnil nahliadnúť do rôznych kútov Tanzánie.

      Vďaka dokumentárnemu filmu a komentárom od samotných cestovateľov sa žiaci dozvedeli mnoho informácií o histórii, geografii, obyvateľstve a ich kultúre, zvykoch či stravovaní. Mali možnosť vidieť, ako prebieha bežný deň v škole v Tanzánii a porovnať ho s tým našim.

      Po programe bola otvorená krátka diskusia, kde mohli žiaci položiť pár otázok, na ktoré im samotní cestovatelia odpovedali. Žiaci odchádzali s množstvom nových vedomostí a plní dojmov. 

     • ZA HRANICOU POHYBU - HOUSE OF DANCE by TOMÁŠ SUROVEC

     • S choreografiou NEW ERA sa prezentovali naše žiačky z tanečného súboru TOSUMA na multižánrovej  májovej súťaži Za hranicou pohybu.  Organizoval ju  Tomáš Surovec so svojou tanečnou školou House of dance. Súťaž všetkých tanečných štýlov bola rozdelená do troch výkonnostných úrovní – začiatočníci, stredný level, profi level a  uskutočnila sa 03. 05. 2024 v Mestskej športovej hale v Nitre. Dievčatá obsadili vo svojej kategórii OPEN JVK C krásne 2. miesto.

      V porote bolo sedem rešpektovaných  a skúsených osobností z tanečného sveta daného štýlu, napríklad aj Miroslav „Bruise“ Žilka , ktorý je lektorom v tanečnej škole Old School Brothers, kde odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti mladej generácii.  Realizuje aj tanečné projekty pre základné a stredné školy po celom Slovensku, v ktorých motivuje mládež k pohybu a k aktívnemu životnému štýlu. Jeho hodnotenie choreografie New era – 1. miesto, čo „tosumáčky“ veľmi potešilo.

      V súťaži C dievčatá získali priestor na súťaženie so seberovnou konkurenciou a zároveň videli  skúsenejšie tanečné zoskupenia. Úmyslom súťaže bolo uviesť začiatočníkov do súťažného tanca a ukázať im jeho krásu.

      Pri nových skúsenostiach naše tanečnice podávajú čoraz lepšie výkony a časom dozrievajú ako po osobnostnej tak aj  tanečnej stránke.

       

      text: Michaela Juhásová

       

     • Súťaž v tvorbe prezentácií pre žiakov základných škôl mesta Topoľčany

     • 13. ročník súťaže v tvorbe prezentácií v programe PowerPoint spojenej s konferenciou prác pred porotou zorganizovala ZŠ s MŠ Gogoľova v spolupráci s mestom Topoľčany vo štvrtok 16.05.2024. Nad súťažou dohliadala a o prácach žiakov rozhodovala trojčlenná porota, ktorú tvorili: JUDr. Alexandra GIECIOVÁ - primátorka mesta, PhDr. Mgr. Jana BILIKOVÁ - vedúca odboru školstva, kultúry a práce s mládežou a p. Juraj ŽELISKA - viceprimátor mesta. Svoje práce odprezentovalo 10 žiakov zo základných škôl v meste Topoľčany, v I. kategórii ôsmaci, v II. kategórii deviataci. 

      Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, Samuel Mago z 8. C triedy v 1. kategórii a Marco Majgot z 9.B triedy v 2. kategórii.  Na prípravu prezentácie mali čas 2 hodiny. Porota sa pri hodnotení zamerala najmä na správnosť textu, obrazový materiál, grafy, úpravu, zdroje, vlastný prínos, jazykový prejav a celkový dojem. Mala možnosť oboznámiť sa s názormi a myšlienkami týchto mladých ľudí na vyžrebované témy: 8. ročník - Prečo človek zasahuje do života zvierat; 9. ročník - Nakupovanie v eshopoch - áno alebo nie?

      Naši žiaci síce popredné priečky neobsadili, napriek tomu zvládli túto výzvu výborne.

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za inšpiratívne strávené súťažné dopoludnie.

       

      Text aj foto:                                                                                                                                           

      Mgr. M. Siposová

     • Ochutnávka školského medu

     • Dnes 20. 05. je svetový Deň včiel. Pri tejto príležitosti pozval včelársky krúžok žiakov II. stupňa na ochutnávku nášho školského medu. Uskutočnila sa v priebehu veľkej presávky pred jedálňou školy. 

     • Medobranie 2024

     • Včelársky krúžok pracuje v našej škole už 10 rokov. Aj tento rok naše včely usilovne pracovali a potešili nás kvalitným medom.

     • DENNÝ LETNÝ TÁBOR

     • ŠKD pri ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch ponúkajú

      DENNÝ LETNÝ TÁBOR  

      zameraný na prosociálnu výchovu, tvorivosť a šport

       

      Tábor sa bude konať počas letných prázdnin v termíne od   03.07.    do 10.07. 2024   (5 dni) Poplatok za 5 dní je 100,- € cena zahŕňa 5 x zábavné a športové aktivity, mliečna desiata, obed, olovrant, pitný režim.

      Denný letný tábor bude od 7,00 hod. do 15,00 hod.

      Deti sa môžu tešiť na tvorivé dielne, športové súťaže, rôzne zaujímavé aktivity, hry...

     • Milujeme Slovensko

     • Dňa 15. mája 2024 sa uskutočnila v ZŠ Hollého zábavno-vedomostná šou „Milujeme Slovensko“.

      Súťaže sa zúčastnilo 5 topoľčianskych základných škôl, ktoré  zostavili svoj 3-členný tím. Našu školu reprezentovali žiaci 7.A triedyTomáš Detko, Laura Honová a Eliáš Simon Bílik.

      V divadelnej sále školy vládla počas celej akcie  úžasná atmosféra, jednotlivé tímy museli preukázať vedomosti z oblasti geografie, dejepisu i kultúrno-spoločenského života. Nášmu tímu sa počas celej súťaže darilo výborne a v ťažkej konkurencii si vybojovali krásne                2. miesto, čím dokázali, že naozaj milujú Slovensko.

      Ďakujeme za predvedené výkony a za úspešnú reprezentáciu  školy. 

      Blahoželáme!

       

      Text: Mgr. Siposová

      Foto: Mgr. Siposová

     • Oznam pre rodičov

     • Dňa 16. 05. 2024 (štvrtok) bude v čase od 15,30 do 17,00 hod. prebiehať pre rodičov žiakov "Informačné popoludnie", kde sa môžu u triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí. 

     • Muzikál-Jozef a jeho farebný zázračný plášť

     • Dňa 23.4.sa žiaci ôsmych ročníkov a žiaci 9.B zúčastnili večerného predstavenia v DAB Nitra-muzikálu Jozef a jeho farebný zázračný plášť.Bol to pre všetkých nezabudnuteľný zážitok.Vizuálne pútavo a vtipnou formou rozpráva známy starozákonný príbeh o Jozefovi a jeho bratoch,ktorý je metaforou o láske a nenávisti,o zrade a odpustení a najmä o odhodlaní žiť svoj sen napriek všetkým prekážkam. Tento svetoznámy muzikál bol umocnený veľkým hudobným zážitkom v podaní živého orchestra,strhujúcich tanečných choreografií,vizuálnych efektov a v neposlednom rade aj fantastických speváckych výkonov.

      Mgr.Dubná H.

     • Projekt INTEGRÁCIA

     • Projekt Integrácia už 15 rokov spolupracuje s MŠVVaM SR a MZV a európskych záležitostí SR, vďaka čomu zabezpečujeme našu činnosť na profesionálnej úrovni a s patričným edukačným presahom.

      Zoya Fajinová, žiačka 4. A triedy našej základnej školy Škultétyho 2326/11, Topoľčany bola nominovaná medzi 35 detí z celého Slovenska, ktoré sa zúčastnia rozvojového projektu OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako: "S DEŤMI ZA HVIEZDAMI Paríž-Berlín 2024" v dňoch 23. 04. - 02. 05. 2024. 

      Počas zájazdu navštívia Paríž, Štrasburg, Grunzburg, Bochum, Belin, České Švajčiarsko a Dvur Králové, kde sa stretnú s futbalovými idolmi - Martinom Škriniarom, Petrom Pekaríkom, Matúšom Berom a inými. V Štrasburgu sa zúčastnia plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu. Okrem toho navštívime slovenské Veľvyslanectvá v Paríži a Berlíne, kde bude naša delegácia prijatá na besede so slovenskými diplomatmi. 

      Veríme, že zážitky a nezabudnuteľné skúsenosti prispejú v ďalšom osobnom rozvoji.

     • Návšteva v TV Markíza

     • Žiaci triedy 5.B a 7.A  sa 22. apríla 2024 zúčastnili exkurzie v TV Markíza. Pozreli sme si štúdio, kde sa natáčajú TV noviny, navštívili miestnosť , kde pracujú redaktori. Ukoristili sme veľa podpisov – od známych i neznámych redaktorov. Našu prítomnosť zaznamenala aj kamera a mohli sme sa vidieť v relácii Televízne noviny.. A tak sa z nás stali filmové hviezdy! Žiaci navštívili ateliéry, v ktorých sa natáča obľúbený seriál „ Mama na prenájom.“ Stretnutie s hlavnými predstaviteľmi Larisou Mižigar, Martinou Zábranskou  a Adamom  Bardym bol nezabudnuteľný zážitok..

     • TOSUMA

     • Nový, starý, stále si jedinečný. Tak prečo by si mal splynúť s davom? Nezáleží na tom, čo si myslia ostatní, byť iný a nehanbiť sa za to, je tá najlepšia vlastnosť, akú môžeš mať. Tak poď s nami byť iný.

      Toto je hlavná myšlienka choreografie s názvom NEW ERA, ktorou sa prezentovali naše žiačky z tanečného súboru TOSUMA na 28. ročníku Festivalu pohybových skladieb. Prehliadka gymnastických skladieb sa uskutočnila 16. marca 2024 na ploche Mestskej športovej haly v Trnave a dievčatá obsadili krásne 2. miesto.

      Krajská postupová prehliadka moderného a módneho tanca pre neprofesionálnych tanečníkov Tanečný kolotoč 2024 sa konala dňa 22.apríla 2024 v Mestskej športovej hale v Nitre. Zúčastnili sa jej najlepší tanečníci regionálnych kôl rôznych vekových kategórií a rôznych súťažných tanečných disciplín. Prihlásených bolo 58 choreografií a 515 tanečníkov. Súťaž  zahŕňala okrem prezentačno-súťažnej časti i vzdelávaciu časť v podobe vzdelávacieho workshopu a rozborového seminára, počas ktorého porota zhodnotila tanečné výkony jednotlivých tanečných súborov a určila víťazné choreografie, z ktorých najlepšie postúpili do celoštátnej postupovej prehliadky moderného tanca v Žiari nad Hronom. Naše žiačky z tanečného súboru TOSUMA obsadili s choreografiou NEW ERA 1. miesto v kategórii Open choreografie, ale do  celoštátneho kola nepostúpili.

      Aj tak im srdečne blahoželáme a prajeme im veľa šťastia v ďalšej tanečnej súťaži.  Multižánrová, májová súťaž Za hranicou pohybu sa uskutoční 03. 05. 2024 v Nitre.

       

      text: Michaela Juhásová

     • OZNAM PRE RODIČOV - ŠvP Taliansko

     • Oznamujem rodičom žiakov, ktorí idú do školy v prírode do Talianska s pani vychovávateľkou Ingrid Jančovičovou, že stretnutie rodičov sa bude konať dňa 24. apríla 2024 (streda) o 15,30 hod. v jedálni školy. Účasť rodičov je nutná! Ďakujem.

     • Občianska náuka s pani primátorkou


     • Žiaci 8.B a 8.C triedy zažili netradičnú hodinu občianskej náuky v priestoroch Mestského úradu
      v Topoľčanoch.
      Primátorka nášho mesta p. Alexandra Gieciová v spolupráci s pracovníkmi úradu pripravila žiakom
      naozaj nezabudnuteľné stretnutie.
      Tí najprv zasadli na miesta poslancov mestského zastupiteľstva a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí
      o zložení a fungovaní mestského úradu. Žiaci, ktorí sa zapojili do neformálnej komunikácie a správne
      odpovedali na otázky pani primátorky, boli odmenení.
      V závere tejto časti programu si preverili vedomosti o samospráve formou testu prostredníctvom
      zaujímavej mobilnej aplikácie.
      Prekvapenie prišlo v obradnej miestnosti, kde sa žiaci ocitli v úlohe svadobných hostí.
      Vybraní žiaci zahrali rolu nevesty so závojom a kyticou, ženícha, svedkov a, samozrejme,
      zinscenovaný sobášny akt viedol oddávajúci „primátor“. Nechýbali dokonca ani chutné svadobné
      koláčiky.
      Potom žiakov pani primátorka priviedla do svojej pracovne a odpovedala na ich zvedavé otázky.
      Na záver im zaželala veľa úspechov a rozlúčila sa s nimi s nádejou, že z nich vyrastú slušní ľudia
      a vnímaví občania.

      Mgr. Erika Muchová

     • Deň narcisov

     • Dnes 18.4.2024 našu školu  zaplavili  žlté narcisy na pomoc a podporu ľudí bojujúcich s rakovinou. Žltý kvet je symbol solidarity s onkologickými pacientmi. Vybraní žiaci 8.C a 8. B chodili po jednotlivých triedach, vedenie školy, učitelia a žiaci prispievali dobrovoľným  príspevkom do pokladničky a vyzbierali  sumu 233,-€.

       

      Ďakujeme vám za vašu pomoc.

      Tex a foto: Mgr. Dagmar Rumanová

     • Deň s Lego-robotikou :-)

     • Žiaci 3.C triedy navštívili priestory  „KOCKOVNE “ pri meste Martin - Vrútky, kde  sa zúčastnili projektového zážitkového učenia na tému 𝘇̌𝗶𝘃𝗼𝘁𝗻𝘆́ 𝗰𝘆𝗸𝗹𝘂𝘀 𝘇̌𝗮𝗯𝘆 (the cycle of a frog).

      Kockovňa je inovatívne miesto, ktoré podporuje deti v rozvoji digitálnych zručností prostredníctvom zábavných a vzdelávacích aktivít so začleňovaním anglického jazyka.  Spoločne s pani lektorkou Ivonou Smieškovou sme objavovali fascinujúci svet programovania a robotiky.

      Žiaci sa zapájali do interaktívnych lekcií o cykloch žiab, ktoré boli zábavné a poučné zároveň. Učili sa  základy programovania a konštruovania pomocou hravej – LEGO vzdelávacej sady pre deti na prvom stupni základnej školy, ktorá zábavnou formou učí zručnostiam STEAM a podporuje rozvoj gramotnosti, matematických zručností a sociálno-emocionálneho učenia.

      Tešíme sa , že aj naša škola zakúpila tieto vzdelávacie sady na programovanie, ktoré budeme postupne zapájať do vyučovacieho procesu na prvom stupni.

  • Kontakty

   • Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany
   • +421 38 532 28 62 - riaditeľka ZŠ
    +421 38 532 62 40 - tel./fax
    +421 38 532 20 07 - ekonómka
    +421 38 530 07 60 - školská jedáleň
    +421 911 331 176 - školská jedáleň
    +421 911 331 232 - špeciálny pedagóg

    mobilné telefónne čísla služobných telefónov:

    1. Riaditeľka ZŠ – Mgr. Mária Bezáková – 0917 800 973
    2. Zástupkyňa pre 1. st. – Mgr. Monika Klamárová – 0911 955 628
    3. Zástupkyňa pre 2. st. – PaedDr. Margita Laciková – 0911 955 631
    4. Výchovný poradca – Mgr. Marcela Kubríková – 0911 493 485
    5. Informatik – Ing. Miroslav Máliš – 0911 448 628
    6. Vedúca školskej jedálne – Helena Bačiková – 0911 331 176
    7. Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Oľga Štrbová – 0911 331 232
    Mgr. Michaela Juhásová - 0911 972 045
    8. Sociálny pedagóg – Mgr. Ivana Miková - 0907 424 773
    9. Školská psychologička - Mgr. Natália Jančeková - 0910 933 955
    10. Knihovník – Mgr. Dagmar Rumanová – 0904 605 105
    11. Školská bezpečnostná služba – Vladimír Janský – 0905 150 986
    12. Policajt pridelený našej škole - Nstržm: Michal Minarovský - 0915 479187, michal.minarovsky@minv.sk
   • Škultétyho 2326/11
    95501 Topoľčany
    Slovakia
   • 37860763
   • 2021603980
  • Prihlásenie